งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของการซื้อ และวิธีจ่ายเงิน การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของการซื้อ และวิธีจ่ายเงิน การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของการซื้อ และวิธีจ่ายเงิน การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด และให้การใช้ บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ข่าวสารเช่นนี้ ถ้า บริษัทจะขายข่าวสารให้บริษัทอื่น ในเรื่องความเป็นส่วนตัว บริษัทสามารถ ที่จะติดตามงานที่ทำบนเครือข่าย โดยบันทึกจำนวนของการป้อนข้อมูล หรือเวลาที่ใช้ในการป้อน ในลักษณะเดียวกับ E-mail หรือระบบโทรศัพท์ สามารถติดตามได้เช่นกัน การส่ง E-mail เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ ประเด็นที่สำคัญคือองค์การจะต้องกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ

2 เกี่ยวกับข้อมูลอะไรที่จะต้องรวบรวม ใครจะเข้าถึงได้และจะใช้เพื่ออะไร ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง เคร่งครัด ( อ่านเพิ่มเติมภาคผนวก ๑๕ )

3 แนวคิดที่จะได้นำเสนอคือ Digital Divide, Asymmetric Information,Turbocharged Information,Informediaries หรือ Intrepreneur Digital Divide ในยุคอุตสาหกรรมมีคำ 2 คำ ที่เป็นที่ทราบ กันดี คือ Underdeveloped Countries หรือ Nations เมื่อก้าวเข้าสูงสังคมข่าวสาร ได้เกิดคำใหม่ที่มีความหมาย ใกล้เคียงกัน คือ Digital Divide ซึ่งเป็นข้อกังวล ถ้าหากประเทศ ที่ร่ำรวยยิ่งมีโอกาส

4 ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี ทั้งในฐานะผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ประเทศเหล่านี้ก็ยังจะร่ำรวย ทิ้งประเทศที่ยากจนไว้ข้างหลัง ก่อให้เกิด ช่องว่าง ที่ห่างมากยิ่งขึ้น ในยุคอุตสาหกรรมช่องว่างอยู่ระหว่าง 5 ต่อ 1 ในยุค ข่าว สารช่องว่างได้เพิ่มเป็น 390 ต่อ 1 และด้วยการปฏิวัตเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธุศาสตร์ ในไม่ช้าช่องว่างนี้ก็จะห่างออกไปถึง 1000 ต่อ 1 ( แล้วมนุษย์จาก 2 โลกนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร - ผู้เขียน ) Asymmetric Information เป็นแนวคิดที่สามนัก เศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลร่วมกันประจำปี 2001 คือ George A.Kerlof, A. Michael Spence และ Joseph Stiglitz ในการวิเคราะห์ตลาด นั่นคือ ในธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

5 ฝ่ายหนึ่งมักจะมีข้อมูลข่าวสารดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจนเกิดเป็นปัญหาขึ้น ตัวอย่างเช่น การประกันสุขภาพผู้ประกันสุขภาพจะมีความรู้เกี่ยวกับ ตนเองเป็นอย่างดีว่าโดยแท้จริงแล้วมีสุขภาพเป็นอย่างไร ในขณะที่บริษัท ผู้รับประกันจะไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ประกันอย่างเท่าเทียม กันดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาที่ทำให้ตลาดไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น Turbocharged Information คือการนำข้อมูล ข่าวสารที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ตัวอย่างเช่น Rupert Murdoch ได้ซื้อทีวีไกด์มาด้วยราคา 2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 1982 ทั้งที่ T.V.Guide เป็นเพียงรายการโทรทัศน์ ที่มีการจัดทำไว้เป็นอย่างดี

6 Informediaries เป็นธุรกิจที่ใช้รูปแบบและบทบาทต่างๆ ของข้อมูลข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ชื้อเข้ากับผู้ขาย ผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภค โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงโดยตรงและสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าด้วยเวลาที่ดีที่สุด บริการสอบถามการดำเนินการ และการค้าขายไว้ด้วยกันที่เดียวกัน ณ ปัจจุบันน่าจะเรียกว่า E-business.


ดาวน์โหลด ppt ไม่ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของการซื้อ และวิธีจ่ายเงิน การทำเช่นนี้ก็เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google