งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสาร ทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสาร ทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสาร ทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN

2 บริการบนโครงข่าย ISDN ให้บริการทุกรูปแบบ ให้แบนด์วิดซ์ที่สูงกว่า 64 Kbps ในคู่สาย เดียวกัน ใช้สายโทรศัพท์เดิมได้ ทำงานหลายงานได้พร้อมกัน ให้บริการเสริมทุกรูปแบบ สามารถเชื่อม 8 อุปกรณ์ในหนึ่งคู่สาย และใช้ งานได้พร้อมกัน 2 อุปกรณ์ ทำงานกับระบบโทรศัพท์อนาล็อกแบบเดิมได้

3 สถาปัตยกรรมของระบบ ISDN ช่องสัญญาณ A โทรศัพท์แบบอนาล็อก (4 kHz) B ข้อมูลดิจิตอลแบบ PCM (64 kbps) C ข้อมูลดิจิตอล (8-16 kbps) D สัญญาณดิจิตอล (16, 64 kbps) E ช่องสัญญาณดิจิตอลสำหรับส่งสัญญาณ ภายใน ISDN (64 kbps) H ช่องสัญญาณดิจิตอล (358,1536,1920 kbps)

4 สถาปัตยกรรมของระบบ ISDN ช่องสัญญาณ A, B, C, D, E, H ระบบ N-ISDN (Narrow – ISDN) Basic rate2B + 1D Primary rate23B + 1D, 30B + 1D Hybrid1A + 1C

5 อุปกรณ์ NT1 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้กับ ผู้ใช้บริการ NT2 ตู้ชุมสาย (PBX) ในองค์กร TE1 อุปกรณ์ในระบบ ISDN TE2 อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ในระบบ ISDN TA อุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ

6 จุดอ้างอิง จุด U ชุมสาย ISDN กับ NT1 จุด TNT1 กับอุปกรณ์ผู้ใช้ จุด SPBX แบบ ISDN กับอุปกรณ์ ISDN จุด RTA กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ ISDN

7 โปรโตคอล โปรโตคอล LAP-D ส่งสัญญาณควบคุม ติดต่อการสื่อสารข้อมูลกับช่องสัญญาณ B โปรโตคอล LAP-B ทำการจัดเส้นทางให้กับข้อมูลในช่องสัญญาณ รับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ผู้ใช้ ยุติการสื่อสารข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เครือข่ายการสื่อสาร ทางไกลบนโครงข่ายโทรศัพท์ ISDN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google