งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร บทที่ 1 อะไร และ ทำไม ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร บทที่ 1 อะไร และ ทำไม ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร http://cptd.chandra.ac.th/rawin บทที่ 1 อะไร และ ทำไม ?

2 ทำไมต้องเรียน OS อยากใช้รถ ต้องศึกษาเรื่องรถ OS เป็นซอฟท์แวร์ที่ “ สำคัญ ” ที่สุด OS เป็นซอฟท์แวร์ที่ “ เก่ง ” ที่สุด ใช้เป็น แนวทาง ในการ เรียนรู้ หลักการ พัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อให้ เข้าใจ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ และ ซอฟท์แวร์ เป็นหลักสูตรของ น. ศ. วิทย์คอมพ์ ทั่วโลก

3 OS ทำงานอย่างไร ???? เป็นสิ่งที่มีคนสร้าง ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง ไม่ได้สร้างคนเดียว เป็นการสร้างโดยระบบ ของ การศึกษา และ การวิจัย ใช้หลักการพื้นฐาน => การเขียนโปรแกรม แต่ คนเขียนต้องเข้าใจ Hardware ด้วย

4 CPU หัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ CPU (Central Processing Unit) อุปกรณ์ที่ทำงานตาม “ คำสั่ง ” ที่ “ ป้อน ” ให้กับมัน คำสั่งเรียกว่า Instruction, ป้อน เรียกว่า Fetch คำสั่ง....

5 แล้ว คำสั่ง จะมาจากไหน ? มาจาก “ แหล่งเก็บข้อมูล ” นำสู่ “ หน่วยความจำหลัก ” (Main Memory) แหล่งเก็บข้อมูล เช่น –Harddisk –Flash Drive –Floppy Disk –LAN –Virus ???

6 ภาพการทำงาน คำสั่ง.... Main Memory

7 จะทำให้คำสั่งมาอยู่ใน Main Memory ได้อย่างไร ก็ด้วย “ คำสั่ง ” เช่นกัน ดังนั้น คำสั่งชุดแรก จะต้องเป็นสิ่งที่ “ ตายตัว ” ไม่สามารถแก้ไขได้ คำสั่งชุดนี้เรียกว่า Bootstrap Program เก็บอยู่ใน หน่วยความจำพิเศษ โดยจะมี โปรแกรมที่เรียกว่า BIOS เป็นผู้ดึง Bootstrap มาทำงาน BIOS ย่อมาจาก Basic Input/Output System

8 ภาพการทำงาน

9 หน้าที่ของ CPU คำนวณ –1. Math ( คณิตศาสตร์ ได้แก่ +, -, *, /) –2. Logic ( ตรรกศาสตร์ เช่น AND, OR, XOR) ควบคุม Hardware – ติดต่อ I/O ต่างๆ เช่น VGA Card, Memory, USB

10 วงจรการทำงานของ CPU ป้อนข้อมูลเข้า CPU, ประมวลผล

11 เปรียบเหมือน ป้อนข้าวให้ไก่กิน กินทีละ “ คำ ”

12 ขั้นตอนการป้อนข้าว 1. ตักข้าวจาก “ หม้อ ” ใส่ลง “ จาน ” 2. ใช้ “ ช้อน ” ตักข้าวจาก “ จาน ” ใส่ปาก “ ไก่ ” 3. รอให้ไก่ “ เคี้ยว ” 4. ป้อน “ คำ ” ต่อไป 5.=> วนกลับไปข้อ 2

13 คำถาม หม้อใบแรก มาจากไหน ???? หม้อใบต่อไป มาจากไหน ??? ใครเป็นคน ป้อน ช้อน คืออะไร ?????

14 OS ต่างจาก โปรแกรมอื่นอย่างไร ทำงาน ตลอดเวลา มี สิทธิ์ สูงที่สุด ควบคุม โปรแกรม อื่นๆ ควบคุม Hardware ทุกอย่าง และควบคุม 100% สามารถ ฆ่า โปรแกรมอื่นได้ สามารถ ให้สิทธิ์ โปรแกรมอื่นได้ จัดการ ทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร บทที่ 1 อะไร และ ทำไม ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google