งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร chandra. ac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร chandra. ac"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร http://cptd. chandra. ac
ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร บทที่ 1 อะไร และ ทำไม ?

2 ทำไมต้องเรียน OS อยากใช้รถ ต้องศึกษาเรื่องรถ
ใช้เป็น แนวทาง ในการ เรียนรู้ หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อให้ เข้าใจ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ และ ซอฟท์แวร์ เป็นหลักสูตรของ น.ศ. วิทย์คอมพ์ ทั่วโลก

3 OS ทำงานอย่างไร ???? เป็นสิ่งที่มีคนสร้าง ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง
ไม่ได้สร้างคนเดียว เป็นการสร้างโดยระบบของ การศึกษา และ การวิจัย ใช้หลักการพื้นฐาน => การเขียนโปรแกรม แต่ คนเขียนต้องเข้าใจ Hardware ด้วย

4 CPU หัวใจหลักของคอมพิวเตอร์
CPU (Central Processing Unit) อุปกรณ์ที่ทำงานตาม “คำสั่ง” ที่ “ป้อน” ให้กับมัน คำสั่งเรียกว่า Instruction, ป้อน เรียกว่า Fetch คำสั่ง ....

5 แล้ว คำสั่ง จะมาจากไหน ?
มาจาก “แหล่งเก็บข้อมูล” นำสู่ “หน่วยความจำหลัก” (Main Memory) แหล่งเก็บข้อมูล เช่น Harddisk Flash Drive Floppy Disk LAN Virus ???

6 ภาพการทำงาน Main Memory คำสั่ง ....

7 จะทำให้คำสั่งมาอยู่ใน Main Memory ได้อย่างไร
ก็ด้วย “คำสั่ง” เช่นกัน ดังนั้น คำสั่งชุดแรก จะต้องเป็นสิ่งที่ “ตายตัว” ไม่สามารถแก้ไขได้ คำสั่งชุดนี้เรียกว่า Bootstrap Program เก็บอยู่ใน หน่วยความจำพิเศษ โดยจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า BIOS เป็นผู้ดึง Bootstrap มาทำงาน BIOS ย่อมาจาก Basic Input/Output System

8 ภาพการทำงาน

9 หน้าที่ของ CPU คำนวณ ควบคุม Hardware
1. Math (คณิตศาสตร์ ได้แก่ +, - , *, /) 2. Logic (ตรรกศาสตร์ เช่น AND, OR, XOR) ควบคุม Hardware ติดต่อ I/O ต่างๆ เช่น VGA Card, Memory, USB

10 วงจรการทำงานของ CPU ป้อนข้อมูลเข้า CPU, ประมวลผล

11 เปรียบเหมือน ป้อนข้าวให้ไก่กิน
กินทีละ “คำ”

12 ขั้นตอนการป้อนข้าว ตักข้าวจาก “หม้อ” ใส่ลง “จาน”
ใช้ “ช้อน” ตักข้าวจาก “จาน” ใส่ปาก “ไก่” รอให้ไก่ “เคี้ยว” ป้อน “คำ” ต่อไป => วนกลับไปข้อ 2

13 คำถาม หม้อใบแรก มาจากไหน ???? หม้อใบต่อไป มาจากไหน ??? ใครเป็นคน ป้อน
ช้อน คืออะไร ?????

14 OS ต่างจาก โปรแกรมอื่นอย่างไร
ทำงาน ตลอดเวลา มี สิทธิ์ สูงที่สุด ควบคุม โปรแกรม อื่นๆ ควบคุม Hardware ทุกอย่าง และควบคุม 100% สามารถ ฆ่า โปรแกรมอื่นได้ สามารถ ให้สิทธิ์ โปรแกรมอื่นได้ จัดการ ทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ ผู้สอน ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร chandra. ac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google