งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการทำงานของ OS. บทบาทต่างๆของ OS ควบคุมตัวมันเอง ทำงานได้ถูกต้อง ทำงานได้รวดเร็ว ความปลอดภัยภายใน ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โปรโตคอลต่างๆ การุกรานจากภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการทำงานของ OS. บทบาทต่างๆของ OS ควบคุมตัวมันเอง ทำงานได้ถูกต้อง ทำงานได้รวดเร็ว ความปลอดภัยภายใน ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โปรโตคอลต่างๆ การุกรานจากภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการทำงานของ OS

2 บทบาทต่างๆของ OS ควบคุมตัวมันเอง ทำงานได้ถูกต้อง ทำงานได้รวดเร็ว ความปลอดภัยภายใน ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โปรโตคอลต่างๆ การุกรานจากภายนอก ไวรัส, ม้าโทรจัน, แฮกเกอร์

3 OS จะทำอย่างไรให้แข็งแรงและ เร็ว ความเร็วในการทำงานของซอฟท์แวร์ขึ้นอยู่กับ อะไร Clock Cycle การออกแบบอัลกอริธึม จำนวนบรรทัดของโค๊ด การใช้ฮาร์ดแวร์ การทำงานในลักษณะโครงสร้าง หรือ Modular สร้างง่าย เป็นระบบ ตรวจสอบง่าย เพิ่มเติมง่าย

4 องค์ประกอบของ OS การจัดการกระบวนการ (Process Mamagement) การจัดการหน่วยความจำ (Main Memory Management) การจัดการไฟล์ (File Management) การจัดการ I/O (I/O Management) การจัดการสื่อสำรองเก็บข้อมูล (Secondary Storage Management) บริการเครือข่าย (Networking) ระบบป้องกัน (Protection System) ระบบแปลคำสั่ง (Command Interpreter System)

5 การจัดการกระบวนการ เป็นงานที่สำคัญที่สุดของ OS กระบวนการก็คือโปรแกรมที่กำลังทำงาน (Running) 1. สร้างและทำลายกระบวนการ 2. ยืดการทำงานของกระบวนการและให้ ทำงานต่อได้ 3. จัดการการประสานจังหวะระหว่าง กระบวนการ 4. จัดการการสื่อสารระหว่างกระบวนการ 5. ป้องกันการเกิดล็อกตาย (Deadlock)

6 การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเป็นทรัพยากรที่สำคัญมาก ทุกๆกระบวนการต้องใช้หน่วยความจำก่อน ป้อนคำสั่งให้ CPU 1. เก็บข้อมูลว่าพื้นที่ใน RAM ส่วนต่างๆนั้นถูก ใช้โดยใครบ้าง 2. ตัดสินใจว่าจะให้กระบวนการไหนถูกโหลด เข้ามาอยู่ใน RAM บ้าง เมื่อมีพื้นที่ว่างใน RAM เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งการนำ กระบวนการออกจาก RAM ไปฝากไว้ใน Harddisk ด้วย จองและคืนพื้นที่เมื่อต้องการ (Allocation,Deallocation)

7 การจัดการไฟล์ ไฟล์คือข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อต่างๆ เก็บได้ ถาวร จะจัดการอย่างไรให้ ค้นหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่สร้างปัญหาต่อสื่อ เช่น Bad Sector,Fragment 1. สร้าง, ลบไฟล์ สร้าง, ลบ ไดเร็กทอรี 2. การดำเนินการกับเนื้อหาในไฟล์ (Manipulating) 3. แปลงไฟล์ไปเก็บในสื่อต่างๆ 4. สำรองข้อมูลของไฟล์ต่างๆ

8 การจัดการ I/O จุดสำคัญของ I/O ก็คือมันต้องติดต่อกับ CPU แต่มันทำงานได้ช้ากว่า CPU มาก ดังนั้นการใช้หน่วยความจำเป็นสิ่งที่จำเป็น มาก 1. การจัดการด้วยหน่วยความจำ Buffer,DMA,Cache,spooling 2. ส่วนของ Device Driver แบบทั่วไป (Keyboard, VGA) แบบพิเศษ (Scanner, Digital Camera)

9 การจัดการหน่วยความจำสำรอง เก็บข้อมูลได้ถาวร ทำอย่างไรให้อ่าน / เขียนข้อมูล ได้อย่าง รวดเร็ว 1. การจัดการพื้นที่ ว่าง 2. การจองพื้นที่ว่าง การจัดตารางการ เข้าถึงดิสก์

10 ระบบเครือข่าย และตัวแปลคำสั่ง OS จะต้องรองรับในเรื่องเครือข่ายด้วย 1. โปรโตคอลต่างๆ 2. บริการต่างๆ 3. ความปลอดภัย ตัวแปลคำสั่ง ตัวหนังสือ (Text) รูปภาพ (Graphics) Shell กับ Kernel Kernel Shell Command user

11 Discuss ให้ นศ. แบ่งกลุ่มแล้วปรึกษากัน เพื่อตอบ คำถามดังต่อไปนี้ 1. ส่วนต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะทำงาน ได้อย่างไร ทำงานเมื่อไหร่ 2. เมื่อต้องการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ๆให้กับ OS ทางผู้ผลิตควรทำอย่างไร 3. การเก็บไฟล์ในฮาร์ดดิสก์น่าจะมีหลักการ อย่างไร กลุ่มที่ตอบเป็นกลุ่มสุดท้าย จะต้องร้องเพลง

12 OS ต่างๆในแวดวง Windows Linux UNIX Solaris,Berkley,HP, SCO,etc. Macintosh DOS

13 Open Source ไอเดียใหม่ที่ต้อง ตาม Linux เราสามารถรู้ Source Code ของ OS ได้ทั้งหมด Windows เรารู้อะไรบ้าง ?

14 สรุป OS จะมีการแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อความเป็นระบบ การทำงานของ OS มีความฉลาด เป็น สิ่งประดิษฐ์ชั้นสูง การบ้าน ให้ น. ศ. ไปค้นคว้าข้อมูลให้ลึกมากที่สุด เกี่ยวกับ OS โดยเลือก OS ใดก็ได้ แล้วทำ Presentation มาเสนอหน้าชั้น ส่ง 2 อาทิตย์ หน้า (Present + เอกสาร )


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการทำงานของ OS. บทบาทต่างๆของ OS ควบคุมตัวมันเอง ทำงานได้ถูกต้อง ทำงานได้รวดเร็ว ความปลอดภัยภายใน ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โปรโตคอลต่างๆ การุกรานจากภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google