งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ (Process). Process คืออะไร  Concept – โปรแกรมที่ “ กำลัง ” ทำงาน  โปรแกรม คือ “ ไฟล์ ” ที่เก็บอยู่ในสื่อสำรอง ข้อมูล  แต่ Process คือการโหลดไฟล์นั้นเข้าไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ (Process). Process คืออะไร  Concept – โปรแกรมที่ “ กำลัง ” ทำงาน  โปรแกรม คือ “ ไฟล์ ” ที่เก็บอยู่ในสื่อสำรอง ข้อมูล  แต่ Process คือการโหลดไฟล์นั้นเข้าไปใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ (Process)

2 Process คืออะไร  Concept – โปรแกรมที่ “ กำลัง ” ทำงาน  โปรแกรม คือ “ ไฟล์ ” ที่เก็บอยู่ในสื่อสำรอง ข้อมูล  แต่ Process คือการโหลดไฟล์นั้นเข้าไปใน RAM แล้ว สามารถ “ สั่ง ” CPU ให้ทำงานได้ เรียงตามลำดับ ไฟล์.exe RAM CPU One by one

3 Process เมื่ออยู่ใน Main Memory

4 โปรเซสเมื่ออยู่ใน RAM สามารถ ตาม (Trace) ได้

5 เมื่อสลับกันทำงานแล้ว Trace มัน

6 หน้าที่ของ OS ต่อโปรเซส  ให้โปรเซสสามารถเข้าไป Run ได้  เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรเซสแต่ละตัว  ให้บริการ, ให้ทรัพยากรแก่โปรเซส  ให้โปรเซสสามารถทำงานหลายตัวได้ (Multi-tasking)  ทำการ Load และ Unload โปรเซส  ทำการ Kill โปรเซส (End Task)  สร้าง Background โปรเซส (Daemon Process)  สื่อสารระหว่างโปรเซส (Interprocess Communication)

7 หน้าที่ของโปรเซส  สั่งการ CPU เรียงตามลำดับ ไหล (Flow) ไป เรื่อยๆ  จะเริ่มจากคำสั่งแรก (Entry Point) เสมอ  การไหลไม่จำเป็นต้องไหลแบบ Sequential เสมอไป สามารถกระโดดไป - มาได้  เมื่อมีการเรียกใช้ทรัพยากร จะต้องมีการหยุด รอ Entry Point End Jump Wait

8 สถานะของโปรเซส New Ready Running Waiting Terminated admit Dispatch End wait Wake up Time out Ready Queue Waiting Queue

9 Ready Queue  โปรเซสที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปทำงานใน CPU จะรอคอยอยู่ใน Queue นี้ *** เป็นการ Link ระหว่าง PCB ของแต่ละโปรเซส

10 การสลับกันทำงาน

11 โปรเซสเกิดขึ้นได้อย่างไร  User สั่งให้ทำงาน  เมื่อ User ทำการ Log in เข้าในระบบ (Multi-user)  เมื่อมีบริการต่างๆ เช่นการพิมพ์งาน เป็นต้น  โปรเซสสร้างโปรเซสอีกอันหนึ่ง โปรเซสลูก Fork

12 โปรเซสจบการทำงานได้อย่างไร  โปรเซสจบการทำงานโดยปกติ ( รันคำสั่ง END)  User ทำการ Log out ออกจากระบบ  User สั่งให้จบการทำงาน ( คำสั่ง Quit)  เกิด Error หรือ ภาวะ Fault

13 Process Control Block (PCB)  เป็นข้อมูลของแต่ละโปรเซส (1 PCB ต่อ 1 โปรเซส )  จะเก็บข้อมูลทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรเซส นั้นๆ  OS รู้จักโปรเซสได้จาก PCB นี้ PCB โปรเซส

14 ข้อมูลภายใน PCB  ค่า I.D. ของโปรเซส ( เป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน )  ข้อมูลที่คัดลอกมาจากใน Registers ทุกๆตัว เมื่อโปรเซสทำงาน  สถานะของโปรเซส  Stack ของโปรเซส  pointer ที่ชี้ไปที่โปรเซสอื่น (Ready Queue)  ไฟล์ที่โปรเซสใช้ ( ไฟล์พอยน์เตอร์ )

15 การทำงานแบบ Multi-tasking  เป็นการสลับกันทำงานของโปรเซสหลายๆ โปรเซส  เมื่อทำอย่างรวดเร็วก็จะเหมือนว่าทำงาน พร้อมกัน  มี 2 แบบ –Non Preemptive Multi-tasking  CPU จะไม่ ควบคุมการทำงาน –Preemptive Multi-tasking  CPU ควบคุมการ ทำงาน ( ใช้ Time Slice)

16 เกิดปัญหาอะไรบ้างเมื่อจะต้อง สลับการทำงานของโปรเซส  หากมีโปรเซสเดียวในระบบก็ไม่มีปัญหา มัน จะรันไปเรื่อยๆ  แต่หากมีหลายโปรเซสก็ต้องสลับกันทำงาน  จะต้องสามารถ Save งานเก่าไว้ได้ เพื่อกับ มาทำต่อได้ Time out! Can be continued

17 การ Save และ Restore จะทำได้ อย่างไร  ในความเป็นจริงแล้ว การทำงานของโปรเซส จะเกิดขึ้นใน Register ต่างๆ (PC เป็นตัวชี้ แอดเดรสของคำสั่งที่กำลังทำงานอยู่ )  จากที่กล่าวมาแล้วว่าทุกๆโปรเซสจะมี PCB ของมันเอง  เราสามารถใช้ PCB มาเป็นตัว Save “ ข้อมูล ” ทั้งหมดใน Register ทุกๆตัวได้  ดังนั้น เมื่อกลับมาทำใหม่ ก็สามารถโหลด ข้อมูลจาก PCB เข้าไปใน Register ต่างๆได้

18 ภาพอธิบาย PCB1 Time out! CPU registers copy 0010 001000010100 PCB2 PC

19 Context Switch  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าที่แล้วเรียกว่า Context Switch  Context -> บริบท ( ข้อมูลที่อธิบายโปรเซส )  Switch -> สลับ  ดังนั้น เมื่อเราสลับโปรเซส ก็เท่ากับสลับ บริบทต่างๆของโปรเซสไปด้วย  ดังนั้น เมื่อมีการ Context Switch ระบบจะ ทำงานช้าลง เพราะ CPU ต้องใช้เวลาไปกับ การ Copy ข้อมูล (Save และ Restore)


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ (Process). Process คืออะไร  Concept – โปรแกรมที่ “ กำลัง ” ทำงาน  โปรแกรม คือ “ ไฟล์ ” ที่เก็บอยู่ในสื่อสำรอง ข้อมูล  แต่ Process คือการโหลดไฟล์นั้นเข้าไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google