งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สมอง #1 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้สมอง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้สมองได้ดีที่สุด สมอง เป็นอวัยวะที่น่ากลัวที่สุด – หากใช้ดี -> ส่งผลดี – หากใช้ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สมอง #1 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้สมอง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้สมองได้ดีที่สุด สมอง เป็นอวัยวะที่น่ากลัวที่สุด – หากใช้ดี -> ส่งผลดี – หากใช้ไม่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สมอง #1 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 การใช้สมอง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้สมองได้ดีที่สุด สมอง เป็นอวัยวะที่น่ากลัวที่สุด – หากใช้ดี -> ส่งผลดี – หากใช้ไม่ดี -> ส่งผลร้าย แพ้ชนะ วัดกันที่สมอง ร่ำรวย, ยากจน ต่างกันที่สมอง สุข, ทุกข์ ต่างกันที่สมอง

3 ประสิทธิภาพการใช้สมอง หากประสิทธิภาพการใช้สมองสามารถ วัดเป็นตัวเลขได้ 1. ความสามารถในการใช้สมองของแต่ละ คน – คุณใช้สมองมีประสิทธิภาพร้อยละเท่าไร 2. ระดับความสามารถในการใช้สมองของแต่ละคน – ระดับของความสามารถในการใช้สมองของคุณเป็นเท่าไร หากเทียบกับคนอื่น

4 ธรรมชาติของสมอง สมองติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด และจะอยู่ไปจน ตาย สมองควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย มนุษย์ สมองไม่สามารถหยุดทำงานได้ แม้ในเวลา หลับ แต่มีระดับในการทำงาน เช่น ทำงาน หนัก ทำงานเบา สมอง พัฒนาได้ แตกแขนงออกมาใหม่ได้ และถูกทำลายไปได้เช่นกัน สมอง กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และ กำหนดชีวิตมนุษย์

5 ลองคิดเล่นๆ ในการแข่งขันกีฬา หากคุณไม่อยากแข่ง แต่ ถูกบังคับให้แข่ง แล้วกำลังอยู่ในสนามแข่ง คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณกำลังจะจมน้ำ คุณจะทำอะไร ระหว่างคิดหาท่าว่ายน้ำที่ถูกต้อง กับ ว่ายน้ำ ? คุณเกิดมาต้องแข่งขัน ในการหางานทำ คุณ จะแข่งอย่างไร ? มีวัวอยู่ตัวหนึ่ง ต้องการจะเดินไปแต่มีกำแพง กั้น ดังรูป มันจะชนกำแพง หรือเดินอ้อมไป วัว

6 สมองกับร่างกาย คุณรู้หรือไม่ว่า จิตใจ สั่ง ร่างกาย จิตใจ ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของ สมองได้ ใจที่สงบ ส่งผลต่อสมองที่ดี ใจที่ฟุ้งซ่าน ส่งผลต่อสมองที่เลว

7 ทดสอบ จงตอบคำถาม – ในเลขระหว่าง 1 – 100 มีตัวเลขที่หารด้วย 5 ลง ตัวจำนวนเท่าไร – ให้เวลาคิด 1 นาที และใครตอบถูกคนแรกได้ คะแนน 20 คะแนน – ห้ามใช้กระดาษและปากกา ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไร เป็นทุกข์หรือไม่ การเร่งรีบ การแข่งขัน ความโลภ คือจิตวุ่น

8 ลองใหม่ หลับตา ทำใจให้สบาย หายใจเข้า ออก ลึกๆ ทำจิตให้ว่าง – ว่างจากความโลภ โกรธ หลง – จินตนาการในสมอง ให้เห็นเลข 1-100 จำนวน 10 แถว แต่ละแถวประกอบไปด้วย 10 ตัวเลข – ลองคิดในสมาธิดูว่า มีตัวเลขที่ 5 หารลงตัว ได้แถวละกี่ตัว 1…………….10 11……………20 91…………..100 คราวนี้คิดได้แน่ เพราะสมองทำงานได้อย่างดีในสมาธิ -> จิตว่าง

9 สมองกับพฤติกรรม คราวนี้ลองนั่งสมาธิใหม่ คิดว่าขณะนี้เรามีความรู้สึก โลภ โกรธ หลง ใครอยู่หรือไม่ หากใครมี ยกมือขึ้น หากใครต้องการแก้ไข ยกมือขึ้น ให้อธิษฐานจิตไปถึงบุคคลที่เรารู้สึกไม่ดีด้วย ให้คิดว่าเรามีความเมตตาต่อเขา อยากให้เขา มีความสุข จิต กับ สมอง สัมพันธ์กันเช่นนี้แล

10 วิธีฝึกสมาธิ นำเหรียญขนาดใดก็ได้ขึ้นมาคนละ 1 เหรียญ ลองตั้งเหรียญบนโต๊ะเรียบๆให้ได้โดยไม่ล้ม...... หากทำไม่ได้ ลองสั่งใจตนเองว่า นิ่งลง, นิ่ง ลง, หายใจเข้า - ออกช้าๆ ช้าๆ จนหยุด หายใจไปชั่วขณะ แล้วลองวางใหม่ คราวนี้วางกี่เหรียญก็ได้ ลองเหรียญที่เล็กลง เหรียญ

11 คำถาม ไพ่หนึ่งสำรับ มีไพ่ที่มีตัวเลขเป็นสีดำ ทั้งหมดกี่ใบ

12 Work shop ให้ทุกคนนั่งสมาธิ ทำใจให้สบาย หลับตา ลง มองให้เห็นความคิด ความรู้สึกของ ตนเอง ให้พูดคุยกับตนเอง และถามตนเองว่า เราเป็นคนอย่างไร – ตอบคำถามอาจารย์ จุดเด่น, จุดด้อย, นิสัยใจคอ, มาเรียนเพื่ออะไร

13 Road Map คือการมองเห็นอนาคตอย่างแจ่มชัด เป็นการวางแผนการเดินทางของเรา ให้เวลาทุกคนคนละ 10 นาทีนั่งคิดด้วยสมาธิ ว่า Road Map การเดินทางของชีวิตของคุณ อีก 10 ปีจะเป็นเช่นไร แล้วเขียนลงไปในสมุด ปีที่ 1 พ. ศ. 2550 ……. ปีที่ 2 พ. ศ. 2551 ……. ปีที่ 3 พ. ศ. 2552 ……. ….

14 การพัฒนาสมอง ฝึกการใช้ความคิด หมั่นทบทวนการกระทำของเราอยู่เสมอ ( วิมังสา ) อ่านหนังสือดีๆ ทำจิตใจให้สงบ สนุกกับการเรียน

15 การบ้าน ให้น. ศ. ไปเขียนวางแผนชีวิตว่า ภายใน 4 ปีที่เรียนนี้เราจะทำอะไรบ้าง โดย ให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ ( มีมากกว่าก็ได้ ) – ทำอะไรเพื่อให้จบไปแล้วได้ตรงตามความ ต้องการ – ปัญหาที่เราจะพบใน 4 ปี – เราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร – เรามีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการกระทำให้สำเร็จ หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้สมอง #1 อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร. การใช้สมอง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้สมองได้ดีที่สุด สมอง เป็นอวัยวะที่น่ากลัวที่สุด – หากใช้ดี -> ส่งผลดี – หากใช้ไม่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google