งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อ ส่วนรวม. • ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้ออะไร • สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ “ นั่ง ” มา ด้วยกี่ครั้ง • ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลามาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อ ส่วนรวม. • ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้ออะไร • สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ “ นั่ง ” มา ด้วยกี่ครั้ง • ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลามาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อ ส่วนรวม

2 • ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้ออะไร • สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ “ นั่ง ” มา ด้วยกี่ครั้ง • ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลามาก ขนาดไหน ? • สำคัญว่า... คุณให้เวลา “ แก่ครอบครัว ” และ คนที่รักมากแค่ไหน • ไม่สำคัญว่า... คุณมีเสื้อผ้าทันสมัยกี่ชุดใน ตู้ • สำคัญว่า... คุณเคยให้เสื้อผ้าแก่คนที่ “ เขา ขาดแคลน ” ใส่กี่ชุด • ไม่สำคัญว่า... คุณมีฐานะอะไรในสังคม ? • สำคัญว่า... คุณ “ วางตัว ” ในระดับไหน • ไม่สำคัญว่า... คุณมีทรัพย์สมบัติมาก เท่าไหร่ • สำคัญว่า... สิ่งที่คุณมี มันมี “ อำนาจ ” ชี้ขาด ชีวิตคุณแค่ไหน • ไม่สำคัญว่า... เงินเดือนสูงสุดของคุณ เท่าไร ? • สำคัญว่า... คุณต้องสละ “ อุดมการณ์ ” เพื่อได้ มันมาหรือไม่เท่านั้น

3 • ไม่สำคัญว่า... คุณได้เลื่อนขั้นกี่ขั้นแล้ว • สำคัญว่า... คุณเคย “ สนับสนุน ” ใครให้ได้ เลื่อนขั้นบ้าง • ไม่สำคัญว่า... คุณมีตำแหน่งการงานอะไร ? • สำคัญว่า... คุณทำงานสุด “ ความสามารถ ” หรือไม่นะ • ไม่สำคัญว่า... คุณมีเพื่อนกี่คน ? • สำคัญว่า... คุณเป็น “ เพื่อนแท้ ” กับใครบ้าง • ไม่สำคัญว่า... คุณเรียกร้องและปกป้อง สิทธิของตัวเองอย่างไร ? • สำคัญว่า... คุณทำอะไรเพื่อ “ ช่วยและ ปกป้อง ” สิทธิคนอื่น • ไม่สำคัญว่า... สิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับ คำพูดของคุณกี่ครั้ง ? • สำคัญว่า... มีกี่ครั้งที่คำพูดของคุณ “ ไม่ สอดคล้อง ” กับการกระทำ...

4 มัคคุเทศก์ร่วมเดินทาง 1. จากความทุกข์ – สุข 2. ตกหลุมพราง – ขึ้นจากหลุม 3. ความเร่าร้อน – สงบเย็น 4. ความปั่นป่วน – นิ่งสงบ 5. ไม่เป็นระเบียบ – เป็นระเบียบ 6. ยึดมั่นหน่วงเหนี่ยว – อิสรภาพ 7. มืด – สว่าง 8. หลับ – ตื่น 9. หลงทาง – ความจริง 10. แคบ – กว้าง 11. ไม่เข้าใจ – เข้าใจ 12. จากอวิชา - สัมมาทิฐิ


ดาวน์โหลด ppt สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อ ส่วนรวม. • ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้ออะไร • สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ “ นั่ง ” มา ด้วยกี่ครั้ง • ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลามาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google