งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

2 ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้ออะไร
สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ “นั่ง” มาด้วยกี่ครั้ง ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลามากขนาดไหน ? สำคัญว่า... คุณให้เวลา “แก่ครอบครัว” และคนที่รักมากแค่ไหน ไม่สำคัญว่า... คุณมีเสื้อผ้าทันสมัยกี่ชุดในตู้ สำคัญว่า... คุณเคยให้เสื้อผ้าแก่คนที่ “เขาขาดแคลน” ใส่กี่ชุด ไม่สำคัญว่า... คุณมีฐานะอะไรในสังคม ? สำคัญว่า... คุณ “วางตัว” ในระดับไหน ไม่สำคัญว่า... คุณมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ สำคัญว่า... สิ่งที่คุณมี มันมี “อำนาจ” ชี้ขาดชีวิตคุณแค่ไหน ไม่สำคัญว่า... เงินเดือนสูงสุดของคุณเท่าไร ? สำคัญว่า... คุณต้องสละ “อุดมการณ์” เพื่อได้มันมาหรือไม่เท่านั้น

3 ไม่สำคัญว่า... คุณได้เลื่อนขั้นกี่ขั้นแล้ว
สำคัญว่า... คุณเคย “สนับสนุน” ใครให้ได้เลื่อนขั้นบ้าง ไม่สำคัญว่า... คุณมีตำแหน่งการงานอะไร ? สำคัญว่า... คุณทำงานสุด “ความสามารถ” หรือไม่นะ ไม่สำคัญว่า... คุณมีเพื่อนกี่คน ? สำคัญว่า... คุณเป็น “เพื่อนแท้” กับใครบ้าง ไม่สำคัญว่า... คุณเรียกร้องและปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างไร ? สำคัญว่า... คุณทำอะไรเพื่อ “ช่วยและปกป้อง” สิทธิคนอื่น ไม่สำคัญว่า... สิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับคำพูดของคุณกี่ครั้ง ? สำคัญว่า... มีกี่ครั้งที่คำพูดของคุณ “ไม่สอดคล้อง” กับการกระทำ...

4 มัคคุเทศก์ร่วมเดินทาง
จากความทุกข์ – สุข ตกหลุมพราง – ขึ้นจากหลุม ความเร่าร้อน – สงบเย็น ความปั่นป่วน – นิ่งสงบ ไม่เป็นระเบียบ – เป็นระเบียบ ยึดมั่นหน่วงเหนี่ยว – อิสรภาพ มืด – สว่าง หลับ – ตื่น หลงทาง – ความจริง แคบ – กว้าง ไม่เข้าใจ – เข้าใจ จากอวิชา - สัมมาทิฐิ


ดาวน์โหลด ppt สร้างเสริมจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google