งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SC131 ภาคต้น 2550 การอ่านและเขียนสตรีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SC131 ภาคต้น 2550 การอ่านและเขียนสตรีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SC131 ภาคต้น 2550 การอ่านและเขียนสตรีม
อ.อารีวรรณ สุขวิลัย บทที่ 10 การอ่านและเขียนสตรีม SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น บทที่ 10 การอ่านเขียนสตรีม

2 10.1 การรับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์
SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

3 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

4 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

5 10.2 การจัดการข้อมูลด้วยสตรีม
10.2 การจัดการข้อมูลด้วยสตรีม readLine อ่านข้อมูลตัวอักษรที่จบด้วยการกดปุ่ม Enter หรือการจบแฟ้มข้อมูล (EOF) readInt อ่านข้อมูลจำนวนเต็มและ readLong อ่านข้อมูลจำนวนเต็มชนิด Long readFloat อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด float และ readDouble อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด double readUnsignedByte อ่านข้อมูลจำนวนเต็มที่ไม่รวมเครื่องหมาย SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

6 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

7 10.3 การอ่านจากแฟ้มข้อมูล
การอ่านจากแฟ้มข้อมูล ประกาศแฟ้มข้อมูล หรือระบุตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลด้วยคลาส File เปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง FileReader / FileWriter หรือ FileInputStream / FileOutputStream อ่านข้อมูล โดยจะขึ้นอยู่กับเทคนิคในการอ่านแฟ้มข้อมูล ถ้าต้องการอ่าน ทีละบรรทัด ต้องเรียกใช้คลาส ที่มีเมท็อด readLine() ปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง close() SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

8 แฟ้มข้อมูลชื่อ test1.txt
SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

9 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

10 กรณีไม่มีไฟล์ test1.txt ทำให้เปิดไฟล์สำหรับอ่านไม่ได้ จะเกิด exception
SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

11 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

12 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น
ฟิลด์ที่ 1 ฟิลด์ที่ 2 ฟิลด์ที่ 3 ฟิลด์ที่ 4 ฟิลด์ที่ 5 SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

13 ข้อมูลที่เก็บในไฟล์ test2.txt
SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

14 10.4 การอ่านและเขียนแฟ้มข้อมูล
การอ่านและเขียนแฟ้มข้อมูล SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

15 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น

16 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์เบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt SC131 ภาคต้น 2550 การอ่านและเขียนสตรีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google