งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น 1 บทที่ 10 การอ่านและเขียน สตรีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น 1 บทที่ 10 การอ่านและเขียน สตรีม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น 1 บทที่ 10 การอ่านและเขียน สตรีม

2 2 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ 10.1 การรับข้อมูลผ่าน ทางแป้นพิมพ์ 10.1 การรับข้อมูลผ่าน ทางแป้นพิมพ์

3 3 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

4 4 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

5 5 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ 10.2 การจัดการข้อมูลด้วยสตรีม readLine อ่านข้อมูลตัวอักษรที่จบด้วยการกดปุ่ม Enter หรือการจบแฟ้มข้อมูล (EOF) readLine อ่านข้อมูลตัวอักษรที่จบด้วยการกดปุ่ม Enter หรือการจบแฟ้มข้อมูล (EOF) readInt อ่านข้อมูลจำนวนเต็มและ readLong อ่านข้อมูลจำนวนเต็มชนิด Long readInt อ่านข้อมูลจำนวนเต็มและ readLong อ่านข้อมูลจำนวนเต็มชนิด Long readFloat อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด float และ readDouble อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด double readFloat อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด float และ readDouble อ่านข้อมูลจำนวนจริงชนิด double readUnsignedByte อ่านข้อมูลจำนวนเต็มที่ไม่ รวมเครื่องหมาย readUnsignedByte อ่านข้อมูลจำนวนเต็มที่ไม่ รวมเครื่องหมาย

6 6 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

7 7 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ 10.3 การอ่านจาก แฟ้มข้อมูล ประกาศแฟ้มข้อมูล หรือระบุตำแหน่งของ แฟ้มข้อมูลด้วยคลาส File ประกาศแฟ้มข้อมูล หรือระบุตำแหน่งของ แฟ้มข้อมูลด้วยคลาส File เปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง FileReader / FileWriter หรือ FileInputStream / FileOutputStream เปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง FileReader / FileWriter หรือ FileInputStream / FileOutputStream อ่านข้อมูล โดยจะขึ้นอยู่กับเทคนิคในการอ่าน แฟ้มข้อมูล ถ้าต้องการอ่าน ทีละบรรทัด ต้อง เรียกใช้คลาส ที่มีเมท็อด readLine() อ่านข้อมูล โดยจะขึ้นอยู่กับเทคนิคในการอ่าน แฟ้มข้อมูล ถ้าต้องการอ่าน ทีละบรรทัด ต้อง เรียกใช้คลาส ที่มีเมท็อด readLine() ปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง close() ปิดแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง close()

8 8 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ แฟ้มข้อมูลชื่อ test1.txt

9 9 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

10 10 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ กรณีไม่มีไฟล์ test1.txt ทำให้เปิดไฟล์สำหรับอ่าน ไม่ได้ จะเกิด exception

11 11 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

12 12 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ ฟิลด์ ที่ 1 ฟิลด์ ที่ 2 ฟิลด์ ที่ 3 ฟิลด์ ที่ 4 ฟิลด์ ที่ 5

13 13 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ ข้อมูลที่เก็บในไฟล์ test2.txt

14 14 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ 10.4 การอ่านและเขียน แฟ้มข้อมูล

15 15 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ

16 16 SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ


ดาวน์โหลด ppt SC131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ โปรแกรมเชิงวัตถุ SC134 การโปรแกรมเชิงอ็อบ เจ็กต์เบื้องต้น 1 บทที่ 10 การอ่านและเขียน สตรีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google