งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7
ฉบับ สีคายร้อน Create By. นาย ชัยพฤกษ์ ต๊ะน้อย

2 กล่องเครื่องมือ ในPhotoshop7
•กลุ่มเครื่องมือ Marquee •กลุ่มเครื่องมือ Eraser •กลุ่มเครื่องมือ Lasso •กลุ่มเครื่องมือ Blur •กลุ่มเครื่องมือ Healing Brush •กลุ่มเครื่องมือ Path Selection •กลุ่มเครื่องมือ Stamp •กลุ่มเครื่องมือ Notes

3 •กลุ่มเครื่องมือ Dodge
•กลุ่มเครื่องมือ Pen •กลุ่มเครื่องมือ Dodge •กลุ่มเครื่องมือ Type •กลุ่มเครื่องมือ Slice •กลุ่มเครื่องมือ Brush •กลุ่มเครื่องมือ Rectangle •กลุ่มเครื่องมือ History Brush •กลุ่มเครื่องมือ Eyedropper •กลุ่มเครื่องมือ Gradient

4 •กลุ่มเครื่องมือ Marquee
1 2 3 4 ใช้ทำเส้น Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้ทำเส้น Selection เป็นวงกลม ใช้ทำเส้น Selection เป็นแถวแนวนอน ใช้ทำเส้น Selection เป็นแถวแนวตั้ง

5 •กลุ่มเครื่องมือ Lasso
1 2 3 1 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แบบเคลื่อนอิสระ 2 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แบบอิสระเป็นเส้นตรง 3 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แปอิสระเป็นไปตามรูปที่เราต้องการ

6 •กลุ่มเครื่องมือ Healing Brush
1 2 1 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบไว้โดยกด Alt+คลิ๊กซ้าย 2 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบไว้โดยทำเป็นเส้น Selection ไว้

7 •กลุ่มเครื่องมือ Stamp
1 2 1 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบได้ฌพาะจุดโดยกด Alt+คลิ๊กซ้าย 2 เป็นเครื่องมือทำรูปในเลเยอร์เราโดยจะเป็นพื้นหลังตามที่เรากำหนดรูปแบบไว้

8 •กลุ่มเครื่องมือ Eraser
1 2 3 1 เครื่องมือสำหรับลบให้เป็นที่ว่าง 2 เครื่องมือสำหรับลบส่วนที่เป้น Back Groundให้เป็นที่ว่าง 3 เครื่องมือสำหรับลบส่วนที่Selectionไว้ หรือ สีคล้ายๆกัน

9 •กลุ่มเครื่องมือ Blur
1 2 3 1 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นจะเบลอๆ 2 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นเหมือนโดนของแหลมๆขูด 3 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นเหมือนสีน้ำโดนนิ้วลูบๆ

10 •กลุ่มเครื่องมือ Path Selection
1 2 1 เครื่องมือสำหรับจับเคลื่อน พวกรูป Shape 2 เครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยน พวกรูป Shape

11 •กลุ่มเครื่องมือ Pen 1 2 3 4 5 1 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก(Shape)
2 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก แบบอิสระ 3 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก เพิ่มเส้น 4 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก ลบเส้น 5 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก รวมรูป

12 •กลุ่มเครื่องมือ Slice
1 2 1เครื่องมือเลือกส่วนหนึ่งในชิ้นงานใช้คู่กับ slice selection tool 2 ทำส่วนที่ Sliceแล้วเป็นHyper Linkสำหรับทำการเชื่อมต่อ

13 •กลุ่มเครื่องมือ Brush
1 2 1 เครื่องมือวางรูปแบบลงในผลงาน แสดงผลออกเป็นจุดๆ 2 เครื่องมือวางรูปแบบลงในผลงาน แสดงผลออกเป็นไปตามเส้นที่เราวาด

14 •กลุ่มเครื่องมือ Gradient
1 2 1 เป็นเครื่องมือสำหรับไล่สีลงส่วนที่เราได้ Selectionไว้ 2 เป็นเครื่องมือสำหรับเทสีลงส่วนที่เราได้ Selectionไว้ ตัวอย่างการไล่สี

15 •กลุ่มเครื่องมือ Type
1 2 3 4 1 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรธรรมดา 2 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรธรรมดาแนวตั้ง 3 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรเป็นSelection 4 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรเป็นSelectionแนวตั้ง

16 •กลุ่มเครื่องมือ Rectangle
1 2 3 4 5 6 1 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShapeแบบสี่เหลี่ยม 2 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShapeแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShapeแบบวงกลม 4 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShapeแบบห้าเหลี่ยม 5 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShapeแบบเส้นตรง 6 เครื่องมือสำหรับวัดรูปShape ตามรูปแบบที่เลือกไว้

17 •กลุ่มเครื่องมือ Eyedropper
1 2 3 1 เครื่องมือเลือกสีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้น 2 เครื่องมือผสมสีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้น 3 เครื่องมือไล่สีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้นและผสมกันเป็นสีให้เราเลือก

18


ดาวน์โหลด ppt สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google