งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7 Create By. นาย ชัยพฤกษ์ ต๊ะ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7 Create By. นาย ชัยพฤกษ์ ต๊ะ น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7 Create By. นาย ชัยพฤกษ์ ต๊ะ น้อย

2 กล่องเครื่องมือ ใน Photoshop 7 กลุ่มเครื่องมือ Marquee กลุ่มเครื่องมือ Lasso กลุ่มเครื่องมือ Healing Brush กลุ่มเครื่องมือ Stamp กลุ่มเครื่องมือ Eraser กลุ่มเครื่องมือ Blur กลุ่มเครื่องมือ Path Selection กลุ่มเครื่องมือ Notes

3 กลุ่มเครื่องมือ Pen กลุ่มเครื่องมือ Slice กลุ่มเครื่องมือ Brush กลุ่มเครื่องมือ History Brush กลุ่มเครื่องมือ Gradient กลุ่มเครื่องมือ Dodge กลุ่มเครื่องมือ Type กลุ่มเครื่องมือ Rectangle กลุ่มเครื่องมือ Eyedropper

4 กลุ่มเครื่องมือ Marquee 1 2 3 4 1. ใช้ทำเส้น Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม 2. ใช้ทำเส้น Selection เป็นวงกลม 3. ใช้ทำเส้น Selection เป็นแถวแนวนอน 4. ใช้ทำเส้น Selection เป็นแถวแนวตั้ง

5 กลุ่มเครื่องมือ Lasso 1 2 3 1 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แบบเคลื่อนอิสระ 2 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แบบอิสระเป็นเส้นตรง 3 เป็นเครื่องมือทำเส้น Selection แปอิสระเป็นไปตามรูปที่เราต้องการ

6 กลุ่มเครื่องมือ Healing Brush 1 2 1 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบไว้โดยกด Alt+ คลิ๊กซ้าย 2 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบไว้โดยทำเป็นเส้น Selection ไว้

7 กลุ่มเครื่องมือ Stamp 1 2 1 เป็นเครื่องมือทำคัดลอกรูปในเลเยอร์ที่เราตั้งแบบได้ฌพาะจุดโดยกด Alt+ คลิ๊กซ้าย 2 เป็นเครื่องมือทำรูปในเลเยอร์เราโดยจะเป็นพื้นหลังตามที่เรากำหนดรูปแบบไว้

8 กลุ่มเครื่องมือ Eraser 1 2 3 1 เครื่องมือสำหรับลบให้เป็นที่ว่าง 2 เครื่องมือสำหรับลบส่วนที่เป้น Back Ground ให้เป็นที่ว่าง 3 เครื่องมือสำหรับลบส่วนที่ Selection ไว้ หรือ สีคล้ายๆกัน

9 กลุ่มเครื่องมือ Blur 1 2 3 1 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นจะเบลอๆ 2 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นเหมือนโดนของแหลมๆขูด 3 เครื่องมือทำการที่เราคลิ้ก ณ จุดๆนั้นเหมือนสีน้ำโดนนิ้วลูบๆ

10 กลุ่มเครื่องมือ Path Selection 1 2 1 เครื่องมือสำหรับจับเคลื่อน พวกรูป Shape 2 เครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยน พวกรูป Shape

11 กลุ่มเครื่องมือ Pen 1 2 3 4 5 1 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก (Shape) 2 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก แบบอิสระ 3 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก เพิ่มเส้น 4 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก ลบเส้น 5 เครื่องมือวาดภาพแบบ ฮิตโรติก รวมรูป

12 กลุ่มเครื่องมือ Slice 1 2 1 เครื่องมือเลือกส่วนหนึ่งในชิ้นงานใช้คู่กับ slice selection tool 2 ทำส่วนที่ Slice แล้วเป็น Hyper Link สำหรับทำการเชื่อมต่อ

13 กลุ่มเครื่องมือ Brush 1 2 1 เครื่องมือวางรูปแบบลงในผลงาน แสดงผลออกเป็นจุดๆ 2 เครื่องมือวางรูปแบบลงในผลงาน แสดงผลออกเป็นไปตามเส้นที่เราวาด

14 กลุ่มเครื่องมือ Gradient 1 2 1 เป็นเครื่องมือสำหรับไล่สีลงส่วนที่เราได้ Selection ไว้ 2 เป็นเครื่องมือสำหรับเทสีลงส่วนที่เราได้ Selection ไว้ ตัวอย่างการไล่สี

15 กลุ่มเครื่องมือ Type 1 2 3 4 1 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรธรรมดา 2 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรธรรมดาแนวตั้ง 3 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรเป็น Selection 4 เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรเป็น Selection แนวตั้ง

16 กลุ่มเครื่องมือ Rectangle 1 2 3 4 5 6 1 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape แบบสี่เหลี่ยม 2 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape แบบวงกลม 4 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape แบบห้าเหลี่ยม 5 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape แบบเส้นตรง 6 เครื่องมือสำหรับวัดรูป Shape ตามรูปแบบที่เลือกไว้

17 กลุ่มเครื่องมือ Eyedropper 1 2 3 1 เครื่องมือเลือกสีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้น 2 เครื่องมือผสมสีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้น 3 เครื่องมือไล่สีส่วนที่เราไปคลิ๊ก ณ จุดๆนั้นและผสมกันเป็นสีให้เราเลือก

18


ดาวน์โหลด ppt สื่อโปรแกรมเครื่องมือ Adobe Photoshop 7 Create By. นาย ชัยพฤกษ์ ต๊ะ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google