งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ โดย นายสุวรรณ ขัน สัมฤทธิ์. กรอบที่ 1 A BC a b c พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้าน a เป็นด้านประชิดมุม C ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ โดย นายสุวรรณ ขัน สัมฤทธิ์. กรอบที่ 1 A BC a b c พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้าน a เป็นด้านประชิดมุม C ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ โดย นายสุวรรณ ขัน สัมฤทธิ์

2

3 กรอบที่ 1 A BC a b c พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้าน a เป็นด้านประชิดมุม C ด้าน c เป็นด้านตรงข้ามมุม C หรือด้าน c เป็นด้านประชิดมุม A และด้าน b เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก

4 กรอบที่ 2 B C A b c a จากรูปกำหนด  มุมฉาก ABC มีมุม c เป็นมุม ฉาก a มีค่าคงที่ สำหรับทุก  มุมฉากที่คล้ายกับ สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC c

5 กรอบที่ 3 A BC 5 3 4 1)sin B= 2) cos B = 3) tan B= 4) ดังนั้น =................... 5) ดังนั้น =................... 6) ดังนั้น =....................

6 กรอบที่ 4 กำหนดสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม C เป็นมุมฉาก A C B b a c 1) sin A = 2) cos A = 3) tan A = 4) ดังนั้น sin B =................... 5) ดังนั้น sin B =................... 6) ดังนั้น sin B =....................


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ โดย นายสุวรรณ ขัน สัมฤทธิ์. กรอบที่ 1 A BC a b c พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้าน a เป็นด้านประชิดมุม C ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google