งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15
VOCABULARY A2 BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15

2 1. EXPONENTS แปลว่า เลขยกกำลัง เขียนอยู่ ในรูป an ซึ่งประกอบด้วยสอง จำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง (หรือ กำลัง) n

3 2. RADICALS แปลว่า ราก รากที่ n ของ จำนวน x คือจำนวน r ที่ซึ่ง เมื่อยกกำลัง n แล้วจะ เท่ากับ x นั่นคือ ตัวแปร n คือ จำนวนที่ใส่เข้าไปเป็นดีกรีของ ราก โดยทั่วไปรากของดีกรี n จะ เรียกว่ารากที่ n

4 3. DENOMINATOR แปลว่า ตัวหาร ตัวหารของจำนวนเต็ม n หรือเรียกว่า ตัวประกอบ (factor) ของ n คือจำนวนเต็มที่หาร n ได้โดยไม่มีเศษเหลือ

5 4. PARENTHESE แปลว่า วงเล็บ ในวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ เพื่อกั้นตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ไว้ เป็นกลุ่ม 

6 แปลว่า อธิบายด้วยหลักแห่งเหตุผล
5. RATIONALIZE แปลว่า อธิบายด้วยหลักแห่งเหตุผล

7 แปลว่า สูตร คือ แนวทาง สั้นๆ ที่ใช้อธิบายความรู้ ด้วยสัญลักษณ์
6. FORMULAR แปลว่า สูตร คือ แนวทาง สั้นๆ ที่ใช้อธิบายความรู้ ด้วยสัญลักษณ์

8 7. SYNTHESIS แปลว่า การ สังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google