งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15. แปลว่า เลขยกกำลัง เขียนอยู่ ในรูป a n ซึ่งประกอบด้วยสอง จำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง ( หรือ กำลัง ) n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15. แปลว่า เลขยกกำลัง เขียนอยู่ ในรูป a n ซึ่งประกอบด้วยสอง จำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง ( หรือ กำลัง ) n."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15

2 แปลว่า เลขยกกำลัง เขียนอยู่ ในรูป a n ซึ่งประกอบด้วยสอง จำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง ( หรือ กำลัง ) n

3 2. RADICALS แปลว่า ราก รากที่ n ของ จำนวน x คือจำนวน r ที่ซึ่ง เมื่อยกกำลัง n แล้วจะ เท่ากับ x นั่นคือ ตัวแปร n คือ จำนวนที่ใส่เข้าไปเป็นดีกรีของ ราก โดยทั่วไปรากของ ดีกรี n จะเรียกว่ารากที่ n

4 3. DENOMINATOR แปลว่า ตัวหาร ตัวหารของจำนวน เต็ม n หรือเรียกว่า ตัว ประกอบ (factor) ของ n คือ จำนวนเต็มที่หาร n ได้โดยไม่มี เศษเหลือ

5 4. PARENTHESE แปลว่า วงเล็บ ในวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อกั้นตัวเลขหรือ สัญลักษณ์ไว้เป็นกลุ่ม

6 5. RATIONALIZE แปลว่า อธิบายด้วยหลัก แห่งเหตุผล

7 6. FORMULAR แปลว่า สูตร คือ แนวทาง สั้นๆ ที่ใช้อธิบายความรู้ ด้วยสัญลักษณ์

8 7. SYNTHESIS แปลว่า การ สังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt BY PRATIPA GEENASON MATTAYOM 4/1 CODE 15. แปลว่า เลขยกกำลัง เขียนอยู่ ในรูป a n ซึ่งประกอบด้วยสอง จำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง ( หรือ กำลัง ) n.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google