งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Advanced Info Services ) Present by Mr.thapanat Sophon ID 4531301022 Program of: IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Advanced Info Services ) Present by Mr.thapanat Sophon ID 4531301022 Program of: IT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Advanced Info Services ) Present by Mr.thapanat Sophon ID 4531301022 Program of: IT

2 FUNCTION “ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน )” หรือเอไอเอส หนึ่งใน กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นธุรกิจใน สายเทคโนโลยีด้วยการเป็นผู้ให้บริการ คอมพิวเตอร์ จนได้ก้าวเข้ามาสู่อีกขั้น ของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย โดยการ เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz ในระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ( ทศท.)

3 PROCESES เครือข่ายกว้างไกล ล้ำสมัย สัญญาณชัดเจนทั่ว ไทย... ครอบคลุมถึง ระดับตำบล... สัญญาณเต็มแม้ใน ลิฟต์ บนอาคารสูง... ชัดเจนแม้ในจุดอับ ไม่เกินความจริง... เพราะเรามีเครือข่าย รวมที่มากกว่า 6,000 สถานีทั่วไทย หลักการดำเนินงานของเอไอเอส

4 PROCESES ยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนาบริการเสริมด้าน Non-Voice Application ให้ สามารถทำทุกธุรก - รรม ได้จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย เทคโนโลยีล้ำสมัย Sim Tool Kit, WAP และ GPRS เจาะถึงทุกกลุ่ม ด้วยรูปแบบการ ให้บริการใหม่ๆ ที่ตรง ตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ

5 PROCESES คุณภาพบริการที่ ดีกว่า คุณภาพและมาตรฐาน การบริการ ไม่ได้วัดด้วย ความล้ำหน้าของ เทคโนโลยีเพียงอย่าง เดียว การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า คือสิ่งหนึ่งที่จะ สร้างความสัมพันธ์ ที่ดี ระหว่างเรา และลูกค้า ไว้ตลอดไป

6 ORGANIZATION เอไอเอส เอไอเอส เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม ชินคอร์ ปอเรชั่น ได้แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจหลัก โดยเอไอเอสคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใน สายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย โดย มีบริษัทในการดำเนินงานอีก 3 บริษัท

7 ORGANIZATION 1. บริษัท ดิจิตอล โฟน (DPC) จำกัด ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ จีเอสเอ็ม ย่านความถี่ 1800 MHz โดย ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท. ธุรกิจของ DPC - ผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM1800 - นำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ

8 ORGANIZATION 2. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอม มิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ADC) ดำเนินกิจการบริการสื่อสารข้อมูลผ่าน สายโทรศัพท์ (On-line Data Communication) โดยได้ทำสัญญาร่วม ลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ( ทศท.) โดยมีพื้นที่ให้บริการและระบบ เครือข่าย (Backbone Network) ครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ธนาคาร คลังน้ำมัน สายการบิน ตลอดจน ธุรกิจการค้าและการขนส่งมากมาย

9 ORGANIZATION ธุรกิจของ เอดีซี - เจ้าของกิจการ ดาต้าเน็ท บริการสื่อสาร ข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ อาทิ การเชื่อม ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละ สถานที่, การเชื่อมข้อมูลระหว่างเครือ เอทีเอ็ม และบริการ On-line ในธุรกิจ ธนาคาร - ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Point-to- Point แบบ Point-to-Multipoint แบบ X.25 แบบ Frame Relay และเครื่อง เอทีเอ็ม (Asynchronous Transfer Mode)

10 ORGANIZATION 3. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ (ACC) เป็นบริษัทที่เน้นเฉพาะธุรกิจการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์เป็นหลัก เพื่อสร้างความ เป็นเลิศในด้านการให้บริการ และความ เป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรในการ ให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจ Call Center ในระดับสากล (World Class Call Center)

11 PRODUCTS GSM Advance ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตรฐานโลก ที่ รองรับบริการเสริมรูปแบบใหม่ๆ โดยการสื่อสารเต็มรูปแบบ ทั้ง ภาพ เสียง ข้อความ และข้อมูล พร้อมอำนาจสั่งการไร้สายใน การทำธุรกรรมต่างๆ 1 2 call ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย GSM Advance ที่ ไม่ต้องจดทะเบียน ไม่ต้องมัดจำค่าเลขหมาย ไม่ต้องจ่าย ค่าบริการ รายเดือน ไม่มีบิลเรียกเก็บเงิน และใช้งานได้ภายใน 3 นาที หลังจากเติมเงินในระบบ

12 PRODUCTS GSM1800 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รวมระบบเครือข่ายย่าน ความถี่ 1800 MHz ที่มีความหนาแน่นเป็น พิเศษในแหล่ง ชุมชน ย่านธุรกิจการค้า และถนนสายหลักทั่วประเทศ เข้ากับ เครือข่ายที่ กว้างไกลครอบคลุมของ GSM Advance GSM1800 จึงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เหมาะสำหรับ ผู้ใช้บริการที่ใช้ทั้งในเมืองและนอกเมือง mobileLIFE บริการเสริมต่างๆบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

13 SERVICES สำนักงานบริการเอไอเอส 26 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการแบบ ครบวงจร โดยการนำรูปแบบการบริการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ Auto Service Kiosk หรือ ASK มาใช้ในสำนักงานบริการเอไอ เอสทุกสาขา ให้ตรวจสอบข้อมูลและทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง AIS call center 1175 ศูนย์กลางข่าวสารข้อมูล ที่ให้บริการ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องโปรโมชั่น การใช้บริการ บริการเสริม หรือแม้แต่การใช้งานของมือถือแต่ละรุ่น

14 SERVICES ร้านเทเลวิซ มากกว่า 350 ร้าน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่ว ประเทศพร้อมรองรับการบริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ด้วย มาตรฐานการให้บริการเดียวกับสำนักงานบริการเอไอเอส ศูนย์บริการตรวจซ่อมและเช็คสภาพเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ภายใต้สัญลักษณ์ Mobile From Advance ด้วยเครื่องมือการซ่อมที่ทันสมัย อุปกรณ์และอะไหล่แท้ที่ได้ มาตรฐาน พร้อมด้วยทีมงานช่าง และวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

15 CUSTOMERS ผู้ใช้บริการภายในประเทศ ผู้ใช้บริการภายนอกประเทศประเทศ กลุ่มลูกค้าองค์กร

16 COMPETITORS DTAC DTAC or Total Access Communication Public Company Limited Orange TM Orange TM or T A orange Public Company Limited Hutch Hutch or Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited

17 FUTURE DIRECTION สำหรับเอไอเอส... ในอนาคต โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องเป็นมากกว่า โทรศัพท์ที่ใช้เสียงสื่อสาร สามารถ ตอบสนองได้ครบทุกความต้องการที่ หลากหลาย บริษัทจะไม่การหยุดพัฒนา ระบบ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเติมเต็ม ความสมบูรณ์แบบให้กับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในมือของผู้ใช้บริการ ทั้งหมดเพื่อความพึงพอใจ และเพื่อตอบ แทนความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้บริการมีให้กับเอ ไอเอส ด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดี ที่สุดสำหรับวันนี้และอนาคต THE END


ดาวน์โหลด ppt ( Advanced Info Services ) Present by Mr.thapanat Sophon ID 4531301022 Program of: IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google