งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Advanced Info Services )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Advanced Info Services )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Advanced Info Services )
Present by Mr.thapanat Sophon ID Program of: IT

2 FUNCTION “บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” หรือเอไอเอส หนึ่งในกลุ่มชินคอร์ปอเรชั่น ได้เริ่มต้นธุรกิจในสายเทคโนโลยีด้วยการเป็นผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ จนได้ก้าวเข้ามาสู่อีกขั้นของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย โดยการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz ในระบบอนาลอก NMT และระบบดิจิตอล GSM โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)

3 PROCESES หลักการดำเนินงานของเอไอเอส
เครือข่ายกว้างไกลล้ำสมัย สัญญาณชัดเจนทั่วไทย ... ครอบคลุมถึงระดับตำบล ... สัญญาณเต็มแม้ในลิฟต์ บนอาคารสูง ... ชัดเจนแม้ในจุดอับ ไม่เกินความจริง ...เพราะเรามีเครือข่ายรวมที่มากกว่า 6,000 สถานีทั่วไทย

4 PROCESES ยุทธศาสตร์เชิงรุก พัฒนาบริการเสริมด้าน Non-Voice Application ให้สามารถทำทุกธุรก-รรมได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย Sim Tool Kit, WAP และ GPRS เจาะถึงทุกกลุ่มด้วยรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

5 PROCESES คุณภาพบริการที่ดีกว่า คุณภาพและมาตรฐานการบริการ ไม่ได้วัดด้วยความล้ำหน้าของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า คือสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเรา และลูกค้าไว้ตลอดไป

6 ORGANIZATION เอไอเอส เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม ชินคอร์ปอเรชั่น ได้แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจหลัก โดยเอไอเอสคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย โดยมีบริษัทในการดำเนินงานอีก 3 บริษัท

7 ORGANIZATION 1. บริษัท ดิจิตอล โฟน (DPC) จำกัด ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ จีเอสเอ็ม ย่านความถี่ 1800 MHz โดยได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย กสท. ธุรกิจของ DPC - ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM นำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ

8 ORGANIZATION 2.บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ADC) ดำเนินกิจการบริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ (On-line Data Communication) โดยได้ทำสัญญาร่วม ลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) โดยมีพื้นที่ให้บริการและระบบเครือข่าย (Backbone Network) ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ธนาคาร คลังน้ำมัน สายการบิน ตลอดจนธุรกิจการค้าและการขนส่งมากมาย

9 ORGANIZATION ธุรกิจของ เอดีซี - เจ้าของกิจการ ดาต้าเน็ท บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ อาทิ การเชื่อมข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละสถานที่, การเชื่อมข้อมูลระหว่างเครือ เอทีเอ็ม และบริการ On-line ในธุรกิจธนาคาร - ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Point-to-Point แบบ Point-to-Multipoint แบบ X.25 แบบ Frame Relay และเครื่อง เอทีเอ็ม (Asynchronous Transfer Mode)

10 ORGANIZATION 3. บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ (ACC) เป็นบริษัทที่เน้นเฉพาะธุรกิจการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์เป็นหลัก เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ และความเป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจ Call Center ในระดับสากล (World Class Call Center)

11 PRODUCTS GSM Advance ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตรฐานโลก ที่รองรับบริการเสริมรูปแบบใหม่ๆ โดยการสื่อสารเต็มรูปแบบ ทั้งภาพ เสียง ข้อความ และข้อมูล พร้อมอำนาจสั่งการไร้สายในการทำธุรกรรมต่างๆ 1 2 call ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย GSM Advance ที่ไม่ต้องจดทะเบียน ไม่ต้องมัดจำค่าเลขหมาย ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ รายเดือน ไม่มีบิลเรียกเก็บเงิน และใช้งานได้ภายใน 3 นาที หลังจากเติมเงินในระบบ

12 PRODUCTS GSM1800 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รวมระบบเครือข่ายย่านความถี่ 1800 MHz ที่มีความหนาแน่นเป็น พิเศษในแหล่งชุมชน ย่านธุรกิจการค้า และถนนสายหลักทั่วประเทศ เข้ากับเครือข่ายที่ กว้างไกลครอบคลุมของ GSM Advance GSM1800 จึงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้ทั้งในเมืองและนอกเมือง mobileLIFE บริการเสริมต่างๆบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

13 SERVICES สำนักงานบริการเอไอเอส 26 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการแบบครบวงจร โดยการนำรูปแบบการบริการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ Auto Service Kiosk หรือ ASK มาใช้ในสำนักงานบริการเอไอเอสทุกสาขา ให้ตรวจสอบข้อมูลและทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง AIS call center 1175 ศูนย์กลางข่าวสารข้อมูล ที่ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องโปรโมชั่น การใช้บริการ บริการเสริม หรือแม้แต่การใช้งานของมือถือแต่ละรุ่น

14 SERVICES ร้านเทเลวิซ มากกว่า 350 ร้าน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมรองรับการบริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ด้วยมาตรฐานการให้บริการเดียวกับสำนักงานบริการเอไอเอส ศูนย์บริการตรวจซ่อมและเช็คสภาพเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ภายใต้สัญลักษณ์ Mobile From Advance ด้วยเครื่องมือการซ่อมที่ทันสมัย อุปกรณ์และอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยทีมงานช่าง และวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

15 CUSTOMERS ผู้ใช้บริการภายในประเทศ ผู้ใช้บริการภายนอกประเทศประเทศ
กลุ่มลูกค้าองค์กร

16 COMPETITORS DTAC or Total Access Communication Public Company Limited
OrangeTM or T A orange Public Company Limited Hutch or Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited

17 THE END FUTURE DIRECTION
สำหรับเอไอเอส ...ในอนาคตโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะต้องเป็นมากกว่าโทรศัพท์ที่ใช้เสียงสื่อสาร สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการที่หลากหลาย บริษัทจะไม่การหยุดพัฒนาระบบ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในมือของผู้ใช้บริการ ทั้งหมดเพื่อความพึงพอใจ และเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ใช้บริการมีให้กับเอไอเอส ด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้และอนาคต THE END


ดาวน์โหลด ppt ( Advanced Info Services )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google