งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Yuttasart Nitipaichit, PhD Assistant Vice President, Data Center & Cloud Business Datacenter Technology Department CAT Telecom PCL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Yuttasart Nitipaichit, PhD Assistant Vice President, Data Center & Cloud Business Datacenter Technology Department CAT Telecom PCL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Yuttasart Nitipaichit, PhD Assistant Vice President, Data Center & Cloud Business Datacenter Technology Department CAT Telecom PCL. http://iris.cattelecom.com http://idc.cattelecom.com เทคโนโลยี Cloud Computing และการบูรณาการระบบ IT ในองค์กร

2 Outline 1.Introduction 2.Cloud Computing Features & Benefits 3.How to apply Cloud for internal IT 4.IT Integration & Data Center Consolidation

3 Introduction 1 1

4 “What is Cloud?”

5 It’s very cloudy to define cloud. “Cloud = Virtualization” “Cloud = Internet” “Cloud = everywhere & everything” “Cloud = whatever their product is” Cloud service: Storage on cloud, IaaS Cloud, Cloud security, Cloud router, Cloud camera, etc.

6 Cloud Computing คือ “ แนวคิดการใช้งานทางด้านไอที รูปแบบหนึ่งที่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น server, storage, application ต่างๆ ตามต้องการได้ โดย ผ่าน network หรือ Internet ”

7 Cloud Computing Characteristics On-demand self-service เปิดใช้บริการได้เลยเมื่อต้องการ -> one click to buy computing resources Broad network access เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากที่ใดก็ได้ จาก อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น laptop โทรศัพท์มือถือ Tablets Resource pooling ทรัพยากรที่ให้กับลูกค้ามาจาก pool of resources Rapid elasticity เพิ่ม ลด ทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ Pay-per-use ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

8 Cloud computing changes the way we use IT resources 8 Current IT usage With Cloud computing Server : 1.6GHz CPU, 1.75 GB RAM, 300GB Storage

9 Cloud Computing Diagram

10 10 Resource Pooling

11 Cloud Computing Service Models Software as a Service (SaaS) Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) ให้ทรัพยากร พื้นฐาน เช่น Processor, Storage, Networks, OS แก่ลูกค้า ให้ platform สำหรับ create, test, deploy application ของ ลูกค้าเอง ให้ลูกค้าสามารถ เข้ามา ใช้งาน application ที่ ติดตั้งอยู่บน cloud

12 Network Storage Server HW OS Databases Security&Integation Runtime Apps IaaS Service provider’s scope User’s scope PaaS Service provider’s scope User’s scope SaaS Service provider’s scope Cloud Computing Service Models

13 3,000 servers 200,000 องค์กร 200,000 servers 100,000 องค์กร [2 servers : 1 องค์กร ] [0.03 servers : 1 องค์กร ] 65x ตัวอย่างความประหยัดจากการใช้ Cloud 13

14 ช่วยลดต้นทุน เช่น ต้นทุนในการซื้อ Hardware การบำรุงรักษาระบบ เริ่มใช้งานได้เร็ว ไม่ต้องรอขั้นตอนหรือ กระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้างอุปกรณ์ Hardware, Software ต่างๆ การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้ ตามความต้องการ ต้องการใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อย อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ Cloud Computing Benefits

15 Cloud Computing Features & Benefits 2 2

16 Multiple OS’s on Single Platform สามารถมีหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows และ Linux บน ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกัน เครื่อง Mac สามารถรัน ระบบปฏิบัติการ Windows และ โปรแกรมประยุกต์บน สภาพแวดล้อมแบบ Windows ได้ เช่น โปรแกรม Parallel

17 Computing Relocation (vMotion) การย้ายเซิร์ฟเวอร์เสมือนจาก เครื่องหนึ่ง (Physical) ไปยังอีก เครื่องหนึ่ง ประโยช์น  ย้าย VM เพื่อการใช้ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารจัดการให้ได้ คุณภาพบริการเป็นไปตาม เป้าหมาย  ไม่ต้องปิด เครื่อง /service เมื่อ ต้องการปรับปรุงระบบ

18 Storage Relocation การย้าย Image/Guest เซิร์ฟเวอร์เสมือนจาก storage หนึ่ง (Physical) ไป ยังอีก storage หนึ่ง ประโยชน์  ใช้ประโยช์นได้ในกรณีที่ต้องการ บริหารจัดการ Storage ให้ใช้ พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ / ตาม SLAs  zero downtime, service availability, transaction integrity

19 Copyright © 2005 VMware, Inc. All rights reserved. Fault Tolerant & High Availability สามารถช่วยให้บริการได้ ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแม้ ในกรณีมีเครื่องเสีย Resource Pool X

20 Copyright © 2005 VMware, Inc. All rights reserved. VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) จัดการเคลื่อนย้าย VM โดย อัตโนมัติ และกระจาย โหลดสม่ำเสมอเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลังงานโดยย้าย Active VM มารวมกัน และ shutdown เครื่องที่ไม่ได้ ใช้งาน Resource Pool X

21 Increase automation Virtualization + Automation = Lower Costs Cost per VM hour (2GB instance) 20¢ 18¢ 16¢ 14¢ 12¢ 10¢ 8¢8¢ 6¢6¢ 4¢4¢ 2¢2¢ 0¢0¢ 30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80% Increase utilization 1 Utilization

22 How to apply Cloud for internal IT 3 3

23 ใช้กับระบบ IT ภายใน Web servers Mail Servers File servers / Dropboxs / Collaborations SAP / ERP / CRM Other APP SERVERS – ระบบจองห้องประชุม –Web Conference

24 ระบบทดสอบ software Developer platform Software testing Use for Lab & Demo

25 ระบบสำรอง / Backup / DR Hot site/Warm site/Cold site สร้างหรือ Backup Image เก็บไว้ และ Sync เป็นระยะๆ ไม่เปลือง Computing resource เปิดใช้เฉพาะยามฉุกเฉิน

26 IT Integration & Data Center Consolidation 4 4

27 ประโยชน์ของ Data Center Consolidation ลดค่าใช้จ่ายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ค่าแรง เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบไอที ช่วยลดการใช้พลังงานช่วยลดโลกร้อน

28 Objectives Reducing overall spending on data center hardware, software and operations; Reducing overall IT operations spending for the government through greater leverage of shared services; Increasing the overall IT security posture of the agency; Shifting IT investments to more efficient computing platforms and technologies, including cloud ‐ based solutions as well as insourcing in some cases; and Promoting the use of Green IT by reducing the overall energy and real estate footprint of government data centers. - U.S. Federal Data Center Consolidation Initiative (FDCCI) - ตัวอย่างของ data center consolidation

29 Inefficiency with non- integrated IT infrastructure Dept 1Dept 2Dept 3 Physical servers

30 Virtual Infrastructure Pools of Physical servers Dept 1Dept 2Dept 3

31 การประยุกต์ใช้งาน Cloud ใน Integrated IT environment Multi tenancy - Public cloud Virtual Data Center - Allocate resources for a single tenant to manage their own VMs VM on Demand: Use & release

32 Buy IaaS service from cloud service providers Amazon Windows Azure Rackspace IRIS cloud by CAT

33 Multi Tenancy - Public Cloud

34 Single Tenancy – Private/Managed Cloud

35 Private or Public? ควรสร้างใช้งานเองหรือเช่าใช้จาก ผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ งาน – ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่ –Scale ใหญ่พอไหม – ตรวจสอบ Data flow – ความสำคัญและความปลอดภัยของ ข้อมูล

36 CAT Cloud Services 3 3

37 IaaS Virtual Machine, Dedicated Virtual Data Center PaaS Platforms for developers, App stores SaaS Join with partners

38 38

39 39

40 Available cloud services Public cloud –IaaS Started from “3 Baht per hour” –PaaS & SaaS Cloud for Enterprises –Managed cloud services, Private cloud, DR on cloud Government-Cloud หรือ G- Cloud

41 XS vCPUs: 1 RAM: 1 Disk Space: 80 GB 2,360 บาท / เดือน Free unlimited data transfer promotion Additional Storage = 200 บาท / 50 GB M vCPUs: 2 RAM: 4 Disk Space: 320 GB 7,600 บาท / เดือน L vCPUs: 4 RAM: 8 Disk Space: 640 GB 15,000 บาท / เดือน

42 Add-on Services Free Vulnerability Assessment(VA) pre-scan –Search security vulnerabilities with basic report Web&App monitoring –SMS/E-mail/Call notifications of website failures CDN (Content Delivery Network) –Increase availability -> 100% –Increase speed of Web access –Protection from security threat such as DDoS, CSS(Cross-Site Scripting), etc. Backup on cloud/DR on Cloud –Automatic Backup for Server/PC/Notebook/Smart phone

43 Planning & Implementing Launching: IaaS EGA Cloud Launching: IaaS Dedicated Virtual Datacenter, Private Cloud, IaaS Public Cloud Launching: PaaS & SaaS Web Portal, Application Store, Other Added Services สิงหาคม เมษายน G-Cloud Dedicated Virtual Data Center Platform Application Store DR Security Virtual Machine cloud roadmap มิถุนายน

44 44

45 45

46 46

47 Thank you Q&A http://iris.cattelecom.c om http://idc.cattelecom.c om


ดาวน์โหลด ppt Yuttasart Nitipaichit, PhD Assistant Vice President, Data Center & Cloud Business Datacenter Technology Department CAT Telecom PCL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google