งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
“ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรงพัฒนางานให้ยั่งยืน” การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เดชนะ สิโรรส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา – น. โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

2 การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
“ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรงพัฒนางานให้ยั่งยืน” การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี สารสนเทศกับงาน HR การประยุกต์ใช้ Social media ในงาน HR เดชนะ สิโรรส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา – น. โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

3

4 Social media has finally been blessed as a legitimate tool by companies large and small which use it to increase team interaction, manage brand, create communities and keep tabs on customer (and employee) sentiment.

5 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR
Social  Networking Personal Devices  SaaS: Software‐as‐a‐Service  Mobile  vs  Desktop Predictive Analytics Cloud Computing Systems Integration Gamification ที่มา  ดัดแปลงจาก International Association for Human Resource Information Management

6

7

8

9 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR
งาน HRM, HRD การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการเรียนรู้ สร้างมิตรภาพใหม่ๆ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน การประสานงาน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับพนักงานภายในองค์กร การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน 1. Social  Networking

10 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR
BYOD คือการที่พนักงานนำ smart device ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน เชื่อมโยงกัน 24/7 Location Based Technology ประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัย จริยธรรม ความลับขององค์กร การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 2. Personal Devices

11 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป จาก 9-5 เป็น 7/24 รูปแบบการใช้เวลาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป เครื่อง PC ตั้งโต๊ะ เริ่มถูกทดแทนด้วย เครื่องแบบเคลื่อนที่ เช่น Notebook iPad Tablet 3. Mobile vs Desktop:

12 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
องค์กรเริ่มมองหา SaaS เพราะหาความคุ้มค่าในการลงทุนได้ดีกว่า จากรายจ่ายด้านทุน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การปรับขนาดอย่างยืดหยุ่น หรือความจุแบบออนดีมานด์ และการลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการระบบไอที ช่วยลดการใช้จ่ายงบประมาณไอทีได้กว่า 50 % 4. SaaS: Software‐as‐a‐Service

13 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
ช่วยคาดการณ์สถานการณ์แรงงาน ความต้องการบุคลากรและการบริหาร งานทรัพยากรมนุษย์ Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR 5. Predictive Analytics  

14 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
6. Cloud Computing องค์กรเริ่มย้ายการใช้ไอทีองค์กรไปไว้บนระบบ Cloud บริษัทผู้พัฒนา software ก็ย้ายไปบน Cloud เช่นกัน

15 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
7. Systems Integration การรวมตัวของบริษัทหรือการเข้าซื้อบริษัท ทำให้ระบบต้องถูกหลอมรวม

16 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013
8. Gamification การนำแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เกม Gartner, Inc. คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ บริษัทระดับโลก 40% จะนำเอา Gamification มาใช้

17 The Evolution Of Work

18 การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
“ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรงพัฒนางานให้ยั่งยืน” การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี สารสนเทศกับงาน HR การประยุกต์ใช้ Social media ในงาน HR เดชนะ สิโรรส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา – น. โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

19 งานของเราทุกวันนี้ คือการบริหารจัดการ
Competence & Collaboration


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google