งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OPAC (Online Public Access Catalog). ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC ชุดโปรแกรมงานจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ ชุดโปรแกรมงานจัดทำรายการ สารสนเทศ ชุดโปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OPAC (Online Public Access Catalog). ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC ชุดโปรแกรมงานจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ ชุดโปรแกรมงานจัดทำรายการ สารสนเทศ ชุดโปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OPAC (Online Public Access Catalog)

2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC ชุดโปรแกรมงานจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ ชุดโปรแกรมงานจัดทำรายการ สารสนเทศ ชุดโปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย ระบบออนไลน์ ชุดโปรแกรมงานบริการยืมคืน ชุดโปรแกรมควบคุมวารสาร ชุดโปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย ระบบอินเทอร์เน็ต

3 OPAC (Online Public Access Catalog) หมายถึง การสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบิรการ ด้วยคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ ทางเลือกในการสืบค้น : ผู้แต่ง (AUTHOR) ชื่อเรื่อง (TITLE) หัวเรื่อง (SUBJECT) คำสำคัญ (WORDS) เลขหมู่ (CALL NO) ผู้แต่ง / ชื่อเรื่อง (AUTHOR/TITLE)

4 เมนูหลักในการสืบค้นสารสนเทศ เมนูหลักของระบบสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยกดอักษร L

5

6 การสืบค้นด้วยทางเลือก A, T, S, W, C และ B มีขั้นตอนการสืบค้นที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี่ขอยกตัวอย่างสืบค้นจากชื่อผู้แต่งโดยกด A หน้าจอจะปรากฏ

7 พิมพ์ชื่อผู้แต่งที่ท่านต้องการ แล้วกด จะปรากฏหน้าจอดังนี้

8 กดหมายเลขรายการที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดังนี้

9 สถานภาพของหนังสือมีดังนี้  HOLD หนังสือถูกจอง  ON SHELF หนังสืออยู่บนชั้น  JUST RETURNED หนังสือเพิ่งรับคืน  DUE ตามด้วยวันที่คืนหนังสือถูกยืมจะส่งคืนตามวันที่แสดง  ON PROCESS หนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการ

10 การสืบค้นสารสนเทศจากทางเลือก H > HISTORY of searches done

11 การสืบค้นสารสนเทศจากทางเลือก I > Library INFORMATION

12 การสืบค้นสารสนเทศจากทางเลือก R > Reserve Lists หรือรายการสำรอง DISPLAY RESERVE LIST P > Retrieve by PROF/TA C > Retrieve by COURSE R > RETURN to library catalog เลือกรายการ (P, C, R) ทางเลือก P >Retrieve by PROF/TA หรือชื่ออาจารย์ผู้สอน

13

14 การสืบค้นสารสนเทศจากทางเลือก Y เพื่อไปสืบค้นยังห้องสมุดอื่น

15 การสืบค้นสารสนเทศจากทางเลือก V> VIEW your circulation record  กด V แล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่คำนำหน้านามแล้วกด  พิมพ์เลขบาร์โค้ต 14 ตัวจากบัตรห้องสมุดของท่านให้ถูกต้องแล้วกด ระบบจะ แสดงทะเบียนผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการยืม - คืนได้ 3 ทางเลือก ดังนี้ กด C> Display Checked Out items หรือแสดงรายการที่ยืม เพื่อตรวจสอบรายการยืม กด H> Display HELD items หรือแสดงรายการจอง

16 การจองวัสดุสารสนเทศผ่านระบบการสืบค้น โดยกด G ซึ่งเป็นทางเลือกภายใต้หน้าจอแสดงรายการบรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt OPAC (Online Public Access Catalog). ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC ชุดโปรแกรมงานจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ ชุดโปรแกรมงานจัดทำรายการ สารสนเทศ ชุดโปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google