งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง
ในการบันทึก รหัสงบประมาณเพิ่ม เช่น รหัสงบกลางแผนงาน เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ รหัส จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2 ด่วน ระบบ BIS ด่วน ระบบ BIS 1.     เข้าระบบจัดสรร BIS

3 2. เลือกจัดทำข้อมูลอ้างอิง
ด่วน ระบบ BIS ด่วน ระบบ BIS 2. เลือกจัดทำข้อมูลอ้างอิง

4 ด่วน ระบบ BIS 3. เลือกรหัสงบประมาณ ด่วน ระบบ BIS
3.     เลือกรหัสงบประมาณ เพิ่มรายการโดยบันทึกรหัสงบประมาณ ต้องครบทั้งหมด 16 หลัก ถ้ารหัสไม่ครบ หลักที่เหลือจะต้องบันทึกเลข 0 ให้ครบทั้งหมด 16 หลัก เช่น รหัสงบประมาณ จะต้องเพิ่มเลข 0 อีก 4 ตัว เช่น ถ้าบันทึกไม่ครบระบบจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกได้ถ้าผู้ใช้งานผู้ใดบันทึกไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องด้วยค่ะ

5 ด่วน ระบบ BIS ด่วน ระบบ BIS MAP การ MAP รหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก

6 ด่วน ระบบ BIS ด่วน ระบบ BIS
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องานงบประมาณ 4 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี คุณศิริรัตน์ , คุณสุนิชญา , คุณศุภวรรณ , คุณดารี โทร , ต่อ 2281 Mobile

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google