งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง ในการบันทึก รหัสงบประมาณเพิ่ม เช่น รหัสงบกลางแผนงาน เยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง ในการบันทึก รหัสงบประมาณเพิ่ม เช่น รหัสงบกลางแผนงาน เยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง ในการบันทึก รหัสงบประมาณเพิ่ม เช่น รหัสงบกลางแผนงาน เยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง บูรณาการ รหัส 909099173635 จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2 ด่วน ระบบ BIS 1. เข้าระบบจัดสรร BIS ด่วน ระบบ BIS

3 2. เลือกจัดทำข้อมูลอ้างอิง ด่วน ระบบ BIS

4 3. เลือกรหัสงบประมาณ เพิ่มรายการโดยบันทึกรหัสงบประมาณ ต้องครบทั้งหมด 16 หลัก ถ้ารหัสไม่ครบ หลักที่เหลือจะต้องบันทึกเลข 0 ให้ครบทั้งหมด 16 หลัก เช่น รหัสงบประมาณ 909099173635 จะต้องเพิ่มเลข 0 อีก 4 ตัว เช่น 9090991736350000 ถ้าบันทึกไม่ครบระบบจะไม่สามารถ อ่านข้อมูลที่บันทึกได้ถ้าผู้ใช้งานผู้ใดบันทึกไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องด้วยค่ะ ด่วน ระบบ BIS

5 MAP การ MAP รหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ตามที่งานงบประมาณ 4 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงิน และบัญชี ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ แก้ไขรหัสงบประมาณ ( งบดำเนินงาน ) และ รหัสค่าซ่อมแซม ฯ เป็นรหัสเดิมหรือรหัส ใหม่ รหัสใดรหัสหนึ่ง และหน่วยเบิกจ่าย ได้ทำการแก้ไขและ แจ้งข้อมูลมาที่งานงบประมาณ 4 แล้ว งานงบประมาณ 4 ได้ ดำเนินการให้บริษัทที่ทำโปรแกรมระบบ BIS ทำการ MAP ข้อมูลที่ทำการบันทึกรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลักของ ปีงบประมาณ 2554 ( พลาง ) เป็นรหัสงบประมาณและกิจกรรม หลักในปีงบประมาณ 2555 เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ถ้าหน่วยงาน ใดยังไม่ได้มีการปรับรหัสให้เรียบร้อย กรุณาแก้ไขให้เรียบร้อย และแจ้งกลับมางานงบประมาณ 4 โดยด่วนที่สุด เพราะจะได้รีบ ดำเนินการให้บริษัท MAP ข้อมูลให้ต่อไป ด่วน ระบบ BIS

6 หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่องาน งบประมาณ 4 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี คุณศิริรัตน์, คุณสุนิชญา, คุณศุภวรรณ, คุณดารี โทร. 02 241 4429, 02 241 0741-9 ต่อ 2281 Mobile 089 1453 232 ด่วน ระบบ BIS

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ด่วน ระบบ BIS เรียน ผู้ใช้งานระบบ BIS ทุกท่าน การจัดทำข้อมูลอ้างอิง ในการบันทึก รหัสงบประมาณเพิ่ม เช่น รหัสงบกลางแผนงาน เยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google