งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ
นวัตกรรม สชป. ๖ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ
พลังงานจากน้ำที่จ่ายให้ชาวนา พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

3 กระบวนการเปลี่ยนพลังงาน
พลังงานศักย์ (PE) พลังงานจลน์ (KE) พลังงานกล (ME) พลังงานไฟฟ้าและ พลังงานน้ำไหล เขื่อน Dam คลอง Canal ฝาย Weir บ่อกังหัน (Turbine Pit) กังหันน้ำ (Turbine) Dynamo ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

4 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
ประเภทของกังหันน้ำ กังหันน้ำแบ่งเป็นสองประเภทหลักตามหลักการทำงานตามหลักฟิสิกส์คือ รีแอกชัน และ อิมพัลส์ Reaction Turbine  Francis turbine Kaplan turbine Tububar turbine Impulse Turbine Pelton turbine Cros Flow turbine  Water wheel ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

5 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
หลักการทำงาน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

6 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Pelton Turbine ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

7 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Cros Flow Turbine ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

8 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Francis Turbine ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

9 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Kaplan Turbine ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

10 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Tububar Turbine ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

11 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Water wheel ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

12 พลังงานสุทธิคิดเป็นประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
ลำดับที่ ชื่ออุปกรณ์ ประสิทธิภาพ คำนวณประสิทธิภาพรวม 1 อาคารส่งน้ำ- บ่อกังหันน้ำ = % Generator = 0.95 x 0.87 x 0.80 x 0.90 x 0.98 x 100 = 58.32% 2 Water turbine = 87% 3 Electric Generator = 80% 5 รางและท่อจ่ายน้ำ = % 6 ลูกปืนเพลา = 98% ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

13 หลักการติดตั้งเครื่องกังหัน
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

14 หลักการติดตั้งและการใช้งานของ Waterwheel
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

15 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
สถานที่ดำเนินการก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ คลองซอย๓ซ้าย ๑๘+๐๖๘ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ หนองหวาย ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

16 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖ Front View ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

17 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Top View ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

18 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
Side กังหัน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

19 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
OWAN GENERATOR Ser.No TYPE D8C A.C.-VOLTS KVA AMPERS CYCLES 50 POWER FACTOR PHASE 1 D.C.VOLTS AMPS. WATTS R.PM. 1500 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

20 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
น้ำหนักกังหัน 265 Kg. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

21 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
ติดตั้งกังหัน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

22 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
ติดตั้งกังหัน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

23 ติดตั้ง Generator

24 ทดสอบGenerator จ่ายไฟฟ้า

25 ทดสอบการจ่ายไฟฟ้า

26 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖
P = ρgQHeffT P = กำลังการผลิต (Kw) ρ = ความหนาแน่นของน้ำที่ 15 Co (Kg/m3 Q = อัตราการไหลของน้ำ (m3/s) H = ความสูงหัวน้ำสุทธิ (m) effT = ประสิทธิภาพเครื่องกังหันน้ำ eff G = ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๖

27 วงจรไฟฟ้า

28 สรุป ผลทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 2 Kw

29 กังหันพลังน้ำขับ Alternator
Alternator แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ชาร์จ Battery Battery จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 v เข้า Inverter Inverter แปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 v เป็นกระแสสลับ 220 v นำพลังงานไฟฟ้าไปใช้งาน

30 Alternator พลังงานไฟฟ้า กังหัน Battery Inverter

31 Fornt view

32 Top view

33 Side view

34 ติดตั้งกังหันตัวที่ ๒

35


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google