งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างระบบวนเกษตร. รูปแบบ (Models) ของ Agroforestry แบบใหม่ หรือ แนะนำ ( Modern): แนะนำส่งเสริมจากภาครัฐ ง่ายๆ ( Simple): มีกิจกรรมต่างๆในระบบ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างระบบวนเกษตร. รูปแบบ (Models) ของ Agroforestry แบบใหม่ หรือ แนะนำ ( Modern): แนะนำส่งเสริมจากภาครัฐ ง่ายๆ ( Simple): มีกิจกรรมต่างๆในระบบ น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างระบบวนเกษตร

2 รูปแบบ (Models) ของ Agroforestry แบบใหม่ หรือ แนะนำ ( Modern): แนะนำส่งเสริมจากภาครัฐ ง่ายๆ ( Simple): มีกิจกรรมต่างๆในระบบ น้อย :  ปกติมีชนิดพืชต่ำกว่า 5 ชนิด  มีพันธืพืชเศรษฐกิจ ที่ ส่งเสริมจากทางการ ทั้งพืชไร่ และพืชสวนอายุยาว แบบดั้งเดิม ( Traditional): เกษตรกรพัฒนาเอง ซับซ้อน ( Complex) : - มีชนิดพืชมากมาย และหลากหลาย ( ไม้ป่า สมุนไพร ) - ระบบนิเวศใกล้เคียงกับป่าไม้

3 รูปแบบใหม่ หรือ แนะนำ ( Modern)

4

5

6 Gliricidia แคฝรั่ง Cacao Cassava Coconuts

7 tobacco, cinnamon, coffee, chili

8 Alnus nepalensis สร้อยสมเด็จ Tea

9 A natural forest ?…

10

11 ทำไมต้อง วนเกษตร ? มุมมองนักพัฒนาการเกษตร a. สู่ความยั่งยืน b. คุ้มค่าการลงทุน c. พัฒนาจากระบบเดิมที่มีอยู่ มุมมองของเกษตรกร a. เป็นธนาคาร และกระจายรายได้ที่หลากหลาย b. การันตีเรื่องอาหารสำหรับครอบครัว c. ผลผลิตรอง : ผลไม้, ผัก, สมุนไพร, … มุมมองของคนทำไร่เลื่อนลอย a. มีรายได้สูงและรายได้มาจากหลากหลายกิจกรรมการ ผลิต b. ระบบไม่ซับซ้อน ไม่ใช้เทคนิคการผลิตที่ซับซ้อน

12

13 Lansium domesticum (duku)

14

15

16

17

18 Why agroforests? (cont’d) มุมมองของนักเกษตรป่าไม้ (silviculture) a. ง่ายในการจัดการ e.g. Dipterocarp agroforest ป่ายางพารา ป่า เศรษฐกิจ b. ระบบทางเลือกในการปลูกป่าทดแทน c. อนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกเขตพื้นที่ป่า

19

20 A thick litter layer High density of various herbaceous species Timber!

21 Also a thick litter layer, but more understorey and few herbaceous species

22

23 A natural forest ?…

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างระบบวนเกษตร. รูปแบบ (Models) ของ Agroforestry แบบใหม่ หรือ แนะนำ ( Modern): แนะนำส่งเสริมจากภาครัฐ ง่ายๆ ( Simple): มีกิจกรรมต่างๆในระบบ น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google