งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างระบบวนเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างระบบวนเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างระบบวนเกษตร

2 รูปแบบ (Models) ของ Agroforestry
แบบใหม่ หรือ แนะนำ (Modern): แนะนำส่งเสริมจากภาครัฐ ง่ายๆ (Simple): มีกิจกรรมต่างๆในระบบน้อย: ปกติมีชนิดพืชต่ำกว่า 5 ชนิด มีพันธืพืชเศรษฐกิจ ที่ส่งเสริมจากทางการ ทั้งพืชไร่และพืชสวนอายุยาว แบบดั้งเดิม (Traditional): เกษตรกรพัฒนาเอง ซับซ้อน (Complex): มีชนิดพืชมากมาย และหลากหลาย (ไม้ป่า สมุนไพร) ระบบนิเวศใกล้เคียงกับป่าไม้

3 รูปแบบใหม่ หรือ แนะนำ (Modern)

4 รูปแบบใหม่ หรือ แนะนำ (Modern)

5 รูปแบบใหม่ หรือ แนะนำ (Modern)

6 Coconuts Gliricidia แคฝรั่ง Cacao Cassava

7 tobacco , cinnamon, coffee, chili

8 Alnus nepalensis สร้อยสมเด็จ Tea

9 A natural forest ?…

10

11 ทำไมต้อง วนเกษตร? มุมมองนักพัฒนาการเกษตร มุมมองของเกษตรกร
a. สู่ความยั่งยืน b. คุ้มค่าการลงทุน c. พัฒนาจากระบบเดิมที่มีอยู่ มุมมองของเกษตรกร a. เป็นธนาคาร และกระจายรายได้ที่หลากหลาย b. การันตีเรื่องอาหารสำหรับครอบครัว c. ผลผลิตรอง: ผลไม้, ผัก, สมุนไพร, … มุมมองของคนทำไร่เลื่อนลอย a. มีรายได้สูงและรายได้มาจากหลากหลายกิจกรรมการผลิต b. ระบบไม่ซับซ้อน ไม่ใช้เทคนิคการผลิตที่ซับซ้อน

12

13 Lansium domesticum (duku)

14

15

16

17

18 Why agroforests? (cont’d)
มุมมองของนักเกษตรป่าไม้ (silviculture) a. ง่ายในการจัดการ e.g. Dipterocarp agroforest ป่ายางพารา ป่าเศรษฐกิจ b. ระบบทางเลือกในการปลูกป่าทดแทน c. อนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกเขตพื้นที่ป่า

19

20 Timber! High density of various herbaceous species
A thick litter layer

21 Also a thick litter layer, but more understorey and few herbaceous species

22

23 A natural forest ?…

24 A natural forest ?…

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างระบบวนเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google