งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CINAHL Plus with Fulltext ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุม สาขาวิชาที่เกี่ยว ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CINAHL Plus with Fulltext ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุม สาขาวิชาที่เกี่ยว ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CINAHL Plus with Fulltext ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุม สาขาวิชาที่เกี่ยว ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุม สาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกว่า 17 สาขาวิชา สามารถ สืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี ค. ศ. 1973- ปัจจุบัน

2 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือก จากเมนู eResources

3 จากนั้นเลือกไปที่ฐาน CINAHL

4 โดยมี 2 กลุ่มการค้น EBSCOhost Research Databases คือ ฐานข้อมูล บทความวารสารต่างๆ ซึ่งมีฐานย่อย 10 ฐาน แต่ละ ฐานย่อยก็มีเนื้อหาครอบคลุมแตกต่างกัน Nursing Reference Center คือ ชุดฐานข้อมูลที่ รวบรวมหนังสือ คู่มือ พจนานุกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพยาบาลศาสตร์

5 EBSCOhost Research Databases

6 วิธีการสืบค้น 1. Basic Search 2. Advanced Search 3.Visual Search 4. Search History/Alerts 5. Preferences

7 พิมพ์คำค้นลง ในช่อง

8

9 Print, Save ดูข้อมูล การอ้างอิง บทความ วารสารนี้

10 Cite This Article คือ ระบบจะมีการเขียน บรรณานุกรมของ บทความนี้ให้อัตโนมัติ และเลือกรูปแบบได้

11 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม ใช้เมนู copy แล้วไปวางในเอกสาร MS word ได้ทันที

12 ส่ง E- mail 1. ใส่ e-mail ที่ต้องการจะส่งถึง 2. ระบุชื่อเรื่อง 3. เลือกรูปแบบการอ้างอิงได้ 1 2 3

13

14

15

16

17

18

19

20 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการ คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330 - 1 library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt CINAHL Plus with Fulltext ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์ และการ สาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุม สาขาวิชาที่เกี่ยว ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับ สาขาการพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google