งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CINAHL Plus with Fulltext

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CINAHL Plus with Fulltext"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CINAHL Plus with Fulltext
ฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาการพยาบาลศาสตร์ และการสาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกว่า 17 สาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี ค.ศ ปัจจุบัน

2 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล
เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกจากเมนู eResources

3 จากนั้นเลือกไปที่ฐาน CINAHL

4 โดยมี 2 กลุ่มการค้น EBSCOhost Research Databases คือ ฐานข้อมูลบทความวารสารต่างๆ ซึ่งมีฐานย่อย 10 ฐาน แต่ละฐานย่อยก็มีเนื้อหาครอบคลุมแตกต่างกัน Nursing Reference Center คือ ชุดฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ คู่มือ พจนานุกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลศาสตร์

5 EBSCOhost Research Databases

6 วิธีการสืบค้น 1. Basic Search 2. Advanced Search 3.Visual Search 4. Search History/Alerts 5. Preferences

7 พิมพ์คำค้นลงในช่อง

8

9 ดูข้อมูลการอ้างอิงบทความวารสารนี้
Print, Save

10 Cite This Article คือ ระบบจะมีการเขียนบรรณานุกรมของบทความนี้ให้อัตโนมัติ และเลือกรูปแบบได้

11 เลือกรูปแบบบรรณานุกรม ใช้เมนู copy แล้วไปวางในเอกสาร MS word ได้ทันที

12 ส่ง 1 2 3 1. ใส่ ที่ต้องการจะส่งถึง 2. ระบุชื่อเรื่อง 3. เลือกรูปแบบการอ้างอิงได้

13

14

15

16

17

18

19

20 โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ


ดาวน์โหลด ppt CINAHL Plus with Fulltext

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google