งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?. Abaca หรือ manila hemp Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ใน ฝรั่งเศส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?. Abaca หรือ manila hemp Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ใน ฝรั่งเศส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?

2 Abaca หรือ manila hemp Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ใน ฝรั่งเศส

3 การปลูกป่าน ศรนารายณ์ การตัด - เก็บเกี่ยวป่าน ศรนารายณ์ การทำเส้นใยจากป่าน ศรนารายณ์ ป่านศรนารายณ์ (Sisal) ดอก หน่อ อ่อน

4 ใบกันชงอายุ 1 เดือน ใบกันชาอายุ 1 เดือน เปรียบเทียบใบกันชา ( ล่าง ) ใบกัน ชง ( บน )3 เดือน เปรียบเทียบกันชง ( ขวา )- กันชา ( ซ้าย ) 120 วัน กันชง และ กันชา

5 การทอเส้นใยกันชงของ ชาวเขาในภาคเหนือ การแสดงผ้าที่ใช้เส้นใยกันชง ในเชียงใหม่ เส้นใยกันชง ในจีน

6 ต้นปอ แก้ว ไผ่ ต้นฝ้าย - ปุยฝ้าย ต้น ฝ้าย

7 ไม้ประดับเป็นพืชตระกูล Agave ( ในกลุ่มพืชป่าน ศรนารายณ์ ) ยูคาลิบตัส

8 ต้นนุ่น (Kapok)

9 นุ่น (Kapok) ดอ ก งิ้ว (semal tree) - ลำต้น ไม่มี หนาม - ลำต้น มี หนาม เส้นใย ฝัก ยาว กว่า ฝัก สั้น กว่า

10 ต้นตัว ผู้ ต้นตัว เมีย ปอ สา เส้นใย ผลิตภั ณฑ์

11 ป่านรามี ต้นป่านรามี ต้นป่านรามีที่ ตัดใบ

12 ต้นสน 3 ใบ เส้นใย มะพร้าว หญ้า ขจรจบ ผล / เมล็ดของ ดอกรัก ผักตบช วา พืชเส้นใย อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt พืชเส้นใย Fiber Crops ท่านรู้จักกี่ชนิด ?. Abaca หรือ manila hemp Hemp ในฝรั่งเศส การแช่ Hemp ใน ฝรั่งเศส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google