งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 E-Retailing(B2C). Traditional Trade Modern Trade Whole Sale & Retailing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 E-Retailing(B2C). Traditional Trade Modern Trade Whole Sale & Retailing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 E-Retailing(B2C)

2 Traditional Trade Modern Trade Whole Sale & Retailing

3 Modern Trade Super center Cash & Carry & Discount Store Supermarket Specialty Store Category Killer Convenient Store / Minimart Department Store

4 ห้างขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าเฉพาะทาง ห้างขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าเฉพาะทาง เช่น เช่น ห้างขนาดใหญ่ที่ขายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง บ้าน ห้างขนาดใหญ่ที่ขายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และของแต่ง บ้าน ห้างขายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ห้างขายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ห้างขายเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างขายเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านค้าสมัยใหม่ที่เป็นสมาชิกของแฟรนไชส์ ร้านค้าสมัยใหม่ที่เป็นสมาชิกของแฟรนไชส์ ร้านขายแว่นตา ร้านขายแว่นตา ร้านปะยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ร้านปะยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

5 จน.ค้าปลีก/ส่งโดยประมาณ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 แจ้งเลิกธุรกิจขายปลีกขายส่งสูง 8 หมื่นราย แจ้งเลิกธุรกิจขายปลีกขายส่งสูง 8 หมื่นราย จากกิจการกว่า 3 แสนราย จากกิจการกว่า 3 แสนราย มี.ค.2550 มี.ค.2550 แจ้งจดทะเบียนขายปลีก 698 ราย แจ้งจดทะเบียนขายปลีก 698 ราย แจ้งยกเลิกถึง 469 ราย แจ้งยกเลิกถึง 469 ราย เหลือเพียง 1.8 แสนราย เหลือเพียง 1.8 แสนราย

6 การค้าส่งและค้าปลีก 1. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 2. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 1. ห้างสรรพสินค้า (Department Store) สินทรัด โรบินสัน เดอะมอล์ ลูกค้าทุกระดับ 2. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supercenter) มีพื้นที่ขาย 10,000 – 20,000 ตารางเมตร เน้นการบริหารภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ลูกค้า ระดับกลาง lotus, big c 3. Cash & Carry เป็นธุรกิจดิสเคาท์สโตร์ จำหน่ายให้รายย่อยที่ซื้อที ละมากๆ Makro 4. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) อาหาร ของกินของใช้ประจำวัน Tops, FoodLion 5. ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เฉพาะอย่างบริการสะดวก ทันมัย watson, boots, mark and spencer 6. Category Killer เน้นระบบเงินผ่อน power buy, supersport, power mall, office depot 7. ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store หรือ Minimart) family mart, 7-11, Lotus Expressม, 108 shop, am-pm

7 ตารางที่ 1.2 การลงทุนของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัท จำนวนห้าง / ร้าน เงินลงทุน / ร้าน ( ล้าน บาท ) รายรับ รวม / ร้าน ( ล้านบาท ) ผู้ถือหุ้น ใหญ่ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 Tesco Lotus 34424850,000700อังกฤษ Big C 29333733,000 700 – 900 ฝรั่งเศส Carrefour15171918,000 400 – 700 ฝรั่งเศส Makro20212338,000300 เนเธอร์แล นด์ Tops41495714,000n.a. Food Lion 283848n.a.n.a.อังกฤษ Central12131415,800n.a.ไทย Boots676756n.a.n.a.อังกฤษ Watson’s5561n.a.n.a.n.a.ไทย 7 – Eleven 1,8002,0502,30024,000 3 – 5 ไทย Family Mart 150250n.a.n.a.n.a.ไทย ที่มา : Bangkok Post 2003 (Mid Year Report)

8 Supermarket VS Gas station ShellSelected / Lotus express ShellSelected / Lotus express ESSOTiger mart ESSOTiger mart บางจาก Lemon green บางจาก Lemon green JetJeffy JetJeffy ปตท.7-11 ปตท.7-11 Caltex Star mart Caltex Star mart

9 Modern Trade Department Store, Robinson Department Store, Robinson Super center, Big C, Lotus, Carrefour Super center, Big C, Lotus, Carrefour Cash & Carry, Makro Cash & Carry, Makro Supermarket, Tops supermarket Supermarket, Tops supermarket Specialty Store, Boots, Watson Specialty Store, Boots, Watson Category Killer, Powe Buy, Sport Category Killer, Powe Buy, Sport Convenient Stor / Minimart, 7-11 Convenient Stor / Minimart, 7-11

10 The B2C Market “Be Direct” e-tailing B2C

11 B2B and Supply Chain Manaement Distrib utor Suppli er Busine ss Partne r Facilitate internal operations & increase productivit y Busine ss Partne r Enterprise Resources Planning (ERP) “The Backbone” B2C sales, Marketing and CRM Suppli er Custo mer Optimize business relationshi ps with customers, increase service effectivene ss and saless sold Optimiz e relation ships with busines s partners and reduce cost of goods sold

12 E-Tailing องค์กร ถือว่าเป็นได้ไหม ? องค์กร ถือว่าเป็นได้ไหม ? บุคคลทั่วไป ถือว่าเป็นได้ไหม ? บุคคลทั่วไป ถือว่าเป็นได้ไหม ?ตัวอย่าง Amazon.com Amazon.com Bn.com Bn.com Walmart.com Walmart.com Dell.com Dell.com

13

14 สินค้าที่นิยมสำหรับ E-tailing ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กีฬา กีฬา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน หนังสือและเพลง หนังสือและเพลง ของเด็กเล่น ของเด็กเล่น สุขภาพและความงาม สุขภาพและความงาม บันเทิง บันเทิง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ รถยนต์ งานบริการ งานบริการ

15 รูปแบบของธุรกิจ B2C (E-Tailing Business Models)

16 แบ่งตามลักษณะช่องทาง การขาย  Mail-order retailers that go online  Direct marketing from manufacturers  Click and mortar retailer 4. Pure-play e-tailers (no physical stores) 5. Internet Mall

17 1.1. www.sears.com เดิมธุรกิจขายสินค้าผ่านแคตตาล๊อก และส่ง สินค้าผ่านไปรษณีย์ และรถไฟให้กับลูกค้า เดิมธุรกิจขายสินค้าผ่านแคตตาล๊อก และส่ง สินค้าผ่านไปรษณีย์ และรถไฟให้กับลูกค้า ต่อมาขยายธุรกิจเป็นห้างค้าปลีก ต่อมาขยายธุรกิจเป็นห้างค้าปลีก และนำเสนอขายผ่านเว็บไซต์ควบคู่กับช่องทาง ปกติ และนำเสนอขายผ่านเว็บไซต์ควบคู่กับช่องทาง ปกติ 1. Mail-order retailers that go online

18 1.2.Landsend.com  be direct successful (casual cloth & gift) successful (casual cloth & gift) 2000, served over 6.2 million customer 2000, served over 6.2 million customer offer catalog product offer catalog product women to build and store a 3-D model women to build and store a 3-D model order tracking order tracking customer can shopping with assistance “real” customer can shopping with assistance “real” local site, japan, germany, united kingdom local site, japan, germany, united kingdom Sear.com Sear.com

19

20

21 3.www.Avon.co.th

22 ธุรกิจในไทย Reader Digest Reader Digest 7-Catalog 7-Catalog

23 2. Direct marketing from manufacturers Dell.com Dell.com Mixed B2C & B2B model Mixed B2C & B2B model Home Home Company Company Government Government Sell computer via Website Sell computer via Website Leader of “Build to order Concept” Leader of “Build to order Concept”

24 Traditional Supply Chain Suppli er Produ cer Retail er Custo mer Wholes aler Suppli er Produ cer Custo mer Electronic intermediation on the internet Reintermediation Suppli er Produ cer Retail er Custo mer Wholes aler Disintermediation on the Retailer Suppli er Produ cer Retail er Custo mer Wholes aler Disintermediation in Direct Marketing

25 www.jaguar.com Ford/GM Ford/GM เดิม build to stock เดิม build to stock ใหม่ build to order ใหม่ build to order ลูกค้าสามารถออกแบบรถในฝัน ลูกค้าสามารถออกแบบรถในฝัน มีโมเดล 1,250 ให้เลือก มีโมเดล 1,250 ให้เลือก Virtual Car on Web site Virtual Car on Web site Price, pattern, rotate 360 Price, pattern, rotate 360 เลือกรับรถที่ตัวแทนขายใกล้บ้าน เลือกรับรถที่ตัวแทนขายใกล้บ้าน 1-2 weeks 1-2 weeks

26 3. Click and mortar retailer www.walmart.com www.markandspencer.com www. BN.com

27 www.col.co.th

28

29 4. Pure-Play E-Tailers General purpose e-tailers General purpose e-tailers Specialty or niche e-tailers Specialty or niche e-tailers No physical store No physical store www.amazon.com www.amazon.com www.amazon.com www.mrcans.com www.mrcans.com www.mrcans.com www.tohome.com www.tohome.com

30 CatToys.com (Specialized E-tailer) selling toy to cat owners selling toy to cat owners no banner ads no banner ads easy to navigate easy to navigate update weekly update weekly displays products in clear categories displays products in clear categories fonts are informal fonts are informal prices are comparable to pet stroe prices are comparable to pet stroe no membership or personalization no membership or personalization Use cookies only & payment security) Use cookies only & payment security) hosts their site on Yahoo! hosts their site on Yahoo! “is an example of a low-volume specialized store”

31 www.cattoy.com

32 E-grocers เบ็ดเตล็ดออนไลน์ Netgrocer.com Netgrocer.com 1997 First online grocer 1997 First online grocer Online delivery service that charged by weight rather than by order Online delivery service that charged by weight rather than by order FedEx 3 day in 48 states FedEx 3 day in 48 states Order delivery Recurring Order delivery Recurring

33 E-grocers Peapod.com Peapod.com 1989 oldest and larest online grocery player 1989 oldest and larest online grocery player Download s/w to use personal shoppers cus. Order in local supermarket. Download s/w to use personal shoppers cus. Order in local supermarket. 1998 44% internet 1998 44% internet 1999 s/w online 13 states 1999 s/w online 13 states 1999 switched 100,000 customer From personal Shoper to warehouse model for filling order 1999 switched 100,000 customer From personal Shoper to warehouse model for filling order Nov 1999 ship non perishable across the country by UPS Nov 1999 ship non perishable across the country by UPS Nov, 1999 run out in the third quarter 2000 Nov, 1999 run out in the third quarter 2000

34

35 www.Tohome.com บริษัทเอเชี่ยน สตาร์ เทรดดิ้ง บริษัทเอเชี่ยน สตาร์ เทรดดิ้ง Thailand's leading and largest online retail store. Thailand's leading and largest online retail store. ช่วงครึ่งแรกของปี 2548 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30% ช่วงครึ่งแรกของปี 2548 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30% รายได้ 2545 จน. 50 ล้านบาท ฐานลูกค้าถึง 4 หมื่นราย รายได้ 2545 จน. 50 ล้านบาท ฐานลูกค้าถึง 4 หมื่นราย รายได้ปี 2547 จน. 60 ล้านบาท รายได้ปี 2547 จน. 60 ล้านบาท ปัจจุบัน tarad.com มีฐานลูกค้ากว่า 1 ล้านคน มีสินค้า จำหน่ายบนเวบไซต์กว่า 180,000 รายการ มี ผู้ประกอบการที่สนใจมาเปิดร้านค้าบนเวบไซต์กว่า 15,000 ร้านค้า ปัจจุบัน tarad.com มีฐานลูกค้ากว่า 1 ล้านคน มีสินค้า จำหน่ายบนเวบไซต์กว่า 180,000 รายการ มี ผู้ประกอบการที่สนใจมาเปิดร้านค้าบนเวบไซต์กว่า 15,000 ร้านค้า

36 www.cherrytoyshop.com เปิดมาประมาณ 4 ปีแล้ว เปิดมาประมาณ 4 ปีแล้ว เดิม เกิดปัญหาลูกค้าเข้าถึงยาก มีร้านอยู่ที่ดิ โอลด์สยามซึ่งทำเลถูกบังด้วยกลุ่มร้านผ้าไหม แต่เมื่อค้าขายบนอินเตอร์เน็ตทำให้กิจการรอด มาได้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะย่ำแย่แต่ยัง สามารถรักษายอดขายไว้ได้ไม่ให้ตก เดิม เกิดปัญหาลูกค้าเข้าถึงยาก มีร้านอยู่ที่ดิ โอลด์สยามซึ่งทำเลถูกบังด้วยกลุ่มร้านผ้าไหม แต่เมื่อค้าขายบนอินเตอร์เน็ตทำให้กิจการรอด มาได้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะย่ำแย่แต่ยัง สามารถรักษายอดขายไว้ได้ไม่ให้ตก http://mall.mbk-center.com http://mall.mbk-center.com

37 5. Internetmall ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ห้างสรรพสินค้าออนไลน์

38 ลักษณะนักช๊อป e-grocer Time-starved consumers Time-starved consumers Shopping avoiders Shopping avoiders New technologists New technologists Time-sensitive materialists or click- and-mortar consumers Time-sensitive materialists or click- and-mortar consumers

39 Traditional Traditional Hunter-gatherers Hunter-gatherers Brand loyalists Brand loyalists Single Single

40 www.weddingchannal.com www.weddingchannal.com www.weddingchannal.com www.reflect.com www.reflect.com www.reflect.com www.se-ed.com www.se-ed.com www.se-ed.com www.1800flowers.com www.1800flowers.com

41 1. Disintermediation / Reintermediary ผู้ค้าปลีกทั่วไป / ผู้ค้าปลีก ออนไลน์ ประเด็นที่หลักเกี่ยวกับ E- tailing

42

43

44 เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อ บนออนไลน์ Shopping Portals bsilly.com เช่น shopping.altavista.com, shopping.yahoo.com, eshop.msn.com หรือ aol.com/shopping Shopping Portals bsilly.com เช่น shopping.altavista.com, shopping.yahoo.com, eshop.msn.com หรือ aol.com/shopping Shopbots and Agents AutoBytel.com, Autovantage.com, Carpoint.com, RUSure.com, Office.com Shopbots and Agents AutoBytel.com, Autovantage.com, Carpoint.com, RUSure.com, Office.com Business Ratings Sites Bizrate.com และ Gomez.com Business Ratings Sites Bizrate.com และ Gomez.com Trust Verification Sites เช่น BBBOnline หรือ Ernst and Young Trust Verification Sites เช่น BBBOnline หรือ Ernst and Young เครื่องมืออื่นๆ สำหรับนักช๊อป บริษัท escrow service เครื่องมืออื่นๆ สำหรับนักช๊อป บริษัท escrow service

45 B2C กับธุรกิจบริการ บริการข้อมูลเดินทางและท่องเที่ยวออนไลน์ บริการข้อมูลเดินทางและท่องเที่ยวออนไลน์ สมัครงานออนไลน์ สมัครงานออนไลน์ อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต และโบรกเกอร์ ออนไลน์ อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต และโบรกเกอร์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้ง อินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้ง

46 Successful Click-and- Mortar Strategies  Speak with one voice ระบบหน้า ร้าน ระบบหลัง ร้าน Middlewa re

47 2. Empower the customer 3. Leverage the channels

48 Alliance of Pure-Player with Traditional Retailer : Amazon. com ToysRUs. com B2B Buy er s B2C other

49

50 พันธมิตรอื่นๆ Drugstore.comMedicine, Cosmetic Drugstore.comMedicine, Cosmetic Greenlight.comCar Greenlight.comCar

51

52 ตย.เว็บไซต์ที่ล้มเหลว KOZMO.COM ให้บริการเช่าหนัง ให้บริการเช่าหนัง ปัญหาเรื่องการคืน ปัญหาเรื่องการคืน คืนด้วยการหยอดลงกล่องที่เตรียมไว้ คืนด้วยการหยอดลงกล่องที่เตรียมไว้ ถ้ามีจำนวนมากทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้ามีจำนวนมากทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ มีคู่แข่งรายอื่น ร่วมมือกับ Starbuck มีคู่แข่งรายอื่น ร่วมมือกับ Starbuck ปิดปี 2001 ขาดทุน $250 ล้าน ปิดปี 2001 ขาดทุน $250 ล้าน Problems with E-Tailing and Lessons Learned

53 ตย. เว็บไซต์ที่ล้มเหลว Furniture.com จ่ายค่าโดเมน $2.5 ล้าน จ่ายค่าโดเมน $2.5 ล้าน ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก ขนาดใหญ่มากเกิน ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก ขนาดใหญ่มากเกิน บ. UPS ไม่ส่งให้ บ. UPS ไม่ส่งให้ Supplier ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ตรงตามกำหนด Supplier ส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ตรงตามกำหนด $200-300 / เที่ยว $200-300 / เที่ยว ขาดทุน $75 ล้าน ขาดทุน $75 ล้าน

54 ตย. เว็บไซต์ที่ล้มเหลว Pets.com ของเล่นสัตว์เลี้ยง ลงทุนโฆษณาสูง $147 ล้านภายใน 2 ปี เพื่อ สร้างแบรนด์ ลงทุนโฆษณาสูง $147 ล้านภายใน 2 ปี เพื่อ สร้างแบรนด์ และกลยุทธ์ลดราคาแข่งขัน และกลยุทธ์ลดราคาแข่งขัน ต้นทุน $240 / ลูกค้าใหม่ 1 คน ต้นทุน $240 / ลูกค้าใหม่ 1 คน สุดท้ายขายให้กับ Petsmart.com สุดท้ายขายให้กับ Petsmart.com ในขณะเดียวกับการเกิดวิกฤติกับธุรกิจประเภท เดียวกัน ในขณะเดียวกับการเกิดวิกฤติกับธุรกิจประเภท เดียวกัน เช่น petopia.com ขายให้กับpetco.com เช่น petopia.com ขายให้กับpetco.com

55 เว็บไซต์ที่ล้มเหลว Go.com รวมสินค้าของ Disney Portal ลงทุนโฆษณาสูง ลงทุนโฆษณาสูง จ่ายเงินเดือนพนง. 400 คน จ่ายเงินเดือนพนง. 400 คน ยอดขายตั้งไว้ 2 พันล้านบาท ยอดขายตั้งไว้ 2 พันล้านบาท ขายได้ 1.6 ล้าน ขายได้ 1.6 ล้าน ปิด ก.พ. 2000 ปิด ก.พ. 2000 ขาดทุน $790 ขาดทุน $790

56 Lessons Learned Profitability ความสามารถในการทำ กำไร Profitability ความสามารถในการทำ กำไร “ if it doesn’t make cents, it doesn’t Make Sense.” “ if it doesn’t make cents, it doesn’t Make Sense.” amazon.com amazon.com Branding การสร้างแบรนด์ Branding การสร้างแบรนด์ Performance ประสิทธิภาพของ เว็บ Performance ประสิทธิภาพของ เว็บ Static design เว็บไซต์มีชีวิตชีวา สร้างแรงกระตุ้นให้กับลูกค้า Static design เว็บไซต์มีชีวิตชีวา สร้างแรงกระตุ้นให้กับลูกค้า

57 Channel Conflict Channel Conflict Personalization Personalization

58 E-retailing in Asia.

59

60 ลักษณะของ E-tailing E-tailing เติบโต ในญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เมเล เซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และอิสราเอล E-tailing เติบโต ในญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เมเล เซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และอิสราเอล ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ คัดลอกจากประเทศ แถบต. ตก คัดลอกจากประเทศ แถบต. ตก ประเทศที่ใช้คอมเยอะ คือ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ประเทศที่ใช้คอมเยอะ คือ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน มีหลากหลายภาษา มีหลากหลายภาษา

61 ปัญหา ขาดการพัฒนาเรื่องบัตรเดรดิต ขาดการพัฒนาเรื่องบัตรเดรดิต การขนส่งมีค่าใช้จ่ายสูง การขนส่งมีค่าใช้จ่ายสูง ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี การศึกษา การศึกษา ความยากจน ความยากจน ในอนาคตรูปแบบที่เหมาะสม รูปแบบ ในอนาคตรูปแบบที่เหมาะสม รูปแบบ

62 อนาคต ต้องใช้กลยุทธ์อย่างหนักเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้บริโภคจากร้านค้าเป็นออนไลน์ ต้องใช้กลยุทธ์อย่างหนักเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้บริโภคจากร้านค้าเป็นออนไลน์ ค้าขายในประเทศภูมิภาคเดียวกัน ค้าขายในประเทศภูมิภาคเดียวกัน

63 Problem 1. Language & culture 2. payment -> credit card 3. high for shipping to minimum purchase ( ต่ำกว่า 11$)

64 China -> to-door.com China -> to-door.com Cjoma ->Look.com Cjoma ->Look.com India -> jaldi.com (quick) India -> jaldi.com (quick)

65 Ambassador.com.hk Jody Yan Jody Yan 1987, hong kong 1987, hong kong 1998, online 1998, online Customize designer flower baskets, bouquets, cakes, and fruit, gift basket Customize designer flower baskets, bouquets, cakes, and fruit, gift basket sourcing from local wholesaler, warehouse sourcing from local wholesaler, warehouse 2001, closed physical retail shop 2001, closed physical retail shop order via net, tel, (multichannel) order via net, tel, (multichannel) outsource IT and program outsource IT and program

66 Web B2C JobDB.com บริการหางานออนไลน์ JobDB.com บริการหางานออนไลน์ 7dream.com ร้ายขายของชำออนไลน์ 7dream.com ร้ายขายของชำออนไลน์ webvan.com ร้านขายของชำออนไลน์ USA webvan.com ร้านขายของชำออนไลน์ USA Value.co.th ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที Value.co.th ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที ethiogift.com ร้านขายของขวัญออนไลน์ชาวเอธิโอเปีย ethiogift.com ร้านขายของขวัญออนไลน์ชาวเอธิโอเปีย thaigem.com ร้านขายอัญมณีออนไลน์ thaigem.com ร้านขายอัญมณีออนไลน์ 108flower.com ร้านขายดอกไม้ออนไลน์ 108flower.com ร้านขายดอกไม้ออนไลน์ gmbuypower.com จำหน่ายรถยนต์ออนไลน์ gmbuypower.com จำหน่ายรถยนต์ออนไลน์ AR4U.com ร้านขายหนังสือออนไลน์ของไทย AR4U.com ร้านขายหนังสือออนไลน์ของไทย

67 Benefits of Online & Traditional 1. Convenience over physical store 24/7 Without having to dress up Without having to dress up Time Saving Time Saving Incentive Incentive Comparision is done automatically Comparision is done automatically 2. Low operating price ส่งตรงจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าโดยใช้เว็บ, ได้รับ หนังสือที่อยู่ไกล ๆ ได้ ส่งตรงจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าโดยใช้เว็บ, ได้รับ หนังสือที่อยู่ไกล ๆ ได้ การขายแบบเดิมยังคงมีร้านค้ากระจายไปทั่วเมือง การขายแบบเดิมยังคงมีร้านค้ากระจายไปทั่วเมือง

68 Flexibility  priceing & promotion Flexibility  priceing & promotion Efficiency ระบบหน้าร้าน และคลังสินค้า Efficiency ระบบหน้าร้าน และคลังสินค้า Logistics ยังมีราคาสูงกรณีค้าปลีก ( ค้าขนส่ง แพง ) แต่สำหรับลูกค้า Impulse buys Logistics ยังมีราคาสูงกรณีค้าปลีก ( ค้าขนส่ง แพง ) แต่สำหรับลูกค้า Impulse buys ปัญหาของ E-tailer ปัญหาของ E-tailer Paymet Paymet

69 Q & A Thank You


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 E-Retailing(B2C). Traditional Trade Modern Trade Whole Sale & Retailing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google