งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์. ปริศนาอายุ นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี ซึ่งนายมามีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนโตก็มีอายุเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์. ปริศนาอายุ นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี ซึ่งนายมามีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนโตก็มีอายุเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์

2 ปริศนาอายุ

3 นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี ซึ่งนายมามีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนโตก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูก ชายคนกลาง ส่วนลูกชายคนกลางก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูก ชายคนเล็ก เอ............... แล้วแต่ละคนมีอายุเท่าไรกันน่ะ

4 เรามาเริ่มกันเลย อันดับแรกเรามาดูอายุลูกชายคน เล็ก ก่อนดีกว่า ลูกชายคนเล็ก อายุ 6 ปี

5 ลูกชายคนกลาง ก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคน เล็ก อายุลูกชายคนกลาง 6× 2 = 12 อายุลูกชายคนกลาง = 12 ปี

6 ลูกชายคนโต มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคน กลาง อายุลูกชายคนโต 12× 2 = 24 อายุลูกชายคนโต = 24 ปี

7 นายมา มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต อายุลูกชายคนกลาง 24 × 2 = 48 นายมา จะมีอายุ = 48 ปี

8 มาคำนวณอายุบุคคลทั้งหมดกัน ลูกชายคนเล็ก อายุ 6 ปี ลูกชายคนกลาง อายุ 12 ปี ลูกชายคนโต อายุ 24 ปี นายมา อายุ 48 ปี 6+ 12 + 24 + 48 = 90 ทั้งหมดอายุรวมกัน 90 ปีพอดี


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์. ปริศนาอายุ นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี ซึ่งนายมามีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนโตก็มีอายุเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google