งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง. ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง. ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง

2 ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ

3 ความเร็ว = ระยะทาง เวลา ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ ความเร็วเฉลี่ยของระฆัง จากเวลา 0-2 วินาที

4 ความเร็ว = ระยะทาง เวลา ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ ความเร็วเฉลี่ยของระฆัง จากเวลา 2-4 วินาที ft/s

5 ความเร็ว ณ เวลา 2 วินาที คือ เท่าใด ?

6

7 พบว่าเมื่อคิดความชันในช่วงเวลา ที่แคบขึ้นเรื่อยๆ เราจะได้ค่าของ ความเร็วของระฆัง ใกล้เคียงกับ ความเร็วของระฆัง ณ เวลาที่ต้อง การมากขึ้นด้วย

8 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ณ จุด x=x 0 เราเรียกค่า ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ ตัวแปร x ที่ x = x 0

9

10 ความชันของฟังก์ชัน ณ จุดต่างๆ

11 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เมื่อ

12

13 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ณ จุด x ใดๆ เราเรียกค่า ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เทียบกับ ตัวแปร x เมื่อ x มีค่าใดๆ

14

15

16 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

17

18 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ณ จุด x ใดๆ ในบางครั้ง อาจใช้สัญลักษณ์ ต่อไปนี้แทนความหมายของ อนุพันธ์ ถ้า แล้วจะใช้สัญกรณ์ต่อไปนี้ แทน อนุพันธ์

19 สัญ กรณ์ ได้ถูกนำเสนอขึ้นครั้งแรก โดย Gottfried Wilhelm Leibniz นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐาน ของวิชา CALCULUS แก่ชาวโลก G.W. Leibniz (1646-1716)

20 อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่น่าสนใจ เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ พิสูจน์

21

22 เมื่อ n เป็นค่าคงตัวใดๆ พิสูจน์

23

24 เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ

25

26

27 จงหา ถ้า

28

29

30

31 อนุพันธ์ของผลหาร

32 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

33

34 จงหาค่า เมื่อ

35 อนุพันธ์อันดับอื่นๆ ของฟังก์ชัน ถ้า อนุพันธ์อันดับที่ 1 อนุพันธ์อันดับที่ 2

36 อนุพันธ์อันดับที่ 3 อนุพันธ์อันดับที่ 4

37 คือ อนุพันธ์อันดับที่ n ของฟังก์ชัน f(x) อนุพันธ์อันดับที่ 5

38 ตัวอย่าง ถ้า

39

40 จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 และ 2 ของฟังก์ชัน

41 จงหา


ดาวน์โหลด ppt ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง. ตำแหน่งของระฆัง ณ เวลาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google