งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว
บ้านสวน พ.ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบความสำเร็จในอาชีพนักเขียนของตน มีผลงานตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ มีลูกหลานมากมาย เมื่อมองภาพครอบครัวที่อบอุ่นอย่างทุกวันนี้ หยกมักจะย้อนคิดถึงวัยเด็กที่มีเพียงเขาและ ก๋ง ทุกครั้ง

2 ก๋ง ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตให้ความเมตตาต่อหยก เคารพกฎหมาย
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตให้ความเมตตาต่อหยก เคารพกฎหมาย เคร่งครัดประเพณีจีน มีความเข้าใจ และรักคนไทย

3 หยก เคารพรักและอยู่ในโอวาทของก๋ง ขยันขันแข็งต่อหน้าที่การงาน
ไม่รังเกียจที่สุจริตถึงแม้จะมีค่า ตอบแทนน้อย

4 ป้าสมศรีและวันเพ็ญ เอาใจใส่และขยันขันแข็งในงาน
รักและอบรมเลี้ยงดูวันเพ็ญโดยไม่ถูกทาง วันเพ็ญลูกสาว ไม่ช่วยเหลืองาน กินอยู่เกินฐานะตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google