งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว  บ้านสวน พ. ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบ ความสำเร็จในอาชีพ นักเขียนของตน มีผลงาน ตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว  บ้านสวน พ. ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบ ความสำเร็จในอาชีพ นักเขียนของตน มีผลงาน ตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว  บ้านสวน พ. ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบ ความสำเร็จในอาชีพ นักเขียนของตน มีผลงาน ตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัว ใหญ่ มีลูกหลานมากมาย เมื่อมองภาพครอบครัวที่ อบอุ่นอย่างทุกวันนี้ หยก มักจะย้อนคิดถึงวัยเด็กที่มี เพียงเขาและ ก๋ง ทุกครั้ง

2 ก๋ง  ประกอบอาชีพด้วยความ สุจริตให้ความเมตตาต่อ หยก เคารพกฎหมาย  เคร่งครัดประเพณีจีน มี ความเข้าใจ  และรักคนไทย

3 หยก  เคารพรักและอยู่ในโอวาท ของก๋ง  ขยันขันแข็งต่อหน้าที่การ งาน  ไม่รังเกียจที่สุจริตถึงแม้จะ มีค่า ตอบแทนน้อย ตอบแทนน้อย

4 ป้าสมศรีและวันเพ็ญ  เอาใจใส่และขยันขันแข็ง ในงาน  รักและอบรมเลี้ยงดูวัน เพ็ญโดยไม่ถูกทาง  วันเพ็ญลูกสาว ไม่ ช่วยเหลืองาน  กินอยู่เกินฐานะตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt อยู่กับก๋ง เศรษฐศาสตร์ห้องแถว  บ้านสวน พ. ศ.2548 หยก ชายชราวัย 60 ปี ประสบ ความสำเร็จในอาชีพ นักเขียนของตน มีผลงาน ตีพิมพ์มากมาย ทุกวันนี้ เขาอาศัยอยู่กับครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google