งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM. บ้านพี่ชายคนโต ของครอบครัว iECM ชื่อเล่น PM พี่น้อง 5 คน (EN, EG, LO, AC) ลูกพี่ลูกน้อง 1 คน (GreenEPC) ญาติผู้ใหญ่ 2 คน (MD,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM. บ้านพี่ชายคนโต ของครอบครัว iECM ชื่อเล่น PM พี่น้อง 5 คน (EN, EG, LO, AC) ลูกพี่ลูกน้อง 1 คน (GreenEPC) ญาติผู้ใหญ่ 2 คน (MD,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM

2 บ้านพี่ชายคนโต ของครอบครัว iECM ชื่อเล่น PM พี่น้อง 5 คน (EN, EG, LO, AC) ลูกพี่ลูกน้อง 1 คน (GreenEPC) ญาติผู้ใหญ่ 2 คน (MD, AMD) คติพจน์ของครอบครัว รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อก้าวให้เป็นหนึ่ง Mr. Project Management Department สมาชิกในครอบครัวของ PM อยู่ตามที่ ต่างๆ ทั้งใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด และ อนาคตอาจมี โครงการไปอยู่ ต่างประเทศ ขอย้ำ นี่คือครอบครัว iECM

3 กว่าจะมาเป็นครอบครัว iECM นาย PM พี่น้อง และสมาชิก ตลอดจนญาติผู้ใหญ่ ได้ร่วมมือ กันสร้างอาณาจักร iECM ด้วย การการทำงานอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และได้นำ ความรู้ความสามารถของแต่ละ บุคคล ถ่ายทอดให้แก่กันเสมอ โดยลูกๆ ของนาย PM นั้นจะนัด พบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษา ปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง การสิ่งเหล่านี้เอง เป็นสิ่งที่ทำให้ บุคคลภายนอกได้เห็น ได้ยิน และ ได้สัมผัสกับ iECM จึงเป็นเหตุทำ ให้ครอบครัว iECM เติบโต มั่นคง และยั่งยืน จวบจนทุกวันนี้...

4 ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีม - เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล - บุคลิกภาพที่แตกต่าง - นิสัยใจคอ - สถานะในการทำงาน - การทำงานร่วมกัน - บรรลุเป้าหมาย

5 การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมช่วยสมานความรู้สึก

6 การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม วิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมทีม ขจัดปัญหาและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมทีม เข้าใจมั้ย.....

7 มีปัญหา เฉยเมย ธุระไม่ใช่ เห็นปัญหา ช่วยเหลือ

8 ความใส่ใจในการทำงาน

9 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก

10 จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

11 จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ

12 “ กู ” อะไรก็กู กูทำคนเดียว จ้างมันมาดูกู ถ้าไม่มีกูใครจะทำ เมื่อไหร่จะมีใครช่วยกู ปัญหานี้จะหมดไป ถ้า ร่วมมือร่วมใจ ทำงานกันเป็น “ ทีม ”


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM. บ้านพี่ชายคนโต ของครอบครัว iECM ชื่อเล่น PM พี่น้อง 5 คน (EN, EG, LO, AC) ลูกพี่ลูกน้อง 1 คน (GreenEPC) ญาติผู้ใหญ่ 2 คน (MD,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google