งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM

2 ขอย้ำ นี่คือครอบครัว iECM
Mr. Project Management Department ชื่อเล่น PM พี่น้อง 5 คน (EN, EG, LO, AC) ขอย้ำ นี่คือครอบครัว iECM ลูกพี่ลูกน้อง 1 คน (GreenEPC) ญาติผู้ใหญ่ 2 คน (MD, AMD) สมาชิกในครอบครัวของ PM อยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และอนาคตอาจมีโครงการไปอยู่ต่างประเทศ คติพจน์ของครอบครัว รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อก้าวให้เป็นหนึ่ง

3 กว่าจะมาเป็นครอบครัว iECM
นาย PM พี่น้อง และสมาชิก ตลอดจนญาติผู้ใหญ่ ได้ร่วมมือกันสร้างอาณาจักร iECM ด้วยการการทำงานอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ถ่ายทอดให้แก่กันเสมอ โดยลูกๆ ของนาย PM นั้นจะนัดพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการสิ่งเหล่านี้เอง เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลภายนอกได้เห็น ได้ยิน และได้สัมผัสกับ iECM จึงเป็นเหตุทำให้ครอบครัว iECM เติบโต มั่นคง และยั่งยืน จวบจนทุกวันนี้...

4 - บุคลิกภาพที่แตกต่าง - นิสัยใจคอ - สถานะในการทำงาน การทำงานร่วมกัน
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีม เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล - บุคลิกภาพที่แตกต่าง - นิสัยใจคอ - สถานะในการทำงาน การทำงานร่วมกัน - บรรลุเป้าหมาย

5 การมีส่วนร่วมช่วยสมานความรู้สึก
การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมช่วยสมานความรู้สึก การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม

6 ขจัดปัญหาและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมทีม
การพัฒนาให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วม ขจัดปัญหาและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมทีม เข้าใจมั้ย..... วิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมทีม

7 เฉยเมย ธุระไม่ใช่ มีปัญหา ช่วยเหลือ เห็นปัญหา

8 ความใส่ใจในการทำงาน

9 จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

10 จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ

11 จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จัดทีมงานที่ปรึกษา ไปเยี่ยมโครงการ

12 ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าร่วมมือร่วมใจ
อะไรก็กู กูทำคนเดียว จ้างมันมาดูกู ถ้าไม่มีกูใครจะทำ เมื่อไหร่จะมีใครช่วยกู ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าร่วมมือร่วมใจ “กู” ทำงานกันเป็น “ทีม”


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง บริเวรหมู่บ้าน iECM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google