งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION NEW INFORMATIONTECHNOLOGYINFRASTRUCTURE

2 2 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure What is the new information technology (IT) infrastructure for business? Why is connectivity so important in this infrastructure?What is the new information technology (IT) infrastructure for business? Why is connectivity so important in this infrastructure?รู้จักเทคโนโลยีข่าวสารสำหรับโครงสร้างภายในองค์กรและมาตรฐานการเชื่อมต่อ How does the Internet work? What are its major capabilities?How does the Internet work? What are its major capabilities?อธิบายการทำงานของระบบอินเตอร์เนตและขีดความสามารถหลัก How can businesses benefit from using the World Wide Web and Web technology? How can businesses benefit from the Wireless Web?How can businesses benefit from using the World Wide Web and Web technology? How can businesses benefit from the Wireless Web?ประเมินค่าผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการเชื่อมระบบอินเตอร์เนต OBJECTIVES

3 3 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure What are the principal technologies for supporting electronic commerce and electronic business?What are the principal technologies for supporting electronic commerce and electronic business?สามารถอธิบายเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ What management problems are raised by the new information technology (IT) infrastructure? How can businesses solve these problems?What management problems are raised by the new information technology (IT) infrastructure? How can businesses solve these problems? วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานที่เกิดขึ้นจากการนำโครงสร้างระบบข่าวสารภายใน องค์กรแบบใหม่มาใช้และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาได้ OBJECTIVES

4 4 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Enterprise Networking การใช้ระบบเครือข่ายองค์กร Client/Server SystemClient/Server System บทบาทเปลี่ยนไปในลักษณะบริหารซอฟท์แวร์และบริการบนเครือข่ายโดย องค์กรอื่นมากขึ้น (Outsourcing) บทบาทเปลี่ยนไปในลักษณะบริหารซอฟท์แวร์และบริการบนเครือข่ายโดย องค์กรอื่นมากขึ้น (Outsourcing) ใช้ระบบอินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัท พนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ใช้ระบบอินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัท พนักงาน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ Internetworking การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ภายนอก องค์กรราบรื่น ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ภายนอก องค์กรราบรื่น Hardware, software, network, database ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน มากขึ้นและเชื่อมโยงด้วยระบบเครือข่ายขนาดเล็กอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร Hardware, software, network, database ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน มากขึ้นและเชื่อมโยงด้วยระบบเครือข่ายขนาดเล็กอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร Enterprise Networking and Internetworking

5 5 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure The New Information Technology (IT) Infrastructure Figure 9-1 THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

6 6 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Connectivity Measures how well computers and computer-based devices communicateMeasures how well computers and computer-based devices communicate ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ ข้อมูลร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีคนมาช่วยเหลือ ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการสื่อสารระหว่างกัน และใช้ ข้อมูลร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีคนมาช่วยเหลือ Open System ระบบเปิดเป็นระบบสาธารณะ สนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยเสนอ มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ มาตรฐานโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่ช่วยควบคุมการทำงาน ของฮาร์ดแวร์ต่างชนิดได้ ระบบเปิดเป็นระบบสาธารณะ สนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายโดยเสนอ มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ มาตรฐานโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่ช่วยควบคุมการทำงาน ของฮาร์ดแวร์ต่างชนิดได้ Standards and Connectivity for Digital Integration มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับระบบดิจิตอลแบบบูรณาการ THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

7 7 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Models of Connectivity for Networks Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Open Systems Interconnect (OSI)Open Systems Interconnect (OSI) – พัฒนาขึ้นโดย ISO เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างชนิดเข้า ด้วยกันสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า TCP/IP Standards and Connectivity for Digital Integration THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

8 8 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure (TCP/IP) Reference Model Figure 9-2 THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

9 9 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อย ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดย ใช้โปรโตคอล (Protocol) ในการรับส่งข้อมูล โปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol) อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อย ๆ หลาย ๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดย ใช้โปรโตคอล (Protocol) ในการรับส่งข้อมูล โปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ประวัติอินเตอร์เนต ประวัติอินเตอร์เนต อินเตอร์เน็ตกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า อาร์พา (ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) What is the Internet? THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

10 10 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Internet Service Provider (ISP) Commercial organization with a permanent connection to InternetCommercial organization with a permanent connection to Internet เช่น CS-Loxinfo, KSC, AsiaNet, Samart สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับระบบอินเตอร์เนต คือ สิ่งที่น่าทึ่งสำหรับระบบอินเตอร์เนต คือ – ระบบอินเตอร์เนตไม่มีเจ้าของและไม่มีองค์กรใดรับบริหารจัดการแบบ ผูกขาด กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถปิดระบบอินเตอร์เนตในโลกนี้ได้ THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Internet Technology and Services

11 11 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Internet Technology and Services THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM Web Browser PC or Play Station New Mobile Phone ISP Server PDAs Pagers Web Server E-Mail Server Web TV

12 12 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Internet Connectivity THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM การเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออินเตอร์เนต องค์กร

13 13 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Client/Server Computing on the Internet Figure 9-3 THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

14 14 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Electronic Mail (E-Mail) Connects people worldwideConnects people worldwide Creates productivity gainCreates productivity gain Usenet Newsgroups (Forum) On-line discussion groups using electronic bulletin boards (Web Board)On-line discussion groups using electronic bulletin boards (Web Board) Internet Tools for Communication THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

15 15 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Analysis of an Internet Address Figure 9-4 THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

16 16 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure LISTSERV E-mail broadcast from mailing list serversE-mail broadcast from mailing list servers การประชุม สนทนากลุ่มที่มีสมาชิกชัดเจน การประชุม สนทนากลุ่มที่มีสมาชิกชัดเจนChatting Live, interactive conversations over public networkLive, interactive conversations over public network Internet Tools for Communication THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

17 17 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Instant messaging (Chatting) Service that allows participants to create their own private chat channelsService that allows participants to create their own private chat channels Internet relay chat (IRC), MSN messenger Internet relay chat (IRC), MSN messenger Internet telephony (VoIP) Two-way voice transmission over the InternetTwo-way voice transmission over the InternetWWW Hyperlink Service (web services)Hyperlink Service (web services) Internet Tools for Communication THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

18 18 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Telnet Allows users to log on to one computer system while working on anotherAllows users to log on to one computer system while working on another – การขอเข้าไปใช้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น File Transfer Protocol (FTP) Tool for retrieving and transferring files from a remote computerTool for retrieving and transferring files from a remote computer Internet Tools for Communication THE INTERNET: INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFRASTRUCTURE FOR THE DIGITAL FIRM

19 19 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE WORLD WIDE WEB Based on a standard hypertext language called hypertext markup language (HTML)Based on a standard hypertext language called hypertext markup language (HTML) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้อินเตอร์เนตกับธุรกิจมากที่สุด เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้อินเตอร์เนตกับธุรกิจมากที่สุด Combines text, hypermedia, graphics, and soundCombines text, hypermedia, graphics, and sound ใช้พื้นฐานภาษา HTML ที่มีหลายสื่อ ประกอบด้วย อักษร ภาพ เสียง ใช้พื้นฐานภาษา HTML ที่มีหลายสื่อ ประกอบด้วย อักษร ภาพ เสียง Handles all types of digital communicationHandles all types of digital communication ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยระบบดิจิตอล ส่วนใหญ่สื่อสารด้วยระบบดิจิตอล Uses graphical user interfaces for easy viewingUses graphical user interfaces for easy viewing ด้วยมุมมองกราฟิกที่สร้างความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้งานมาก ด้วยมุมมองกราฟิกที่สร้างความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้งานมาก Overview

20 20 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Search Engine Locates specific sites or information on InternetLocates specific sites or information on Internetการลงทะเบียนเว็บไซต์ตนเองในเว็บผู้ให้บริการด้วยความสมัครใจ Shopping Bot Software with varying levels of built-in intelligenceSoftware with varying levels of built-in intelligence Helps electronic commerce shoppers locate and evaluate products or servicesHelps electronic commerce shoppers locate and evaluate products or services เป็นโปรแกรมประเภท Agents ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน เน็ต ระบบจะช่วยค้นหา เปรียบเทียบ คัดกรอง และสรุปรายการสินค้าให้โดย อัตโนมัติ เช่น mysimon.com, bestwebbuys.com, Auctionbot.com Searching for Information on the Web THE WORLD WIDE WEB

21 21 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure “Push” technology Information broadcast directly to user based on pre-specified interestsInformation broadcast directly to user based on pre-specified interests การที่ผู้ใช้สามารถให้ผู้ให้บริการ เลือกส่งข้อมูลที่สนใจเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ Multicasting Transmission of data to a selected group of recipientsTransmission of data to a selected group of recipients การกระจายข่าวสารสู่เครื่องผู้ใช้ด้วยความยินยอม (Opt-in) Searching for Information on the Web THE WORLD WIDE WEB

22 22 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Firewall Hardware or software placed between an organization’s internal network and external networkHardware or software placed between an organization’s internal network and external network Prevents outsiders from invading private networksPrevents outsiders from invading private networksExtranets Private intranets extended to authorized users outside companyPrivate intranets extended to authorized users outside company Intranets and Extranets THE WORLD WIDE WEB

23 23 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Model of an Extranet Figure 9-6 THE WORLD WIDE WEB

24 24 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Web-based applicationsWeb-based applications Enables users to access digital information from the InternetEnables users to access digital information from the Internet Wireless Web Standards:Wireless Web Standards: –Wireless Application Protocol (WAP) –WML (Wireless Markup Language) –Microbrowser –I-mode –M-Commerce Challenges –Voice portals The Wireless Web THE WORLD WIDE WEB

25 25 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Figure 9-7 THE WORLD WIDE WEB

26 26 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure WAP Versus I-Mode Figure 9-8 THE WORLD WIDE WEB

27 27 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Keyboards and screens of cell phones tiny and awkward to useKeyboards and screens of cell phones tiny and awkward to use แป้นพิมพ์หน้าจอมือถือเล็กมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน Very slow data transfer speedsVery slow data transfer speeds อัตราเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลช้ามาก (9,600-14,400 bps) Minimal memory and limited power supplies in Internet-enabled phonesMinimal memory and limited power supplies in Internet-enabled phones หน่วยความจำขนาดเล็ก พลังงานมีขีดจำกัดในการใช้งาน Web content primarily in text with very little graphicsWeb content primarily in text with very little graphicsเนื้อหาบนเว็บมีจำนวนมากไม่เหมาะจะแสดงผลบนหน้าจอมือถือ Incompatible technologiesIncompatible technologies เว็บไซต์ที่รองรับงาน WML มีจำกัด M-Commerce Challenges THE WORLD WIDE WEB

28 28 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากระบบอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีเว็บ การเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายทั่วโลก การเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายทั่วโลก ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ลดค่าใช้จ่ายในการทำรายการธุรกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการทำรายการธุรกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งตัวแทนองค์กร ลดค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งตัวแทนองค์กร มีความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบติดต่อผู้ใช้ ปรับได้ตามสภาพ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบติดต่อผู้ใช้ ปรับได้ตามสภาพ กระจายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว กระจายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

29 29 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS Electronic Commerce Server Software B2C and B2B transaction managementB2C and B2B transaction management –Store front (e-catalog) –Electronic Shopping Cart –Delivery Scheduling –E-Payment gateway –Connecting to back office –Reporting and Calculating ตัวอย่างของ Software e-Commerce ประเภท B2C ในประเทศไทย ได้แก่ ecombotthailand.com, velocall.com, quickwww.com Web Servers and Electronic Commerce Servers

30 30 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure องค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการจัดการ บริหารเว็บไซต์ได้ ด้วยการติดตั้ง Web Server ของตัวเองจึงใช้บริการจาก Web Hosting องค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการจัดการ บริหารเว็บไซต์ได้ ด้วยการติดตั้ง Web Server ของตัวเองจึงใช้บริการจาก Web Hosting ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ Web Hosting ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และการให้บริการของแต่ละ Web Hosting ซึ่งอาจมีการให้บริการ email หรือ Software ช่วยจัดการ Website ได้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ Web Hosting ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และการให้บริการของแต่ละ Web Hosting ซึ่งอาจมีการให้บริการ email หรือ Software ช่วยจัดการ Website ได้ด้วย Web Hosting Services SUPPORT TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC COMMERECE AND ELECTRONIC BUSINESS

31 31 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure MANAGEMENT ISSUES AND DECISIONS Loss of management controlLoss of management controlการสูญเสียการควบคุมระบบสารสนเทศ Connectivity and application integration challengesConnectivity and application integration challengesการบูรณาการระหว่างการเชื่อมโยงและงานประยุกต์ Organizational change requirementsOrganizational change requirementsการเปลี่ยนแปลงองค์กร Hidden costs of enterprise computingHidden costs of enterprise computingค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้นของการประมวลผล Scalability, reliability, and securityScalability, reliability, and securitydowntime ความสามารถในการขยาย ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัย The Challenge of Managing the New Information Technology Infrastructure

32 32 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure Change managementChange managementการบริหารความเปลี่ยนแปลง Education and trainingEducation and trainingการศึกษาและฝึกอบรม Data administration disciplinesData administration disciplinesความมีวินัยในการจัดการกับข้อมูล Planning for connectivity and application integrationPlanning for connectivity and application integrationการวางแผนการบูรณาการระหว่างการเชื่อมโยงและงานประยุกต์ Solutions MANAGEMENT ISSUES AND DECISIONS


ดาวน์โหลด ppt 1 © 2004 by Prentice Hall Management Information Systems The Internet and the New information Technology Infrastructure THE INTERNET AND THE NEW INFORMATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google