งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่า จำนวน เงินที่ชำระ (Price) เท่ากับศูนย์ 3. รับข้อมูล จำนวน สินค้า (Amt) = 105 และ ราคา (Cost) = 299 4. คำนวณจำนวนเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่า จำนวน เงินที่ชำระ (Price) เท่ากับศูนย์ 3. รับข้อมูล จำนวน สินค้า (Amt) = 105 และ ราคา (Cost) = 299 4. คำนวณจำนวนเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่า จำนวน เงินที่ชำระ (Price) เท่ากับศูนย์ 3. รับข้อมูล จำนวน สินค้า (Amt) = 105 และ ราคา (Cost) = 299 4. คำนวณจำนวนเงิน ที่ชำระ จาก Price = Amt x Cost 5. แสดงผล จำนวนที่ ต้องชำระ 6. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Price = 0 Amt = 105, Cost = 299 Price = Amt x Cost Write Price End Lab 2_1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาซี ใน การคำนวณราคาสินค้า จาก Algorithm, Pseudo Code และ Flowchart ด้านล่าง 1

2 Flowchart คำนวณราคาสินค้า Flowchart คำนวณราคาสินค้า Price = 0 Price = Amt*Cost START STOP InputProcessOutput ??? 2 Amt=105, Cost=299 WRITE Price

3 อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่า อุณหภูมิ เฉลี่ย (AvgTmp) เท่ากับศูนย์ 3. อุณหภูมิสูงสุด (MxTmp) = 55 และต่ำสุด (MnTmp) = 9 4. คำนวณ อุณหภูมิ เฉลี่ย จาก ผลรวม อุณหภูมิสูงสุดและ ต่ำสุดหารสอง 5. แสดงผล อุณหภูมิ เฉลี่ย 6. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin AvgTmp = 0 MxTmp=55, MnTmp=9 AvgTmp=(MxTmp +MnTmp)/2 Write AvgTmp End Lab2_2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณ ค่าเฉลี่ย ของอุณหภูมิ จาก Algorithm, Pseudo Code และ Flowchart ทีให้ด้านล่าง 3

4 Flowchart คำนวณค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ AvgTmp = 0 AvgTmp = (mxTmp+MnTmp)/2 START STOP InputProcessOutput ??? 4 MxTmp =55,MnTmp=9 WRITE AvgTmp


ดาวน์โหลด ppt อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่า จำนวน เงินที่ชำระ (Price) เท่ากับศูนย์ 3. รับข้อมูล จำนวน สินค้า (Amt) = 105 และ ราคา (Cost) = 299 4. คำนวณจำนวนเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google