งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า. ลักษณะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า Lat 12 º 49.4´ N Long 100 º 45. 25´ E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า. ลักษณะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า Lat 12 º 49.4´ N Long 100 º 45. 25´ E."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า

2 ลักษณะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า Lat 12 º 49.4´ N Long 100 º 45. 25´ E

3 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ โอเซี่ยน มารน่า ๑. วันที่สำรวจ ๖ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ความสูงน้ำ ๓ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ทิศลม ๒๗๐ ความเร็ว ๓ - ๔ น็อต ตรงกับ วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๐๔๕, ๑๔๑, ๑๑๖ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรือ โอเซี่ยน มารีน่า แลต ๑๒ องศา ๔๙. ๔ ลิปดา น. ลอง ๑๐๐ องศา ๕๔. ๒๕ ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่องไม่มี พื้นท้องทะเลทรายปนโคลนบริเวณปากร่อง ใน ท่าเรือ เป็นทราย ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

4 โรงแรม โอเซี่ยน มารีน่า คอนโดโอเซี่ยน มารีน่า

5 ไม่มีทุ่นไฟปากร่อง มีแต่ทุ่น เขียว - แดง

6 ท่าเทียบเรือ โอเซี่ยน มารีน่า ลักษณะท่าเรือ เป็นท่าลักษณะคล้ายโป๊ะลอย น้ำ โดยจะแบ่งเป็นช่องๆ ท่าเรือจะขึ้น - ลง ตามน้ำขึ้นน้ำลง น้ำลึก ๕ - ๖ เมตร ท่าเรือมี เบรกกันคลื่นรอบด้าน ไม่มีผลต่อคลื่น แต่มี ผลต่อลม เรือ ตกช. สามารถเข้าจอดได้ การติดต่อสื่อสาร VHF ช่อง ๑๒ นามเรียก ขาน โอเชี่ยน มารีน่า

7 ทางลงท่าเทียบเรือ

8 ให้เทียบเฉพาะท่า G เท่านั้น

9 ลักษณะจุดต่อไฟและลักษณะ พุก

10 มีน้ำและไฟฟ้า สนับสนุน น้ำหน่วยละ ๕๐ บาท ไฟฟ้าหน่วยละ ๕ บาท เบอร์โทร ๐๓๘ ๒๓๗๓๑๑ ๐๓๘ ๒๓๗๔๒๗

11 ข้อควรระวัง - ระหว่างเดินทางหลังออกจากช่องเกาะคราม ควร ระมัดระวังเรือประมงเข้าออกจากท่าบริเวณ อำเภอ บางเสร่ - ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากจะมีเรือประมงทำการประมงในพื้นที่ - บริเวณหลังทุ่นกำกับสีแดงจะมีหินใต้น้ำ - ก่อนถึงเข้าเทียบท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า ประมาณ ๑ วัน ให้โทรประสานกับท่าเรือโอเชี่ยน มารี น่า เพื่อประสานเรื่องการจองท่าเรือ ให้พร้อมเข้า เทียบ เนื่องจากเป็นท่าเรือเอกชนที่ใช้จอดเรือต่างๆ

12 ๔. การติดต่อ วิทยุ โอเชี่ยน มารีน่า โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๓๗๓๑๑, ๐๓๘ - ๒๓๗๔๒๗ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำมีเป็นสายยาง คิดหน่วยละ ๕๐ บาท ( ๑ ตัน ) ไฟฟ้ามีเป็นปลั๊ก ๓ ตา คิดหน่วยละ ๕ บาท โทรศัพท์ ไม่มี

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า. ลักษณะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า Lat 12 º 49.4´ N Long 100 º 45. 25´ E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google