งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า

2 ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า
ลักษณะท่าเรือ ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า Lat 12º ´ N Long 100º45.25´ E

3 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารน่า
๑.วันที่สำรวจ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ๒.ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ความสูงน้ำ ๓ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ทิศลม ๒๗๐ ความเร็ว ๓-๔ น็อต ตรงกับ วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ๓.ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๐๔๕,๑๔๑, ๑๑๖ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเทียบเรือ โอเซี่ยน มารีน่า แลต ๑๒ องศา ๔๙.๔ ลิปดา น. ลอง ๑๐๐ องศา ๕๔.๒๕ ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่อง ไม่มี พื้นท้องทะเล ทรายปนโคลนบริเวณปากร่อง ในท่าเรือ เป็นทราย ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

4 คอนโดโอเซี่ยน มารีน่า
โรงแรมโอเซี่ยน มารีน่า

5 ไม่มีทุ่นไฟปากร่อง มีแต่ทุ่น เขียว - แดง

6 ท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า
ลักษณะท่าเรือ เป็นท่าลักษณะคล้ายโป๊ะลอยน้ำ โดยจะแบ่งเป็นช่องๆ ท่าเรือจะขึ้น-ลง ตามน้ำขึ้นน้ำลง น้ำลึก ๕ -๖ เมตร ท่าเรือมีเบรกกันคลื่นรอบด้าน ไม่มีผลต่อคลื่น แต่มีผลต่อลม เรือ ตกช.สามารถเข้าจอดได้ การติดต่อสื่อสาร VHF ช่อง ๑๒ นามเรียกขาน โอเชี่ยน มารีน่า

7 ทางลงท่าเทียบเรือ

8 ให้เทียบเฉพาะท่า G เท่านั้น

9 ลักษณะจุดต่อไฟและลักษณะพุก

10 มีน้ำและไฟฟ้าสนับสนุน
น้ำหน่วยละ ๕๐ บาท ไฟฟ้าหน่วยละ ๕ บาท เบอร์โทร ๐๓๘ ๒๓๗๓๑๑ ๐๓๘ ๒๓๗๔๒๗

11 ข้อควรระวัง - ระหว่างเดินทางหลังออกจากช่องเกาะคราม ควรระมัดระวังเรือประมงเข้าออกจากท่าบริเวณ อำเภอบางเสร่ - ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือประมงทำการประมงในพื้นที่ - บริเวณหลังทุ่นกำกับสีแดงจะมีหินใต้น้ำ - ก่อนถึงเข้าเทียบท่าเทียบเรือโอเซี่ยน มารีน่า ประมาณ ๑ วัน ให้โทรประสานกับท่าเรือโอเชี่ยน มารีน่า เพื่อประสานเรื่องการจองท่าเรือ ให้พร้อมเข้าเทียบ เนื่องจากเป็นท่าเรือเอกชนที่ใช้จอดเรือต่างๆ

12 ๔.การติดต่อ วิทยุ โอเชี่ยน มารีน่า โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๗๓๑๑ , ๐๓๘ - ๒๓๗๔๒๗ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ มีเป็นสายยาง คิดหน่วยละ ๕๐ บาท ( ๑ ตัน) ไฟฟ้า มีเป็นปลั๊ก ๓ ตา คิดหน่วยละ ๕ บาท โทรศัพท์ ไม่มี

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือ โอเชี่ยน มารีน่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google