งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือ ศุลกากร. ทุ่นไฟปากร่อง NO.2 หลักนำ NO.3 NO. 5 NO.4 NO.6 NO.7 NO.8 NO. 9 NO.1 0 NO.1 1 NO.12 NO.13 NO.14 ปากน้ำระนอง ก. โคม ก. ช้าง ก. ผี ก. สนพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือ ศุลกากร. ทุ่นไฟปากร่อง NO.2 หลักนำ NO.3 NO. 5 NO.4 NO.6 NO.7 NO.8 NO. 9 NO.1 0 NO.1 1 NO.12 NO.13 NO.14 ปากน้ำระนอง ก. โคม ก. ช้าง ก. ผี ก. สนพม่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือ ศุลกากร

2 ทุ่นไฟปากร่อง NO.2 หลักนำ NO.3 NO. 5 NO.4 NO.6 NO.7 NO.8 NO. 9 NO.1 0 NO.1 1 NO.12 NO.13 NO.14 ปากน้ำระนอง ก. โคม ก. ช้าง ก. ผี ก. สนพม่า ( ก. รู ) ก. สน ไทย ก. ตา ครุฑ ก. ปลิง ก. หม้อ

3 การนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็มแรก ๐๔๘. ๕ ผ่าน ก. โคม และ ก. ช้าง ใช้ หลักนำคู่แรก มีที่หมายอันตรายคือโขดหิน บริเวณปลายแหลม ก. ช้าง เข็มที่สอง ๐๙๐ ผ่านด้านเหนือของ ก. ช้าง โดย หลักนำคู่ที่๒ ( ไฟหลักนำหลักหลังดับ ) เข็มที่๓ ๐๕๘ นำเรือให้ทิศหัวเรือตรงกับเนิน ด้านเหนือของ ก. เหลา ( เข็มนี้ไม่มีหลักนำ ) เข็มที่๔ ๐๔๕ ผ่าน ก. สนไทย ก. ตราครุฑ ก. ปลิง ก. หม้อ และก. สอง ทางกราบซ้าย โดยนำ เรือให้ทิศหัวเรือตรงกับกระโจมไฟ ก. ผี เข็มที่๕ ๐๓๐ ผ่านท่าเทียบเรือศุลกากร แพปลา ต่างๆ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ทางกราบ ขวา

4 ทุ่นไฟปากร่องน้ำ ระนอง

5 ภาพแสดงทุ่นไฟสีแดง ภาพแสดงทุ่นไฟสีเขียว

6 หลักนำร่องน้ำระนอง

7 กระโจมไฟ ก. โคม

8 เกาะสะระนีห์ ( เกาะผี )

9 ท่าเรือศุลกากร ท่าเรือน้ำลึก อเนกประสงค์ เกาะ ผี

10


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือ ศุลกากร. ทุ่นไฟปากร่อง NO.2 หลักนำ NO.3 NO. 5 NO.4 NO.6 NO.7 NO.8 NO. 9 NO.1 0 NO.1 1 NO.12 NO.13 NO.14 ปากน้ำระนอง ก. โคม ก. ช้าง ก. ผี ก. สนพม่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google