งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือศุลกากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือศุลกากร

2 NO.14 NO.13 NO.11 NO.12 NO.10 ปากน้ำระนอง NO.8 NO.9 NO.4 หลักนำ NO.7
ทุ่นไฟปากร่อง NO.2 หลักนำ NO.3 NO.5 NO.4 NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 NO.10 NO.11 NO.12 NO.13 NO.14 ปากน้ำระนอง ก.ผี ก.สนพม่า(ก.รู) ก.ตาครุฑ ก.หม้อ ก.สนไทย ก.ปลิง ก.โคม ก.ช้าง

3 การนำเรือเข้าร่องน้ำ
เข็มแรก ๐๔๘.๕ ผ่าน ก.โคม และ ก.ช้าง ใช้หลักนำคู่แรก มีที่หมายอันตรายคือโขดหินบริเวณปลายแหลม ก.ช้าง เข็มที่สอง ๐๙๐ ผ่านด้านเหนือของ ก.ช้าง โดยหลักนำคู่ที่๒ (ไฟหลักนำหลักหลังดับ) เข็มที่๓ ๐๕๘ นำเรือให้ทิศหัวเรือตรงกับเนินด้านเหนือของ ก.เหลา (เข็มนี้ไม่มีหลักนำ) เข็มที่๔ ๐๔๕ ผ่าน ก.สนไทย ก.ตราครุฑ ก.ปลิง ก.หม้อ และก.สอง ทางกราบซ้าย โดยนำเรือให้ทิศหัวเรือตรงกับกระโจมไฟ ก.ผี เข็มที่๕ ๐๓๐ ผ่านท่าเทียบเรือศุลกากร แพปลาต่างๆ และท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ทางกราบขวา

4 ทุ่นไฟปากร่องน้ำระนอง

5 ภาพแสดงทุ่นไฟสีเขียว
ภาพแสดงทุ่นไฟสีแดง ภาพแสดงทุ่นไฟสีเขียว

6 หลักนำร่องน้ำระนอง

7 กระโจมไฟ ก.โคม

8 เกาะสะระนีห์ (เกาะผี)

9 ท่าเรือน้ำลึกอเนกประสงค์
ท่าเรือศุลกากร เกาะผี

10


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google