งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ (STOCK NUMBER ASSIGNMENT) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ NATO Codification System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ (STOCK NUMBER ASSIGNMENT) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ NATO Codification System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ (STOCK NUMBER ASSIGNMENT) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ NATO Codification System

3 COMMON LANGUAGE

4 WHAT IS A NATO STOCK NUMBER?

5 เมื่อสามารถระบุได้ว่าสิ่งอุปกรณ์ ใดเป็น Item of Supply ที่มี คุณลักษณะเฉพาะแล้ว หมายเลข 13 ตัว จะถูกกำหนดให้กับรายการ สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ โดยหน่วยงาน NCB ของประเทศนั้น ๆ ONE ITEM OF SUPPLY ONE NATO STOCK NUMBER

6 NSN NSN หรือหมายเลขประจำพัสดุเป็น คำย่อมาจาก National Stock Number หรือ Nato Stock Number ประกอบด้วยตัวเลข 13 ตัว สามารถ แยกกลุ่มเป็นตัวเลขที่มีความหมาย 3 กลุ่ม 4 ตัวแรก เป็นหมวดประเภทของพัสดุ (Group - Class) 7 ตัวสุดท้าย เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบพัสดุ หรือ หมายเลข FIIN (Federal Item Identification Number) 2 ตัวถัดมาเป็นหมายเลขประเทศผู้กำหนดหมายเลขประจำ พัสดุ (NCB) ประเทศไทยได้รับหมายเลข 35 จากหน่วยงาน DLIS ของ กห. สหรัฐฯ

7 NATO STOCK NUMBER 1005-98-123-456 NSCNII N NATO Supply Classification National Item Identification Number 98123- 4567 Nation Code Item Identification Number (non- significant)

8 NATO Supply Classification : NSC ประกอบด้วย ตัวเลข 4 ตัว 2 ตัวแรก หมายถึง หมวด (GROUP) ซึ่งจะมีได้ 99 หมวด (01-99) ใน ปัจจุบัน ได้ระบุ หมวดพัสดุ ไว้แล้ว 78 หมวด 2 ตัวถัดมาเมื่อรวมกับ ตัวเลข 2 ตัว หน้า จะ หมายถึง ประเภท (CLASS) ของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ปัจจุบันได้ระบุ ประเภท พัสดุ ไว้แล้ว 615 ประเภท

9 NCB (National Codification Bureau) ของประเทศต่างๆ 00UNITED STATES18 SOUTH AFRICA 01UNITED STATES19 BRAZIL 11(NATO STANDARD)20,21 CANADA 12GERMANY22 DENMARK 13BELGIUM23 GREECE 14FRANCE24 ICELAND 15ITALY25NORWAY 16CZECH REPUBLIC26 PORTUGAL 17NETHERLANDS27 TURKEY

10 28LUXEMBURG38 ESTONIA 29ARGENTINA39 ROMANIA 30JAPAN40SLOVAKIA 31ISRAEL43POLAND 32SINGAPORE44UNITED NATIONS 33SPAIN45 INDONESIA 34MALAYSIA 66 AUSTRALIA 35THAILAND70SAUDI ARABIA 36EGYPT98NEW ZEALAND 37SOUTH KOREA99UNITED KINGDOM

11 หมวดประเภท (Group Class) หมายเลขประเทศผู้ กำหนด หมายเลข ประจำพัสดุ (NCB) หมายเลขพิสูจน์ทราบ พัสดุ (NIIN) XXXX - XX - XXXXXXX

12 หมายเลขพิสูจน์ทราบพัสดุ (NIIN) จะต้องเป็น ตัวเลข ที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับแต่ละสิ่ง อุปกรณ์ ที่ได้ระบุข้อมูล พิสูจน์ทราบแล้ว และคงอยู่ คู่กับ สิ่งอุปกรณ์นั้นตลอดไป จนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์ นั้น เลิกใช้ ในระบบส่งกำลังแล้ว

13 หมายเลขพิสูจน์ทราบ (NIIN) ประกอบด้วยตัวเลข 9 ตัว ที่ไม่ ซ้ำกัน สำหรับสิ่งอุปกรณ์ แต่ละ รายการของแต่ละประเทศ FII N XXXXX XX 35 NCB XX XX 3601 254

14 พัสดุที่ไม่ควรกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ 1. พัสดุที่จัดหามาครั้งเดียว เพื่อการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง 2. พัสดุที่จัดหาไว้ใช้เพื่อการซ่อม ใหญ่ และได้ใช้หมดไปในช่วงเวลา ของการซ่อมใหญ่โดยมิได้จัดเข้าไว้ ในระบบส่งกำลังบำรุง 3. แบบพิมพ์ แผนที่ คู่มือ สมุด รายการต่างๆ และหนังสือที่เป็น คำแนะนำ หรือเอกสารอ้างอิง ที่หน่วย กำหนดให้ใช้ หมายเลขควบคุม เพื่อ การจัดการภายในอยู่แล้ว

15 4. เรือ เครื่องบิน และยุทโธปกรณ์ที่ติดตั้งกับที่ อย่าง ถาวร ( EQUIPMENT) ซึ่งมีวิธีการควบคุม หรือ การพิสูจน์ทราบโดยเฉพาะ 5. พัสดุที่จัดทำนอกประเทศ เพื่อการใช้งาน ณ ที่นั้น โดยเฉพาะ 6. พัสดุที่ผลิตขึ้นใช้โดยเฉพาะในท้องถิ่นนั้น

16 พัสดุที่ไม่ต้องกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ แต่ต้องมี หมายเลขรหัสควบคุมพัสดุต่างหาก ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุประเภท ที่ติดตั้งตามโรงงานซ่อมสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรม

17 สถิติหมายเลข NSN ในระบบ NCS หมายเลข NSN ถูกกำหนดไว้ในระบบ จำนวน 15 ล้านหมายเลข 7 ล้าน หมายเลขเป็นหมายเลขที่กำหนด โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 8 ล้านหมายเลข กำหนดโดยประเทศ ในเครือ NATO 30 ล้านหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ที่กำหนดให้กับ หมายเลข NSN 970,000 บริษัทผู้ผลิตที่กำหนดให้กับ หมายเลขประจำพัสดุ ผู้ใช้หมายเลข NSN ทั้งหมดประมาณ 31 ล้าน

18 ข้อมูลประกอบในส่วนของการกำหนดหมายเลข NSN Segment A- Identification Data Segment B-User Data Segment C-Reference Number Data Segment H- Management Data Segment M&V- Characteristic Data Segment K-Cancelled NSN Data Segment 8- Manufacturers Data

19 SECMENT A : IDENTIFICATION DATA ใน SEGMENT นี้ จะประกอบด้วยขัอมูลเกี่ยวกับ Item Identification Guide IIG Item Name Code (INC) A Code indicating Type of Description Demilitarization Code

20 SECMENT B : USER DATA ประกอบด้วยรหัสประเทศที่ ขอใช้ หมายเลขประจำพัสดุ ในระบบการส่งกำลังของประเทศ นั้นๆ รหัสดังกล่าว เรียกว่า “MOE” Rule (Major Organizational Entity) “ ZG01” รหัส MOE RULE ของ ประเทศ Germany

21 SECMENT C : REFERENCE NUMBER DATA Contain information about manufacturers and part numbers for the Item of Supply NCAGE : 5 Characters Part Number : 32 Characters Various Code ที่ บ่งบอก สถานะของ Part Number นั้น

22 SECMENT H : MANAGEMENT DATA ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการบริหารพัสดุรายการนั้น เช่น Acquisition Data Source of Supply Price and Unit of Issue Shelf life Special Security Requirement Repairable Item

23 SECMENT M&V : CHARACTERISTICS DATA ประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้นๆ Segment M เป็น Descriptive Data Segment V เป็น Computer code format ของ Data นั้นๆ NSN “DESCRIPTIVE” Type (with characteristics data) NSN “REFERENCE” Type (without characteristics data)

24 SECMENT K : CANCELLED NSN DATA ประกอบด้วยข้อมูล NSN ที่ถูกยกเลิก ระบุรายละเอียด เหตุผลที่ยกเลิก วัน เดือน ปี ที่ยกเลิก หมายเลขนั้น หากเป็นไปได้ ระบุ หมายเลข NSN ที่ใช้แทนหมายเลขเดิม

25 SECMENT 8 : MANUFACTURERS DATA ประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต ได้แก่ ข้อมูล NCAGE Name and Address Telephone and Fax Status of Manufacturer : Obsolete or Cancel Replacement NCAGE, if applicable

26 WHAT IS A NATO STOCK NUMBER?

27

28 Questions ?


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดหมายเลขประจำพัสดุ (STOCK NUMBER ASSIGNMENT) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบ NATO Codification System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google