งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Assignment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Assignment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Assignment)
โดย น.อ.หญิง จุไร เกิดสนอง ร.น.

2 NATO Codification System
NCS : NATO Codification System NSN : National Stock Number

3 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ๑๓ หลัก National Stock Number (NSN)
XXXX- XX - XXX - XXXX ชุดที่ ๓ XXX - XXXX ชุดที่ ๒ - XX - ชุดที่ ๑ XXXX หมายถึง หมายเลขพิสูจน์ทราบ ของรายการสิ่งอุปกรณ์ (ITEM IDENTIFICATION NUMBER : IIN) หมายถึง หมวดของสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง รหัสของประเทศ

4 ตัวอย่าง สิ่งอุปกรณ์หมายเลข 6520-35-008-0280
หมายเลขชุดที่ 1 หมายถึง หมวดของสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ ทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และ สัตว์แพทย์ 6520 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในทาง ทันตแพทย์ หมายเลขชุดที่ 2 หมายถึง รหัสของประเทศไทย หมายเลขชุดที่ 3 หมายถึง หมายเลขพิสูจน์ทราบรายการ สิ่งอุปกรณ์ BRUSH, DENTURE

5 องค์ประกอบของระบบ NCS
การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name) การจัดประเภทสิ่งอุปกรณ์ (Classification) การพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Item Identification) รหัสใบรับรองด้านการค้าและใบรับรองของรัฐ ตามมาตรฐานนาโต (NCAGE) หมายเลขประจำสิ่งอุปกรณ์ของนาโต (NSN)

6 Item Name (การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์)
st 1 Step สำคัญที่สุดในการพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ (Item Identification)

7 ทำไม “การกำหนดชื่อ” จึงสำคัญ ?
ทำให้ได้ภาษาเดียวกันในการส่งกำลัง (Single Supply Language) สามารถระบุ FSC ที่เหมาะสม สามารถระบุ FIIG ที่จะใช้ในขั้นตอนพิสูจน์ทราบ สิ่งอุปกรณ์ ขจัดปัญหาการซ้ำซ้อน สามารถทราบข้อมูล “รายการพัสดุใช้แทนกัน” ได้

8 การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ในระบบ NCS ใช้แนวทางเดียวกับระบบ แคตตาล็อกของสหรัฐฯ (Federal Catalog System : FCS)

9 Item Name คือ คำตอบ ของ คำถาม “ What is it ? ”

10 Item Name 4 ประเภท Basic Name Colloquial Name Approved Item Name
Part Name (Non Approved Item Name)

11 คู่มือ H6 Item Name Directory

12 Basic Name ชื่อพื้นฐาน ใช่ ไม่ใช่ Chair Furniture Ink Writing Fluid Pen Writing Instrument Camera Kodak

13 Basic Name ตัวอย่าง : CAP : SCABBARD

14

15 Colloquial Name ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น คำแสลง
ใช้อ้างอิง (Cross – Reference) ไปยังApproved Item Name

16 Colloquial Name ตัวอย่าง : LECTERN see STAND,LECTURE : SHOWER CHAIR
see CHAIR , BATHTUB AND SHOWER

17

18 Approved Item Name (AIN)
ชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อใช้เป็นทางการ พัฒนามาจาก Basic Name ประกอบกับตัวขยาย เป็นชื่อที่สามารถอ้างอิงไปสู่ FSC และ FIIG ได้

19 Approved Item Name (AIN)
ตัวอย่าง : NAIL : CAMERA , MOTION PICTURE : SAW, HAND , CROSSCUT

20

21 Part Name (Non Approved Item Name)
ชื่อที่ยังไม่สามารถพัฒนาเป็น AIN ที่เหมาะสมได้ อาจใช้ชื่อชิ้นส่วน (Part Name) ที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้น ไม่มีปรากฏใน H6

22 Item Name Code (INC) รหัสตัวเลข 5 ตัว
รหัสตัวเลข 5 ตัว กำหนดเพื่อการประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ Approved Item Name ทุกชื่อจะมี Item Name Code Non Approved Item Name จะมี Item Name Code เป็น “77777”

23 แบบฝึกหัด Item Name มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่สามารถระบุ FIIG และ FSC ได้ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่อ้างอิง (Cross – reference) ไปหา AIN ได้ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ประเภทใดที่ได้รับการกำหนด INC เป็น ? สิ่งใดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาชื่อสิ่งอุปกรณ์ ?

24 การใช้ คู่มือ H6


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดชื่อสิ่งอุปกรณ์ (Item Name Assignment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google