งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาฝึกงาน ใน ด้านต่างๆ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาฝึกงาน ใน ด้านต่างๆ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาฝึกงาน ใน ด้านต่างๆ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

2 ลักษณะงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ใน หน่วยงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 มีดังนี้

3 ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล หัวข้อเรื่อง 1. หน้าที่ตามความรับผิดชอบของ หน่วยงาน 2. สัญลักษณ์ อุปกรณ์ในระบบท่อ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. หน่วยการคำนวณ การออกแบบ การ เลือกใช้เครื่องสูบน้ำ

4 ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล หัวข้อเรื่อง 1. การปฏิบัติงานการซ่อมยานพาหนะ 2. การปฏิบัติงาน การซ่อมเครื่องจักรกล หนัก 3. การซ่อมบำรุงและการติดตั้งเครื่อง กว้านบานระบาย 4. การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - ประปาเบื้องต้น 5. การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ ควบคุมเบื้องต้น

5 ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงาน ดิน หัวข้อเรื่อง 1. ประเภทและลักษณะการใช้งานของ เครื่องจักรกลหนัก 2. ดูงานสนาม 3. งานเอกสารและการรายงาน

6 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ หัวข้อเรื่อง 1. ภารกิจของเครื่องสูบน้ำ 2. ประเภทของเครื่องสูบน้ำ 3. ดูงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ สถานที่ใช้งาน

7 ฝ่ายสื่อสาร หัวข้อเรื่อง 1. ประเภทเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งาน ภายใน 2. หลักการทำงานเบื้องต้นระบบวิทยุ / ระบบโทรศัพท์ 3. การซ่อมบำรุงระบบสื่อสารเบื้องต้น

8 พวกเราเตรียมพร้อม ลุยงาน... สู้ๆๆ..


ดาวน์โหลด ppt การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาฝึกงาน ใน ด้านต่างๆ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google