งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A B B1B2C2C1 C D D2D4 D1 D3 EGF I J B : สวิทช์ฉีดน้ำซ้าย B1 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ขึ้น B2 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ลง D : สวิทช์ฉีดน้ำ ด้านหน้า D1 : สวิทช์ปรับแขนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A B B1B2C2C1 C D D2D4 D1 D3 EGF I J B : สวิทช์ฉีดน้ำซ้าย B1 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ขึ้น B2 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ลง D : สวิทช์ฉีดน้ำ ด้านหน้า D1 : สวิทช์ปรับแขนหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 A B B1B2C2C1 C D D2D4 D1 D3 EGF I J

5 B : สวิทช์ฉีดน้ำซ้าย B1 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ขึ้น B2 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ลง D : สวิทช์ฉีดน้ำ ด้านหน้า D1 : สวิทช์ปรับแขนหน้า ขึ้น D2 : สวิทช์ปรับแขนหน้า หมุนขวา D3 : สวิทช์ปรับแขนขวา ลง D4 : สวิทช์ปรับแขนหน้า หมุนซ้าย C : สวิทช์ฉีดน้ำขวา C1 : สวิทช์ปรับแขนขวาขึ้น C2 : สวิทช์ปรับแขนขวาลง E : สวิทช์ราดน้ำพรถนน F : สวิทช์ดูดน้ำภายนอก G : สวิทช์ฉีด ดับเพลิง I : ไฟแสดง ลมหมด J : ไฟแสดง น้ำหมด A : สวิทช์ปิด - เปิด เพาเวอร์ A B B1B2 C C1C2 I D D1 D3 D2D4 EFG J

6 1. ระบบดูดน้ำภายนอก 2. ระบบฉีดน้ำด้านหน้า 3. ระบบฉีดน้ำด้านข้าง 4. ระบบฉีดน้ำดับเพลิง 5. ระบบราดน้ำพรมถนน

7 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม

8 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะ ติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ

9 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติด ขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. ต่อท่อดูดน้ำข้างให้เรียบร้อยแล้วเปิดวาล์ว น้ำทางดูด

10 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติด ขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 4. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F) ไฟบนต่ำ เหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 3. ต่อท่อดูดน้ำข้างให้เรียบร้อยแล้ว เปิดวาล์วน้ำทางดูด

11 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติด ขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 1000 -1500 รอบเครื่องยนต์ 3. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F) ไฟบนต่ำ เหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 5. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F) ไฟบนต่ำ เหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา

12

13 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบคลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ฉีดน้ำด้านหน้า (D) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 1. ปรับแขนหน้าขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (D1) ปล่อยหยุดขึ้น 2. ปรับแขนหน้าหน้าลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (D3) ปล่อยหยุดลง 3. ปรับแขนหน้าหมุนขวา : กดค้างสวิทช์หมุนซ้าย (D4) ปล่อยหยุดหมุนซ้าย 4. กดค้างสวิทช์หมุนขวา (D2) ปล่อยหยุดหมุนขวา

14 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบคลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ฉีดน้ำข้างซ้าย (B) และขวา (C) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา สามรถเลือกทำงานทีละข้างหรือพร้อมกันได้ 1. ปรับแขนซ้ายขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (B1) ปล่อยหยุดขึ้น 2. ปรับแขนซ้ายลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (B2) ปล่อยหยุดลง 3. ปรับแขนขวาขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (C1) ปล่อยหยุดขึ้น 4. ปรับแขนขวาลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (C2) ปล่อยหยุดลง

15

16 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ดับเพลิง (G) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา

17 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ดับเพลิง (G) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 5. ต่อปืน + เปิด วาล์วน้ำที่แท่นปืนฉีดน้ำ

18 ที่ราดน้ำพรมถนน

19 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A) ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. กดเปิดสวิทช์ราดน้ำ (E) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา หมายเหตุ ระบบนี้ไม่ต้องเข้า PTO

20 1. ไฟเตือนน้ำหมด ( J ) : ระดับน้ำถังหมดระบบจะตัดการใช้งาน 2. ไฟเตือนลมหมด ( I ) : ระดับน้ำถังหมดระบบจะตัดการใช้งาน

21 1. สวิทช์ปิด / เปิดกล่องควบคุมระบบการใช้งาน 2. สวิทช์ปิด / เปิดสปอตท์ไลท์ 3. สวิทช์ปิด / เปิดไฟไฟวาบวาบ 4. สวิทช์ปิด / เปิดไฟในตู้เครื่องมือ 1 23 4

22

23 Call Center 089-9232701 ช่าง 089-2043372


ดาวน์โหลด ppt A B B1B2C2C1 C D D2D4 D1 D3 EGF I J B : สวิทช์ฉีดน้ำซ้าย B1 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ขึ้น B2 : สวิทช์ปรับแขนซ้าย ลง D : สวิทช์ฉีดน้ำ ด้านหน้า D1 : สวิทช์ปรับแขนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google