งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน รถน้ำเอนกประสงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน รถน้ำเอนกประสงค์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งาน รถน้ำเอนกประสงค์

2

3 แผงควบคุมการทำงาน

4 ต่ำเหน่งสวิทช์ใช้งาน
A B B1 B2 C2 C1 C D D2 D4 D1 D3 E G F I J

5 ต่ำเหน่งสวิทช์การใช้งาน
A I B C B1 B2 C2 C1 J D1 D E F G D4 D2 D3 A : สวิทช์ปิด-เปิดเพาเวอร์ B : สวิทช์ฉีดน้ำซ้าย B1 : สวิทช์ปรับแขนซ้ายขึ้น B2 : สวิทช์ปรับแขนซ้ายลง D : สวิทช์ฉีดน้ำด้านหน้า D1 : สวิทช์ปรับแขนหน้าขึ้น D2 : สวิทช์ปรับแขนหน้าหมุนขวา D3 : สวิทช์ปรับแขนขวาลง D4 : สวิทช์ปรับแขนหน้าหมุนซ้าย C : สวิทช์ฉีดน้ำขวา C1 : สวิทช์ปรับแขนขวาขึ้น C2 : สวิทช์ปรับแขนขวาลง E : สวิทช์ราดน้ำพรถนน F : สวิทช์ดูดน้ำภายนอก G : สวิทช์ฉีดดับเพลิง I : ไฟแสดง ลมหมด J : ไฟแสดง น้ำหมด

6 ระบบการทำงานของรถน้ำ
ระบบดูดน้ำภายนอก ระบบฉีดน้ำด้านหน้า ระบบฉีดน้ำด้านข้าง ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ระบบราดน้ำพรมถนน

7 # ระบบดูดน้ำภายนอก # 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม

8 # ระบบดูดน้ำภายนอก # 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม
2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ

9 # ระบบดูดน้ำภายนอก # 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม
2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. ต่อท่อดูดน้ำข้างให้เรียบร้อยแล้วเปิดวาล์วน้ำทางดูด

10 # ระบบดูดน้ำภายนอก # 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. ต่อท่อดูดน้ำข้างให้เรียบร้อยแล้วเปิดวาล์วน้ำทางดูด 4. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F)ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา

11 # ระบบดูดน้ำภายนอก # 1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F)ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 4. กดเปิดสวิทช์ดูดน้ำ (F)ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 5. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO รอบเครื่องยนต์

12 # ระบบฉีดน้ำด้านหน้า #

13 # ระบบฉีดน้ำด้านหน้า #
เปิดสวิทช์ไฟเมนต์อยู่ใต้กล่องควบคุม กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ เหยียบคลัทช์เข้า PTO กดเปิดสวิทช์ฉีดน้ำด้านหน้า(D) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา ปรับแขนฉีดน้ำด้านหน้า (จะปรับได้ต้องเปิดฉีดน้ำก่อน) ปรับแขนหน้าขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (D1) ปล่อยหยุดขึ้น ปรับแขนหน้าหน้าลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (D3) ปล่อยหยุดลง ปรับแขนหน้าหมุนขวา : กดค้างสวิทช์หมุนซ้าย (D4) ปล่อยหยุดหมุนซ้าย กดค้างสวิทช์หมุนขวา (D2) ปล่อยหยุดหมุนขวา

14 # ระบบฉีดน้ำด้านข้าง #
1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบคลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ฉีดน้ำข้างซ้าย(B) และขวา(C) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา สามรถเลือกทำงานทีละข้างหรือพร้อมกันได้ ปรับแขนฉีดน้ำด้านข้าง (จะปรับได้ต้องเปิดฉีดน้ำด้างข้างก่อน) 1. ปรับแขนซ้ายขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (B1) ปล่อยหยุดขึ้น 2. ปรับแขนซ้ายลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (B2) ปล่อยหยุดลง 3. ปรับแขนขวาขึ้น : กดค้างสวิทช์ปรับขึ้น (C1) ปล่อยหยุดขึ้น 4. ปรับแขนขวาลง : กดค้างสวิทช์ปรับลง (C2) ปล่อยหยุดลง

15 # ระบบฉีดน้ำดับเพลิง #

16 # ระบบฉีดน้ำดับเพลิง #
1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ดับเพลิง(G)ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา

17 # ระบบฉีดน้ำดับเพลิง #
1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. เหยียบ คลัทช์เข้า PTO 4. กดเปิดสวิทช์ดับเพลิง(G)ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา 5. ต่อปืน + เปิด วาล์วน้ำที่แท่นปืนฉีดน้ำ

18 # ระบบราดน้ำพรมถนน # ที่ราดน้ำพรมถนน

19 # ระบบราดน้ำพรมถนน # หมายเหตุ ระบบนี้ไม่ต้องเข้า PTO
1. เปิดสวิทช์ไฟเมนต์ อยู่ใต้กล่องควบคุม 2. กดเปิดสวิทช์เพาเวอร์ (A)ไฟสีเขียวจะติดขึ้นมาเพื่อเปิดระบบ 3. กดเปิดสวิทช์ราดน้ำ(E) ไฟบนต่ำเหน่งสวิทช์จะติดขึ้นมา หมายเหตุ ระบบนี้ไม่ต้องเข้า PTO

20 # ไฟเตือนระบบ # ไฟเตือนน้ำหมด ( J ) : ระดับน้ำถังหมดระบบจะตัดการใช้งาน
# ไฟเตือนระบบ # ไฟเตือนน้ำหมด ( J ) : ระดับน้ำถังหมดระบบจะตัดการใช้งาน ไฟเตือนลมหมด ( I ) : ระดับน้ำถังหมดระบบจะตัดการใช้งาน

21 # สวิทช์ควบคุม # สวิทช์ปิด/เปิดกล่องควบคุมระบบการใช้งาน
# สวิทช์ควบคุม # สวิทช์ปิด/เปิดกล่องควบคุมระบบการใช้งาน สวิทช์ปิด/เปิดสปอตท์ไลท์ สวิทช์ปิด/เปิดไฟไฟวาบวาบ สวิทช์ปิด/เปิดไฟในตู้เครื่องมือ 1 3 2 4

22 # วงจรสายไฟระบบ #

23 Call Center ช่าง


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน รถน้ำเอนกประสงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google