งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association วิธีใช้เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ How to use fire extinguisher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association วิธีใช้เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ How to use fire extinguisher."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association วิธีใช้เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ How to use fire extinguisher

2 สี่นิ้วเรียงชิด ติดกัน จับใต้คันบีบ ด้านล่าง หันสายฉีดไป ด้านหน้า ห้ามยกหิ้วที่โคนสายฉีด เพราะอาจทำให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได้ ห้ามยกหิ้วที่โคนสายฉีด เพราะอาจทำให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได้ สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association

3 แล้วนำพาไป ควรนำไปที่เกิด เหตุ 2 ถัง เพื่อ สำรอง ถ้าระงับ ไม่อยู่ในถังเดียว สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association

4 พอเห็นแสงไฟ ให้เข้าเหนือลม ระยะเหมาะสม ไม่เห็นจุดกำเนิดไฟไม่ ควรฉีด หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษ ควันไฟ จะถูกพัดเข้าหาตัว และไม่เข้าดับไฟคน เดียว (Don’t fight fire alone) ระยะฉีดดับ 3 ถึง 4 ม. ถ้าชนิดซีโอทู 1 ½ ม. ถึง 2 ม. ไม่เห็นจุดกำเนิดไฟไม่ ควรฉีด หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษ ควันไฟ จะถูกพัดเข้าหาตัว และไม่เข้าดับไฟคน เดียว (Don’t fight fire alone) ระยะฉีดดับ 3 ถึง 4 ม. ถ้าชนิดซีโอทู 1 ½ ม. ถึง 2 ม. สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association

5 ดึงสลักออกมา หมุนให้เส้น พลาสติกที่ คล้องสลัก (lock Seal) ขาดก่อน บาง ชนิดใช้ สลักล๊อค สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association

6 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association ยกสายฉีดตรงหน้า จับปลายให้มั่น ควรสังเกตให้ แน่ใจว่าจะนำ สายฉีด ออกใช้ได้ อย่างไร ควรสังเกตให้ แน่ใจว่าจะนำ สายฉีด ออกใช้ได้ อย่างไร

7 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association บีบคันบีบฉับพลัน บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง

8 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association ส่ายหัวฉีดไปมา เป้าหมายตรงหน้า ส่ายหัวฉีด เพื่อให้สารดับไฟ จากถัง ครอบคลุมฐานของ ไฟ ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัว เล็กน้อย เพื่อหลบควันและ ความร้อน ส่ายหัวฉีด เพื่อให้สารดับไฟ จากถัง ครอบคลุมฐานของ ไฟ ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัว เล็กน้อย เพื่อหลบควันและ ความร้อน

9 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association ฉีดกลบฐานของไฟ ฉีดจากใกล้ไปไกล เมื่อแรงดันใน ถังลดลง ควร ก้าวเดินเข้าสู่ เป้าหมาย อย่าง ระมัดระวัง

10 สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association ดับได้แน่นอน ต้องแน่ใจว่า ไฟดับ ก่อนถอยออก จาก ที่เกิดเหตุ ต้องแน่ใจว่า ไฟดับ ก่อนถอยออก จาก ที่เกิดเหตุ


ดาวน์โหลด ppt สมาคมการดับเพลิงและ ช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association วิธีใช้เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ How to use fire extinguisher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google