งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำข้อมูล รายบุคคล. Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูรายการจัดทำข้อมูล รายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำข้อมูล รายบุคคล. Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูรายการจัดทำข้อมูล รายบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำข้อมูล รายบุคคล

2 Login เข้าสู่ระบบ

3 เลือกเมนูรายการจัดทำข้อมูล รายบุคคล

4 แก้ไขรายการ ข้อมูลสถานศึกษา

5 ตรวจสอบระดับ การศึกษา / ประเภทวิชา

6 ตรวจสอบแก้ไขชื่อ สาขาวิชา / สาขางาน

7 ตรวจสอบแก้ไข ชื่อสาขางาน

8 ตรวจสอบข้อมูลรหัส กลางกระทรวง

9

10 แก้ไขประวัติ นักเรียน ( ในระบบ )

11 แก้ไขประวัตินักเรียน ( นอกระบบ )

12 คิดเกรดเฉลี่ย สะสมทุกชั้นปี

13 แสดงแบบรายงาน GPA กลุ่ม สาระการเรียนรู้

14 รายงานข้อมูลประจำปี

15 รายงาน นักเรียนใน ระบบ

16 แสดงข้อมูลในส่วนที่ไม่ถูกต้อง

17 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ จากการคัดลอก

18 รายงานข้อมูลที่ error

19 คัดลอกข้อมูล ส่ง อศจ.

20 รายงานข้อมูล นักเรียนนอกระบบ

21 อศจ. รวมแฟ้มข้อมูล เพื่อตรวจสอบ

22 อศจ. ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล

23 แสดงรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (error)

24 อศจ. คัดลอกข้อมูลที่ตรวจสอบ แล้วคืนสถานศึกษา

25 แปลงรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้เป็น csv

26 ข้อควร ระวัง ให้อศจ. ทำการแปลงไฟล์ข้อมูลนักเรียน รายบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ประเภท csv จัดส่งคืนให้กับสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษา ได้รับไฟล์ข้อมูลแล้ว ห้ามเปิดไฟล์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม Exel เพราะจะทำให้รูปแบบ ไฟล์ข้อมูลเปลี่ยนไป ( ท่านสามารถเปิดอ่านไฟล์ ได้ด้วยโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม EditPlus)

27 การส่งข้อมูลของสถานศึกษาให้ อศจ. สถานศึกษาส่งไฟล์ std_20026101.dbf อศจ. ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่งไฟล์ std_20026101.csv


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำข้อมูล รายบุคคล. Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูรายการจัดทำข้อมูล รายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google