งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวด์

4 คือ การตรวจเพื่อค้นหา ความผิดปกติ, เนื้องอก ของเต้านมรวมทั้งต่อม น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ด้วย ตัวเอง 80 % ของมะเร็งเต้านม สตรีสามารถตรวจพบได้ ด้วยตัวเอง

5

6 ภายในเต้านมของเรา A., B.,C., D. ต่อมสร้างน้ำนม ท่อน้ำนม E. ไขมัน F. กล้ามเนื้อหน้าอก G. กระดูกซี่โครง

7 1. ขนาดของก้อนเนื้อที่คลำได้โดยคนที่ไม่เคยทำ BSC ( 3- 5 cms) 2. ขนาดของก้อนเนื้อที่คลำได้โดยคนที่ทำ BSC เป็นครั้งคราว ( 3 cms ) 3. ขนาดของก้อนเนื้อที่คลำได้โดยคนที่คลำเป็นประจำ ( 2- 5 cms) 4. การ mammography ครั้งแรก (1 cm) 5. การ mammography ครั้งต่อไป ( เล็กกว่า 1 cm) (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

8

9

10 1. ตรวจขณะอยู่ หน้ากระจก 2. ตรวจขณะ นอนราบ 3. ตรวจขณะ อาบน้ำ

11 ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้น ไป ทำโดยสม่ำเสมอเป็น ประจำทุกเดือน ในช่วง 3- 10 วันหลังหมดประจำเดือน

12

13

14

15

16

17 กดเบา กดปานกลาง กดหนัก

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 1. มีก้อนที่รักแร้ 2. ก้อนไม่ยุบหลังหมดประจำเดือน 3. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน 4. มีรอยบุ๋ม ย่น ผิวหนังอักเสบ หัวนมแสบ - เจ็บ หดตัว 5. มีน้ำเลือด - น้ำเหลืองที่หัวนม

28


ดาวน์โหลด ppt 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google