งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์. การเบิกใช้ • เมื่อได้รับอุปกรณ์จะมีใบเบิกให้อาจารย์ รับทราบ มี 2 สำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์. การเบิกใช้ • เมื่อได้รับอุปกรณ์จะมีใบเบิกให้อาจารย์ รับทราบ มี 2 สำเนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์

2 การเบิกใช้ • เมื่อได้รับอุปกรณ์จะมีใบเบิกให้อาจารย์ รับทราบ มี 2 สำเนา

3 การเบิกใช้ • ให้เก็บใบสีเขียวไว้ เป็นหลักฐาน

4 ความรับผิดชอบในอุปกรณ์ • เมื่ออาจารย์ได้รับอุปกรณ์ไว้แล้ว ถือเป็นความ รับผิดชอบของอาจารย์ ประวัติการเบิกจะถูก จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล • กรณีที่อาจารย์ลาออก ต้องนำมาส่งคืนให้ครบ มิฉะนั้นประวัติจะค้างอยู่ที่อาจารย์ ( ไม่ควรนำ อุปกรณ์ของผู้อื่นมาใช้ ) • กรณีที่เครื่องเสียต้องส่งซ่อม ควรนำมาส่งด้วย ตัวเองเพราะผู้รับซ่อมจะทำการตรวจเช็คว่าตรง ตามประวัติหรือไม่ ( หากไม่ตรงจะไม่รับซ่อม ) “ รับคืนแล้ว ” • กรณีที่ช่างไม่สามารถซ่อมอุปรกร์ที่ส่งมาซ่อม ได้ ช่างต้องนำอุปกรณ์ที่เสียไปส่งคืนที่สโตร์ และเบิกมาใส่ใหม่ การเบิกจะถูกบันทึกเป็นชื่อ ของอาจารย์ที่ส่งซ่อม อุปกรณ์ที่เสียจะแสดงคำ ว่า “ รับคืนแล้ว ” ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ ดังนี้

5 ไปที่ E-Oranize

6

7

8

9

10

11 จะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์มีอยู่ จริงตามประวัติ ?เห็นได้เลยจากภายนอก •Monitor: จอภาพ •Speaker หูฟัง •Keyboard : คีย์บอร์ด •Mouse : เมาส์ •Speaker ลำโพง

12 • เครื่องอ่าน CD • เครื่องอ่าน / เขียน CD Writer • DVD Writer

13 อุปกรณ์อยู่ภายใน ภายในเครื่อง (CASE) • Power Supply •CPU (Processor) • Mainboard • RAM •Harddisk

14 CPU และ RAM ชื่อ ครุ ภัณ ฑ์ รหัส ครุภั ณฑ์ Serial_ Num ber ยี่ห้อรุ่นความจุ CD- ROM -RW CDW490 0272 -LITE-ON-- CPU CPU4900 281 -INTEL CELERO N 1.73 GHz HARDDI SK HAR4900 275 4LR0Y38TSEAGATE ST30801 5AS 80 GB MAINBO ARD MAI49002 83 62M0AI271 150 ASUS P5V800- MX - POWER POW500 0076 -MDTECH-480 W RAM RAM4900 417 2257179- 129634 7 KINGSTO N DDR- RAM 1 GB

15 ชื่อ ครุภั ณฑ์ รหัส ครุภั ณฑ์ Serial_ Num ber ยี่ห้อรุ่นความจุ CD- ROM- RW CDW4900 272 -LITE-ON-- CPU CPU4900 281 -INTEL CELERO N 1.73 GHz HARDDI SK HAR4900 275 4LR0Y38TSEAGATE ST30801 5AS 60 GB MAINBO ARD MAI49002 83 62M0AI271 150 ASUS P5V800- MX - POWER POW5000 076 -MDTECH-480 W RAM RAM4900 417 2257179- 129634 7 KINGSTO N DDR- RAM 1 GB 29.2 GB 26.5 GB 55.7 GB

16 !! หากประวัติไม่ตรงกับ อุปกรณ์ที่มีอยู่จริง โทร. ติดต่อที่ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศหรือหัวหน้า ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ทันที เมื่อตรวจสอบแล้ว • มีประวัติการเบิกจำนวนมาก ให้ดูว่าท่านได้ รับผิดชอบ - ห้องสื่อ - ห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ - เครื่องส่วนกลางในห้องพักครู ให้ตรวจเช็คตามที่ท่านอาจารย์รับผิดชอบ อยู่


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจารย์. การเบิกใช้ • เมื่อได้รับอุปกรณ์จะมีใบเบิกให้อาจารย์ รับทราบ มี 2 สำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google