งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่านใกล้ - เรียนไกล รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่านใกล้ - เรียนไกล รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่านใกล้ - เรียนไกล รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

2 วิกฤตการอ่านของคนไทย
คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด (2548) คนไทยอ่าน เล่ม / คน / ปี สิงค์โปร์ เล่ม / คน / ปี สหรัฐอเมริกา เล่ม / คน / ปี

3 การอ่านหนังสือของนักศึกษา มสธ.
1 ชุดวิชา ประมาณ หน้า หน้าหนึ่ง ประมาณ บรรทัด รวม ,000 บรรทัด

4 อ่านต่อวัน ของนศ. มสธ. ถ้าเรียน 2 ชุดวิชา = 225 x 2 = 450 บรรทัด
ถ้าเรียน 2 ชุดวิชา = x 2 = 450 บรรทัด นศ. มสธ. อ่าน = บรรทัดต่อวัน

5 อ่านต่อปี ของ นศ. มสธ. 1 ชุดวิชา เรียน = 3 เล่ม แบบฝึกอีก = 1 เล่ม
อ่านต่อปี ของ นศ. มสธ. 1 ชุดวิชา เรียน = เล่ม แบบฝึกอีก = เล่ม รวม = เล่ม ปีหนึ่งเรียน 4 ชุดวิชา = เล่ม ภาคร้อน ชุดวิชา = เล่ม รวม 1 ปี = เล่ม

6 คนไทยอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย
คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย นาทีต่อวัน (วรรณี แกมเกตุ: 2552) คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย ชั่วโมงต่อวัน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ: 2548)

7 ปี 2552 เวียตนาม อ่าน 60 เล่มต่อปี สิงค์โปร์ อ่าน 40-60 เล่มต่อปี
เวียตนาม อ่าน เล่มต่อปี สิงค์โปร์ อ่าน เล่มต่อปี มาเลเซีย อ่าน เล่มต่อปี ไทย อ่าน เล่มต่อปี (วิสรวล อร่ามเจริญ: 2552)

8 คนไทย 6 ขวบขึ้นไป ปี 2546 อ่าน 61.2 % 2548 อ่าน 69.1 %
ปี อ่าน % อ่าน % อ่าน %

9 แยกตามภูมิภาคในกลุ่มเด็กเล็ก
สถิติการอ่าน 2551 แยกตามกลุ่ม วัยเด็ก อ่าน % เยาวชน อ่าน % กลุ่มทำงาน อ่าน % ผู้สูงอายุ อ่าน % แยกตามภูมิภาคในกลุ่มเด็กเล็ก กรุงเทพฯ อ่าน % อีสาน อ่าน %

10 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2548
คนไทย ล้านคน อ่าน ล้านคน (70%) ไม่ยอมชอบอ่าน ล้านคน (30%) อ่านไม่ออก ล้านคน สาเหตุหนึ่ง : ใช้เวลาดูโทรทัศน์

11 อัตราการซื้อหนังสือของคนไทย 2 เล่ม/คน/ปี
หนังสือที่ขายดีที่สุด  หนังสือดารา  นิยาย  เรื่องย่อละคร ทีวี กีฬา สุขภาพ คู่มือต่าง ๆ

12 แนวทางส่งเสริม พระราชบัญญัติส่งเสริมการอ่าน นโยบายของรัฐบาล
 การอ่านเป็นวาระของชาติ  2 เมษายน ทุกปี “วันรักการอ่าน”  ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน กรุงเทพฯ “มหานครแห่งการอ่าน”

13 ประโยชน์ของการอ่าน Reading Makes a full man Writing Makes an Exact man
Conference Makes a Ready Man

14 ศิลปะการอ่านหนังสือ ธีระพันธ์ จอไพบูลย์ เขียนรูปและเล่ม
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ เขียน ธีระพันธ์ จอไพบูลย์ เขียนรูปและเล่ม ISBN พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2528 ราคาเล่มละ 15 บาท

15 อ่านอะไร น.ม.ส. จดหมายจางวางหร่ำ “แม่ของเจ้ามีความหวาดหวั่งเกรงว่า
เจ้าจะเรียนมากเกินไป ด้วยเห็นลูกท่านที่ไป ๆ กลับมา กลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกล ไม่เห็น มีคำกล่าวว่าเป็นด้วยอ่านหนังสือเหลือเกินไปนัก ส่วนความเห็นของข้านั้นเห็นว่า ถ้าตามันจะสั้นด้วยเรียนมากก็ ชั่งหัวมัน ปล่อยให้มันสั้นเถิด เวลาเจ้าอยู่เมืองนอก ข้าจะให้เงินเจ้าซื้อแว่นตา เวลากลับมาเมืองไทย เจ้าจะมารับจ้างข้าทำการ ข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้าพอซื้อแว่นตาเหมือนกัน” น.ม.ส. จดหมายจางวางหร่ำ

16 เทคนิคการอ่านแบบ R E A P
R = Read คือการอ่านเนื้อหาทั้งหมด E = Encode คือการบันทึกสิ่งที่อ่านให้เป็นคำพูดของตน A = Annotate คือการสรุปประเด็น ตามความเข้าใจของตน P = Ponder คือการทบทวน และไตร่ตรองเนื้อหา (M.Eant: 1976)

17 สำหรับผู้ปกครอง ควรพาไปร้านหนังสือ และเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือตามความสนใจของลูก โดยอาจจะมีข้อกำหนดว่าเลือกได้ 1-2 เล่ม การทำเช่นนี้จะเปิดโอกาสให้ลูกได้หนังสือที่ตนเองชอบ ถูกใจ และเริ่มอ่านในที่สุด การเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นต้นแบบที่ดี ลูกจะเลียนแบบ อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อ่านจากอินเทอร์เน็ต แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางและต้นแบบที่ดีให้กับลูก (ดร.พัฒนา ชัชพงศ์)


ดาวน์โหลด ppt อ่านใกล้ - เรียนไกล รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google