งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด (2548) คนไทยอ่าน 5 เล่ม / คน / ปี สิงค์โปร์ 17 เล่ม / คน / ปี สหรัฐอเมริกา 50 เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด (2548) คนไทยอ่าน 5 เล่ม / คน / ปี สิงค์โปร์ 17 เล่ม / คน / ปี สหรัฐอเมริกา 50 เล่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร

2 คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด (2548) คนไทยอ่าน 5 เล่ม / คน / ปี สิงค์โปร์ 17 เล่ม / คน / ปี สหรัฐอเมริกา 50 เล่ม / คน / ปี

3 1 ชุดวิชา ประมาณ 900 หน้า หน้าหนึ่ง ประมาณ 30 บรรทัด รวม 27,000 บรรทัด

4 ถ้าเรียน 2 ชุดวิชา = 225 x 2 = 450 บรรทัด นศ. มสธ. อ่าน = 450 บรรทัดต่อวัน

5 1 ชุดวิชา เรียน = 3 เล่ม แบบฝึกอีก = 1 เล่ม รวม = 4 เล่ม ปีหนึ่งเรียน 4 ชุดวิชา = 16 เล่ม ภาคร้อน 1 ชุดวิชา = 4 เล่ม รวม 1 ปี = 20 เล่ม

6 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 94 นาทีต่อวัน ( วรรณี แกมเกตุ : 2552) คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 1.59 ชั่วโมงต่อวัน ( สำนักงานสถิติแห่งชาติ : 2548)

7 เวียตนาม อ่าน 60 เล่มต่อ ปี สิงค์โปร์ อ่าน 40-60 เล่ม ต่อปี มาเลเซีย อ่าน 40 เล่มต่อ ปี ไทย อ่าน 2-5 เล่มต่อ ปี ( วิสรวล อร่ามเจริญ : 2552)

8 ปี 2546 อ่าน 61.2 % 2548 อ่าน 69.1 % 2551 อ่าน 66.3 %

9

10 คนไทย 60 ล้านคน อ่าน 41 ล้านคน (70%) ไม่ยอมชอบอ่าน 18 ล้าน คน (30%) อ่านไม่ออก 3.3 ล้าน คน สาเหตุหนึ่ง : ใช้เวลาดู โทรทัศน์

11 หนังสือที่ขายดีที่สุด  หนังสือดารา  นิยาย  เรื่องย่อละคร ทีวี กีฬา สุขภาพ คู่มือต่าง ๆ

12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการอ่าน นโยบายของรัฐบาล  การอ่านเป็นวาระของชาติ  2 เมษายน ทุกปี “ วันรักการ อ่าน ”  ปี 2552-2561 ทศวรรษแห่ง การอ่าน กรุงเทพฯ “ มหานครแห่งการอ่าน ”

13 Reading Makes a full man Writing Makes an Exact man Conference Makes a Ready Man

14 ศิลปะการอ่านหนังสือ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ เขียน ธีระพันธ์ จอไพบูลย์ เขียนรูปและ เล่ม ISBN 974 8050 49 1 พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2528 ราคาเล่มละ 15 บาท

15 “ แม่ของเจ้ามีความหวาดหวั่ง เกรงว่า เจ้าจะเรียนมากเกินไป ด้วยเห็นลูก ท่านที่ไป ๆ กลับมา กลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกล ไม่ เห็น มีคำกล่าวว่าเป็นด้วยอ่านหนังสือ เหลือเกินไปนัก ส่วนความเห็นของข้านั้นเห็นว่า ถ้าตามันจะสั้นด้วยเรียนมากก็ ชั่ง หัวมัน ปล่อยให้มันสั้นเถิด เวลาเจ้าอยู่เมืองนอก ข้าจะให้เงิน เจ้าซื้อแว่นตา เวลากลับมาเมืองไทย เจ้าจะมา รับจ้างข้าทำการ ข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้าพอซื้อ แว่นตาเหมือนกัน ” น. ม. ส. จดหมายจางวางหร่ำ

16 R = Read คือการอ่านเนื้อหาทั้งหมด E = Encode คือการบันทึกสิ่งที่อ่านให้เป็นคำพูด ของตน A = Annotate คือการสรุปประเด็น ตามความเข้าใจ ของตน P = Ponder คือการทบทวน และไตร่ตรองเนื้อหา (M.Eant: 1976)

17 สำหรับผู้ปกครอง ควรพาไปร้าน หนังสือ และเปิดโอกาสให้ลูกได้ เลือกหนังสือตามความสนใจของ ลูก โดยอาจจะมีข้อกำหนดว่า เลือกได้ 1-2 เล่ม การทำเช่นนี้ จะเปิดโอกาสให้ลูกได้หนังสือที่ ตนเองชอบ ถูกใจ และเริ่มอ่าน ในที่สุด การเป็นแบบอย่างที่ดีในการอ่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นต้นแบบที่ดี ลูกจะ เลียนแบบ อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อ่านจากอินเทอร์เน็ต แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น แนวทางและต้นแบบที่ดีให้กับลูก ( ดร. พัฒนา ชัชพงศ์ )


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ทอง อินทร์ วงศ์โสธร. คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด (2548) คนไทยอ่าน 5 เล่ม / คน / ปี สิงค์โปร์ 17 เล่ม / คน / ปี สหรัฐอเมริกา 50 เล่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google