งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา ติสตา ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา ติสตา เชกูวารา เป็นรัฐมนตรีดูแล นโยบายด้านการเงินการคลัง ใช้ นโยบายสังคมนิยม - มาร์กซิสม์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคิวบาจน เริ่มฟื้นจากวิกฤติ ในปี 1965 เชกูวารา เป็นรัฐมนตรีดูแล นโยบายด้านการเงินการคลัง ใช้ นโยบายสังคมนิยม - มาร์กซิสม์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคิวบาจน เริ่มฟื้นจากวิกฤติ ในปี 1965

5 จอห์น เอฟ เคนาดี้ สนับสนุน ฝ่ายต่อต้าน คาสโตร ส่ง กำลังเข้าปฏิบัติการอ่าวหมู (Bay of Pigs Invasion) ค. ศ. 1961 จอห์น เอฟ เคนาดี้ สนับสนุน ฝ่ายต่อต้าน คาสโตร ส่ง กำลังเข้าปฏิบัติการอ่าวหมู (Bay of Pigs Invasion) ค. ศ. 1961

6 สหรัฐมีฐานทัพอยู่ที่เมือง กวน ตานาโม (Guantanamo) สหรัฐมีฐานทัพอยู่ที่เมือง กวน ตานาโม (Guantanamo) 1962 รัสเซียสร้างฐาน ขีปนาวุธที่เกาะคิวบา1962 รัสเซียสร้างฐาน ขีปนาวุธที่เกาะคิวบา 22 ต. ค. 1962 ประธานาธิบดี เคนาดี้ ปิดล้อม คิวบา ประธานาธิบดีรัสเซีย คือ ครุสซอฟ22 ต. ค. 1962 ประธานาธิบดี เคนาดี้ ปิดล้อม คิวบา ประธานาธิบดีรัสเซีย คือ ครุสซอฟ

7 28 ตุลาคม เลขาธิการพรรค คอมมิวนิสต์คือนายนิกิตา ครุสชอฟตัดสินใจถอนเรือ บรรทุกชีปนาวุธกลับ และขอให้ สหรัฐสัญญาว่าจะไม่โจมตีคิวบา การปิดล้อมจึงยุติลงได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1962 28 ตุลาคม เลขาธิการพรรค คอมมิวนิสต์คือนายนิกิตา ครุสชอฟตัดสินใจถอนเรือ บรรทุกชีปนาวุธกลับ และขอให้ สหรัฐสัญญาว่าจะไม่โจมตีคิวบา การปิดล้อมจึงยุติลงได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1962


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google