งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา ติสตา ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา ติสตา เชกูวารา เป็นรัฐมนตรีดูแล นโยบายด้านการเงินการคลัง ใช้ นโยบายสังคมนิยม - มาร์กซิสม์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคิวบาจน เริ่มฟื้นจากวิกฤติ ในปี 1965 เชกูวารา เป็นรัฐมนตรีดูแล นโยบายด้านการเงินการคลัง ใช้ นโยบายสังคมนิยม - มาร์กซิสม์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคิวบาจน เริ่มฟื้นจากวิกฤติ ในปี 1965

5 จอห์น เอฟ เคนาดี้ สนับสนุน ฝ่ายต่อต้าน คาสโตร ส่ง กำลังเข้าปฏิบัติการอ่าวหมู (Bay of Pigs Invasion) ค. ศ จอห์น เอฟ เคนาดี้ สนับสนุน ฝ่ายต่อต้าน คาสโตร ส่ง กำลังเข้าปฏิบัติการอ่าวหมู (Bay of Pigs Invasion) ค. ศ. 1961

6 สหรัฐมีฐานทัพอยู่ที่เมือง กวน ตานาโม (Guantanamo) สหรัฐมีฐานทัพอยู่ที่เมือง กวน ตานาโม (Guantanamo) 1962 รัสเซียสร้างฐาน ขีปนาวุธที่เกาะคิวบา1962 รัสเซียสร้างฐาน ขีปนาวุธที่เกาะคิวบา 22 ต. ค ประธานาธิบดี เคนาดี้ ปิดล้อม คิวบา ประธานาธิบดีรัสเซีย คือ ครุสซอฟ22 ต. ค ประธานาธิบดี เคนาดี้ ปิดล้อม คิวบา ประธานาธิบดีรัสเซีย คือ ครุสซอฟ

7 28 ตุลาคม เลขาธิการพรรค คอมมิวนิสต์คือนายนิกิตา ครุสชอฟตัดสินใจถอนเรือ บรรทุกชีปนาวุธกลับ และขอให้ สหรัฐสัญญาว่าจะไม่โจมตีคิวบา การปิดล้อมจึงยุติลงได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ตุลาคม เลขาธิการพรรค คอมมิวนิสต์คือนายนิกิตา ครุสชอฟตัดสินใจถอนเรือ บรรทุกชีปนาวุธกลับ และขอให้ สหรัฐสัญญาว่าจะไม่โจมตีคิวบา การปิดล้อมจึงยุติลงได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1962


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 คิวบาเปลี่ยนแปลงเป็น คอมมิวนิวสต์ 1 ม. ค. 1959 ฟิเดล คาสโตร ยึดอำนาจจาก รัฐบาลเผด็จการจากนายพลบา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google