งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายคู่ กลาสนอสต์ เปเรสทรอยก้า. ผู้นำของ สหภาพโซ เวียต วลาดิมีร์ เลนิน ค. ศ. 1917-1922 โจเซฟ สตาลิน ค. ศ. 1922-1953 กอร์กี มาเลนคอฟค. ศ.1953- 1955 นิกิตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายคู่ กลาสนอสต์ เปเรสทรอยก้า. ผู้นำของ สหภาพโซ เวียต วลาดิมีร์ เลนิน ค. ศ. 1917-1922 โจเซฟ สตาลิน ค. ศ. 1922-1953 กอร์กี มาเลนคอฟค. ศ.1953- 1955 นิกิตา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายคู่ กลาสนอสต์ เปเรสทรอยก้า

2 ผู้นำของ สหภาพโซ เวียต วลาดิมีร์ เลนิน ค. ศ. 1917-1922 โจเซฟ สตาลิน ค. ศ. 1922-1953 กอร์กี มาเลนคอฟค. ศ.1953- 1955 นิกิตา ครุสชอฟ ค. ศ. 1953- 1964 นิโคไล บุลกานิน ค. ศ.1964- 1978 อเล็กไซ โคซิกิน ค. ศ.1978- 1980 เลโอนิค เบรซเนฟ ค. ศ. 1980- 1982

3 ยูริ แอนโดรปอฟ ค. ศ. 1982-1984 คอนสแตนติน เชอร์เนนโก ค. ศ. 1984-1985 มิคาอิล กอร์บาชอฟ ค. ศ. 1985-1991 บอริส เยลต์ซิล ค. ศ. 1991-1999 วลาดีมีร์ ปูติน ค. ศ. 1999 - ปัจจุบัน

4 กอร์ บาชอฟ

5 กอร์บาชอฟ กับ โรแนล เรแกน ยุคสิ้นสุดสงคราม เย็น

6 วลาดิเมียร์ ปูติน บอลิช เยลซิล

7 มิคาอิล กอร์บาชอฟ กลาสนอสต์ ( เปิด ) นโยบายที่ ส่งเสริมเสรีภาพทางสังคมและ วัฒนธรรม เปเรสทรอยก้า ( ปรับเปลี่ยน ) สู่ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เน้น ที่เอกชนมีบทบาททางการผลิต เริ่มใช้นโยบาย ค. ศ. 1986

8 ประเทศแรกที่แยกตัวคือ เอสโทเนีย

9

10

11 Republics of the Soviet Union 1. อาร์เมเนีย 2. อาเซอร์ไบจาน 3. เบโลรัสเซีย 4. เอสโตเนีย 5. จอร์เจีย 6. คาซัคสถาน 7. เคอร์กีเซีย 8. แลตเวีย 9. ลิทัวเนีย 10. มอลดาเวีย 11. รัสเซีย 12. ทาจิกิสถาน 13. เติร์กเมนิสถาน 14. ยูเครน 15. อุซเบกิสถาน

12 ตามด้วยลัตเวีย ลิทัวเนีย จอร์เจีย ทำให้เหลือ 11 สาธารณรัฐ ทำ ให้ สหพันธรัฐรัสเซีย เบโลรุสเซีย และยูเครน ร่วมมือ กันเป็นแกนจัดตั้งเครือจักรภพรัฐ เอกราช

13 ผลกระทบจากการใช้ นโยบาย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกิด การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน และสังคม เกิดการแยกตัวของดินแดนในสหภาพโซ วียต กลุ่มทะเลบอติก และยุโรปตะวันออก ชุมนุมเพื่อเรียกร้องเสรีภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการทหาร นโยบายถอนทหารจากแอฟกานิสถาน เชสโกสโลวะเกีย ฮังการี การปฏิวัติสายฟ้าแลบ นำไปสู่การยกเลิกสหภาพโซเวียต (15 สาธารณรัฐ ) มาเป็นแบบเครือรัฐเอก ราช CIS

14

15

16 รัสเซีย เบลารุส ยูเครน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน คาซักสถาน คีร์กิสถาน มอลดู วา ทาจิกิสถาน เตอร์มินิสถาน อูซเบกิสถาน Commonwealth of Independent States

17 การปฏิวัติสายฟ้า แลบ 1991 โดยกลุ่มทหาร และ KGB กลุ่ม คอมมิวนิสต์หัวอนุรักษ์ก่อการ เพื่อโค่นล้ม กอร์บาชอฟ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ดำเนินการ 3 วัน ถูกต่อต้านจากทหารรุ่นใหม่และ ประชาชนนำโดย บอลลิส เยล ซิน

18 ปัจจุบันใช้ธง ชาติแบบใด

19

20

21

22

23 เชชเนีย หรือเชเชยา อยู่บริเวณ ตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขา คอเคซัส มีทรัพยากรที่สำคัญคือ น้ำมัน แร่ธาตุแหล่งเกษตรกรรม ปลูกองุ่น ในสมัยของประธานาธิบดี กอร์ บาชอฟ ค. ศ. 1991 เชชเนีย เรียกร้องเอกราช กองทัพรัสเซียเข้า ไปปราบปราม เชชเนียปกครอง ตนเองโดยไม่ฟังคำสั่งจากรัฐบาล กลาง

24 ค. ศ.1994 นายพลดูดาเยฟ ประกาศแยกตัวจากรัฐบาลกลาง ประธานาธิบดีบอริล เยอต์ซิล ใช้กำลังปราบปราม ชนชาติ รัสเซียและกลุ่มต่อต้านนายพลดู ดาเยฟจัดตั้งรัฐบาลซ้อนและ ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซีย ปี 1996 ถอนทหารออกจาก เชชเนีย ต่อมาเยซิลแก้ปัญหา เชชเนียโดยการเจรจายุติการสู้ รบและชะลอเวลาเรื่องการ แยกตัวออกไป 5 ปี

25 สมัยวลาดิเมียร์ ปูติน ใช้มาตรการเด็ดขาดในการ แก้ปัญหาเชชเนีย เพราะถือ ว่าเป็นกลุ่ม กบฏ ก่อการร้าย ค. ศ. 2002 กบฏเชชเนียบุก ยึดโรงละครที่มอสโก มีการบุกโจมตี มีผู้เสียชีวิต จำนวนมาก 1 ก. ย. 2004 มีการบุก โรงเรียนประถม

26 สาเหตุที่เยลต์ซินไม่ยอม ให้เชชเนียแยกตัว เป็นแหล่งน้ำมันและเส้นทาง ส่งออกน้ำมันด้านทะเลสาบแค สเปียนและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ สำคัญของรัสเซีย อาจเป็นแบบอย่างให้รัฐเล็กๆ เรียกร้องเอกราช รัฐธรรมนูญปี 1993 ไม่ยอมรับสิทธิที่เขตแดน ใดแยกตัวจากรัสเซีย


ดาวน์โหลด ppt นโยบายคู่ กลาสนอสต์ เปเรสทรอยก้า. ผู้นำของ สหภาพโซ เวียต วลาดิมีร์ เลนิน ค. ศ. 1917-1922 โจเซฟ สตาลิน ค. ศ. 1922-1953 กอร์กี มาเลนคอฟค. ศ.1953- 1955 นิกิตา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google