งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. ณิชารีย์ เรืองบุณย์ เลขที่ 13 ม.1/4 ด. ญ. อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล เลขที่ 50 ม.1/4 ด. ญ. นวนิดา พยุหะ เลขที่ 19 ม.1/4 ด. ช. สัณหณัฐ สถิรชวาล เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. ณิชารีย์ เรืองบุณย์ เลขที่ 13 ม.1/4 ด. ญ. อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล เลขที่ 50 ม.1/4 ด. ญ. นวนิดา พยุหะ เลขที่ 19 ม.1/4 ด. ช. สัณหณัฐ สถิรชวาล เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. ณิชารีย์ เรืองบุณย์ เลขที่ 13 ม.1/4 ด. ญ. อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล เลขที่ 50 ม.1/4 ด. ญ. นวนิดา พยุหะ เลขที่ 19 ม.1/4 ด. ช. สัณหณัฐ สถิรชวาล เลขที่ 42 ม.1/4 ด. ช. รักศาสตร์ โสลัดดา เลขที่ 33 ม.1/4 โครงงานสุขศึกษา กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อ สุขภาพที่ดี

2 บทที่ 1 ปัญหา และสาเหตุ ด. ญ. ณิชารีย์ เรืองบุณย์ ปัญหา : มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ : รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกาย ด. ญ. นวนิดา พยุหะ ปัญหา : มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ : รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกาย ด. ช. รักศาสตร์ โสลัดดา ปัญหา : ค่อนข้างผอม สาเหตุ : รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ด. ช. สัณหณัฐ สถิรชวาล ปัญหา : ค่อนข้างอ้วน สาเหตุ : รับประทานอาหารที่มีไขมันมากไป ออกกำลังกาย น้อย ด. ญ. อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล ปัญหา : มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ : รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกาย

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ในช่วงวัยรุ่นเด็กหญิง เด็กชาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกายทั้งรูปร่าง เสียง ความสูง และน้ำหนัก กล่าวคือ ทั้งสองเพศจะมีความสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด เด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือน สะโพกขยายออก เอวคอด หน้าอกโตขึ้น เสียงหวานแหลม ส่วนเด็กชายจะเริ่มมีหนวดเครา มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ รักแร้ เสียงแตกพร่า กล้ามเนื้อแข็งแรง หน้าอกและไหล่กว้างขึ้น ในช่วงอายุ 11-13 ปี วัยรุ่นหญิงจะเติบโตสูง ใหญ่กว่าวัยรุ่นผู้ชาย เรียกว่าเป็นสาวเร็วกว่า แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ พอวันรุ่นชายมีอายุ ในช่วง 12-14 ปีก็จะเริ่มพัฒนาบ้าง จนโตทันวันรุ่นหญิง และต่อไปเมื่อเป็นหนุ่มเต็มที่ ก็จะ สูงใหญ่ - การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนักตาม เกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลัง กายอย่างต่อเนื่อง - สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงานขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของ ร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี - วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหาร 5 หมู่ ออกกำลังกาย - เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย เล่นกีฬา

4 บทที่ 3 วิธีการ ดำเนินงาน - สำรวจปัญหาและสาเหตุของ สมาชิกแต่ละคน - วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสาเหตุ - ให้สมาชิกออกกำลังกายทุก อาทิตย์ - ทานอาหารจำพวกผักผลไม้มากขึ้น ลดอาหารที่มีไขมัน - ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักทุก วันศุกร์

5 ชื่อ สมา ชิก น น. สส. 7 / 12 / 55 14 / 12 / 55 21 / 1255 28 / 12 / 55 4 / 01 / 56 11 / 01 / 5618 / 01 / 5625 / 01 / 56 ณิชา รีย์ 54/157 53/15755/15754/15753/15752/15852/158.5 อันนา 48/148 49/14850/151 49/15249/15349.5/153 นวนิด า 54/157 53/158 49/15950/160 รัก ศาสต ร์ 46/158 46/159 46/16147/163 48.5/16 4 49/164 สันห ณัฐ 59/150 58/15259/153 59/15360/154 60/154 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

6 ผลคือ สำเร็จ สมาชิกมีน้ำลดน้อยลงและมี ส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพราะ ออกกำลังกายประจำทุกอาทิตย์ รับประทาน อาหาร ครบ 5 หมู่ รับประทานผักผลไม้มากขึ้น และลด อาหารที่มีไขมันให้น้อยลงค่ะ บทที่ 5 สรุปและอภิปราย ผลการดำเนินงาน

7 www.panyathai.or.th http://www.hlifespirulina.com http://sk1761.igetweb.com/index.php?mo=3&art=43944 http://www.jitjai.com/2008/10/blog-post_8959.html http://sumon-kananit.socialgo.com/members/profile/3363/blog-view/_3883.html หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. ณิชารีย์ เรืองบุณย์ เลขที่ 13 ม.1/4 ด. ญ. อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล เลขที่ 50 ม.1/4 ด. ญ. นวนิดา พยุหะ เลขที่ 19 ม.1/4 ด. ช. สัณหณัฐ สถิรชวาล เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google