งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขศึกษา กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพ ที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขศึกษา กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพ ที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขศึกษา กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพ ที่ดี
ด.ญ.ณิชารีย์ เรืองบุณย์ เลขที่ 13  ม.1/4 ด.ญ.อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล เลขที่ 50  ม.1/4 ด.ญ.นวนิดา พยุหะ เลขที่ 19  ม.1/4 ด.ช.สัณหณัฐ สถิรชวาล เลขที่ 42  ม.1/4 ด.ช.รักศาสตร์ โสลัดดา เลขที่ 33 ม.1/4

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ ด.ญ.ณิชารีย์ เรืองบุณย์ ปัญหา:มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ:รับประทานอาหารครบ5หมู่ หมั่นออกกำลังกาย ด.ญ.นวนิดา พยุหะ  ปัญหา:มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ: รับประทานอาหารครบ5หมู่ หมั่นออกกำลังกาย ด.ช.รักศาสตร์ โสลัดดา ปัญหา:ค่อนข้างผอม    สาเหตุ:รับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่ ด.ช.สัณหณัฐ สถิรชวาล ปัญหา:ค่อนข้างอ้วน    สาเหตุ:รับประทานอาหารที่มีไขมันมากไป ออกกำลังกายน้อย ด.ญ.อันนา เลิศฤทธิ์ศิริกุล ปัญหา: มีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วน สาเหตุ:รับประทานอาหารครบ5หมู่ หมั่นออกกำลังกาย

3 บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย         ในช่วงวัยรุ่นเด็กหญิง เด็กชาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกายทั้งรูปร่าง เสียง ความสูง และน้ำหนัก กล่าวคือ ทั้งสองเพศจะมีความสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด เด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือน สะโพกขยายออก เอวคอด หน้าอกโตขึ้น เสียงหวานแหลม ส่วนเด็กชายจะเริ่มมีหนวดเครา มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ รักแร้ เสียงแตกพร่า กล้ามเนื้อแข็งแรง หน้าอกและไหล่กว้างขึ้น ในช่วงอายุ ปี วัยรุ่นหญิงจะเติบโตสูงใหญ่กว่าวัยรุ่นผู้ชาย เรียกว่าเป็นสาวเร็วกว่า แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ พอวันรุ่นชายมีอายุในช่วง ปีก็จะเริ่มพัฒนาบ้าง จนโตทันวันรุ่นหญิง และต่อไปเมื่อเป็นหนุ่มเต็มที่ ก็จะสูงใหญ่ - การเจริญเติบโตสมวัย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อและครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง - สารอาหารที่วัยรุ่นต้องการ พลังงานขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของร่างกายและกิจกรรมของวัยรุ่น ควรได้รับวันละ แคลอรี - วิธีการดูแลน้ำหนักตัว รับประทานอาหาร 5 หมู่ ออกกำลังกาย - เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ควรออกกำลังกาย เล่นกีฬา

4 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
-สำรวจปัญหาและสาเหตุของสมาชิกแต่ละคน -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสาเหตุ -ให้สมาชิกออกกำลังกายทุกอาทิตย์ -ทานอาหารจำพวกผักผลไม้มากขึ้น ลดอาหารที่มีไขมัน -ให้สมาชิกแต่ละคนชั่งน้ำหนักทุกวันศุกร์

5 บทที่4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน.สส. ณิชารีย์ อันนา นวนิดา
7/12/55 14/12/55 21/1255 28/12/55 4/01/56 11/01/56 18/01/56 25/01/56 ณิชารีย์ 54/157 53/157 55/157 52/158 52/158.5 อันนา 48/148 49/148 50/151 49/152 49/153 49.5/153 นวนิดา 53/158 49/159 50/160 รักศาสตร์ 46/158 46/159 46/161 47/163 48.5/164 49/164 สันหณัฐ 59/150 58/152 59/153 60/154

6  บทที่5 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผลคือ สำเร็จ สมาชิกมีน้ำลดน้อยลงและมีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพราะออกกำลังกายประจำทุกอาทิตย์ รับประทานอาหาร ครบ5หมู่ รับประทานผักผลไม้มากขึ้น และลดอาหารที่มีไขมันให้น้อยลงค่ะ

7 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
อ้างอิง  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขศึกษา กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพ ที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google