งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ยาสีฟัน ยี่ห้อ salt 2. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดาลี่ 3. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เกลือ 4. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เซนซิทีฟ 5. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดอกบัวคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ยาสีฟัน ยี่ห้อ salt 2. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดาลี่ 3. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เกลือ 4. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เซนซิทีฟ 5. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดอกบัวคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ยาสีฟัน ยี่ห้อ salt 2. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดาลี่ 3. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เกลือ 4. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เซนซิทีฟ 5. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดอกบัวคู่ 6. ยาสีฟัน ยี่ห้อ กลิสเตอร์ 7. ยาสีฟัน ยี่ห้อ โคโดโมะ 8. ยาสีฟัน ยี่ห้อ โปรไฟ 9. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ใกล้ชิด 10. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด ออริจินัล 11. ทิงเจอร์ไอโอดีน

3

4 เตรียมยาสีฟันชนิดต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน

5 เอาน้ำ ใส่แก้ว ใน 1/3 ของแก้ว

6 นำทิงเจอร์ไอโอดีน หยดลงไป 2 หยด

7 ลองเริ่มทดลองกับยาสีฟันชนิดแรกก่อน ก็คือ ซอลท์ นะครับ

8 ที่น้ำกลายเป็นสีน้ำตาลนั้นก็เป็นเพราะว่า ในยาสีฟันชนิดนี้นั้น มีแป้งผสมอยู่

9 ที่น้ำกลายเป็นสีขาวก็แสดงว่า ยาสีฟันชนิดนี้ ไม่มีแป้งผสมอยู่ จึงควรใช้ยี่ห้อนี้ครับ

10 ส่วนชนิดที่สองนั้น ก็ เอาเป็น คอลเกต นะครับ

11 ชนิดที่ 3 นั้นต่อกันด้วย ยี่ห้อ Profi นะครับ

12 ส่วนชนิดที่ 4 นั้นต่อกันด้วย ยี่ห้อ ดาลี่ เลยนะครับ

13 ผลการทดลองกลายเป็น สีน้ำตาล ก็แสดงว่า ยาสีฟันชนิดนี้ มี แป้ง ผสมอยู่ครับ

14 ผลการทดลองก็ออกมาเป็นสีขาวนะครับ ซึ่งแสดงว่า ยา สีฟันยี่ห้อ ดาลี่ นี้ ไม่มีแป้งอยู่นะครับ

15 ชนิดที่ 5 ก็เอาเป็นยาสีฟัน ตราสมุนไพร ดอกบัวคู่ นะครับ

16 ผลการทดสอบก็ออกมาเป็น สีน้ำตาลนะครับ

17 ชนิดที่ 6 ก็เป็น คอลเกต แบบ เซนซิทีฟ นะครับ

18 ผลการทดสอบ ออกมาเป็น สีขาวนะครับ

19 ชนิดที่ 7 ยาสีฟัน ยี่ห้อ กลิสเตอร์ ครับ

20 ผลการทดลอง ออกมาเป็น สีน้ำตาล นะครับ ซึ่งแสดงว่า ยาสีฟันชนิดนี้ มีแป้งผสมอยู่ครับ

21 ยาสีฟันที่ทดสอบทั้ง 7 ชนิดนั้น บางชนิดก็มีแป้งผสมอยู่ บางชนิดก็ไม่มี แต่ที่แนะนำนั้นก็คือ ยาสีฟันชนิดที่ไม่มีแป้ง นะครับ ซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่ คอลเกต และ ดาลี่ ครับ ส่วนที่ไม่แนะนำนั้นก็คือ พวก ซอลต์, ดอกบัวคู่, กลิสเตอร์, Profi

22 ด. ช. พงศภัค อัครมงคลชัย ม.1/1 เลขที่ 28 ด. ญ. พฤกษา ปฐมวารี ม.1/1 เลขที่ 30 ด. ญ. พัสตราภรณ์ เกตุสวนม.1/1 เลขที่ 31 ด. ญ. พิมพ์อร โสตผันม.1/1 เลขที่ 33 ด. ช. ศศิน อิ่มลาม.1/1 เลขที่ 48 ด. ญ. ศุภากร อู่อรุณม.1/1 เลขที่ 48


ดาวน์โหลด ppt 1. ยาสีฟัน ยี่ห้อ salt 2. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดาลี่ 3. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เกลือ 4. ยาสีฟัน ยี่ห้อ คอลเกต ชนิด เซนซิทีฟ 5. ยาสีฟัน ยี่ห้อ ดอกบัวคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google