งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม C.A.L.I.N. บทที่1 สาเหตุของปัญหา 1. ด. ช. อิทธินันท์ มี รูปร่าง สมส่วน 2. ด. ญ. ณิชารีย์ มีรูปร่าง สมส่วน 3. ด. ญ. ลภัสรดา มีรูปร่าง สมส่วน 4. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม C.A.L.I.N. บทที่1 สาเหตุของปัญหา 1. ด. ช. อิทธินันท์ มี รูปร่าง สมส่วน 2. ด. ญ. ณิชารีย์ มีรูปร่าง สมส่วน 3. ด. ญ. ลภัสรดา มีรูปร่าง สมส่วน 4. ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม C.A.L.I.N

2 บทที่1 สาเหตุของปัญหา 1. ด. ช. อิทธินันท์ มี รูปร่าง สมส่วน 2. ด. ญ. ณิชารีย์ มีรูปร่าง สมส่วน 3. ด. ญ. ลภัสรดา มีรูปร่าง สมส่วน 4. ด. ญ. อาทิตยา มี รูปร่าง สมส่วน 5. ด. ช. ชินพัฒน์ มีรูปร่าง สมส่วน วิธีแก้ไขคือ รับประทาน อาหารให้มีความ หลากหลายและต้องครบ 5 หมู่อีกด้วย และต้อง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ใน ระดับสมส่วนอยู่ ตลอดเวลา เราควร หลีกเลี่ยงพวกขนม เเละ อาหารที่มีปริมาณน้ำตาล สูง เเต่ก็ต้องรับปริมาณ น้ำตาลเช่นกัน ซึ่งควร ได้รับ 24 กรัมต่อวัน เรา ควรทานข้าวและแป้ง ด้วยเป็นหลัก ต่อมาก็ ทานผักเเละผลไม้ด้วย เป็นประจำ ส่วนเนื้อสัตว์ นั้นควรทานในปริมาณ น้อย เเละควรหลีกเลี่ยง อาหารติดมัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ภาวะการ เจริญเติบโตทาง ร่างกายของตนเองกับเกณฑ์ มาตรฐาน 2. เพื่อแสวงหาแนวทางใน การพัฒนา ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 3. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกกิน อาหารที่ เหมาะสมกับวัย

3 1. การเปลี่ยนเเปลงการ เจริญเติบโตของวัยรุ่น เพศ ชาย เพศ หญิง - จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอน 17-18 ปี - เริ่มมี ประจำเดือน - เสียงทุ้มหรือเสียงห้าว - หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น - มีขนบริเวณอวัยวะเพศ - สะโพกผาย - เริ่มมีการเจริญเติบโต ของลูกอัณฑะ - เสียงเเห ลม - ไหล่กว้าง - มีไข่สุก 1 ใบ ในรอบ 28 วัน - มีกลิ่นตัว - มีขนขึ้นบริเวณ อวัยวะเพศ - อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น 2. แนวทางในการ พัฒนาตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย 2.1 อาหาร วัยรุ่น ต้องการอาหารเเละ พลังงานเพื่อใช้ใน การเสริมสร้างการ เจริญเติบโต 2.2 การออกกำลังกาย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การอบอุ่นร่างกาย การออกกำลังกาย การผ่อนให้เย็นลง 2.3 การพักผ่อน ช่วยให้ ร่างกายได้ผ่อนคลาย จากความเครียด ความ เหนื่อยล้า 3. อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 4. วิธีการดูเเลน้ำหนักตัว 5. วิธีการสร้างเสริมเเละ ปรับปรุงสมรรถภาพทาง กาย

4 วิธีดำเนินงาน 1. กิจกรรมเก่งจังกินผักได้ :20/11/2555 2. กิจกรรมกินเท่าไรใช้ให้หมด :21/11/2555 3. กิจกรรมการออกกำลังกาย :22/11/2555

5 ผลการดำเนินงาน ชื่อน้ำหนัก ส่วนสูง อดีต น้ำหนัก ส่วนสูง ปัจจุบัน ด. ช. อิทธินันท์สูง 149 ซม. น้ำหนัก 39 กก. สูง 154 ซม. น้ำหนัก 42 กก. ด. ญ. ณิชารีย์สูง 146 ซม. น้ำหนัก 37 กก. สูง 149 ซม. น้ำหนัก 38 กก. ด. ญ. ลภัสรดาสูง 156 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สูง 159.5 ซม. น้ำหนัก 54.5 กก. ด. ญ. อาทิตยา สูง 158 ซม. น้ำหนัก 49 กก. สูง 161 ซม. น้ำหนัก 49 กก. ด. ช. ชินพัฒน์ สูง 163 ซม. น้ำหนัก 45 กก. สูง 170 ซม. น้ำหนัก 50 กก.

6 สรุปผลการดำเนินงาน 1. ด. ช. อิทธินันท์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 5 ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 กก. 2. ด. ญ. ณิชารีย์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3 ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น 1 กก. 3. ด. ญ. ลภัสรดา ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3.5 ซม. น้ำหนักลดลง 1.5 กก. 4. ด. ญ. อาทิตยา ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3 ซม. น้ำหนักเท่าเดิม 5. ด. ช. ชินพัฒน์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 7 ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กก.

7 บรรณานุกรม http://sumon-kananit.socialgo.com


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม C.A.L.I.N. บทที่1 สาเหตุของปัญหา 1. ด. ช. อิทธินันท์ มี รูปร่าง สมส่วน 2. ด. ญ. ณิชารีย์ มีรูปร่าง สมส่วน 3. ด. ญ. ลภัสรดา มีรูปร่าง สมส่วน 4. ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google