งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โครงงานสุขภาพ กลุ่ม C.A.L.I.N สมาชิก:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โครงงานสุขภาพ กลุ่ม C.A.L.I.N สมาชิก:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โครงงานสุขภาพ กลุ่ม C.A.L.I.N สมาชิก:
เรื่อง โครงงานสุขภาพ กลุ่ม C.A.L.I.N สมาชิก: 1.ด.ช.ชินพัฒน์ เดชาเลิศพิพัฒน์ ม.1/5 เลขที่8 2.ด.ญ.ณิชารีย์ หมื่นสุวรรณ์ ม.1/5 เลขที่13 3.ด.ญ.ลภัสรดา สุทธิคนึง ม.1/5 เลขที่36 4.ด.ญ.อาทิตยา ชัยเต็ม ม.1/5 เลขที่47 5.ด.ช.อิทธินันท์ เทพพันธ์กุลงาม ม.1/5 เลขที่49

2 สาเหตุของปัญหา 1. ด. ช. อิทธินันท์ มีรูปร่าง สมส่วน 2. ด. ญ
สาเหตุของปัญหา 1.ด.ช.อิทธินันท์ มีรูปร่าง สมส่วน 2.ด.ญ.ณิชารีย์ มีรูปร่าง สมส่วน 3.ด.ญ.ลภัสรดา มีรูปร่าง สมส่วน 4.ด.ญ.อาทิตยา มีรูปร่าง สมส่วน 5.ด.ช.ชินพัฒน์ มีรูปร่าง สมส่วน บทที่1 วิธีแก้ไขคือ รับประทานอาหารให้มีความหลากหลายและต้องครบ5หมู่อีกด้วย และต้องควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับสมส่วนอยู่ตลอดเวลา เราควรหลีกเลี่ยงพวกขนม เเละอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เเต่ก็ต้องรับปริมาณน้ำตาลเช่นกัน ซึ่งควรได้รับ24กรัมต่อวัน เราควรทานข้าวและแป้งด้วยเป็นหลัก ต่อมาก็ทานผักเเละผลไม้ด้วยเป็นประจำ ส่วนเนื้อสัตว์นั้นควรทานในปริมาณน้อย เเละควรหลีกเลี่ยงอาหารติดมัน  วัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทาง ร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 2.เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนา ตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 3.เพื่อศึกษาวิธีการเลือกกินอาหารที่ เหมาะสมกับวัย

3 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 2
2.แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 2.1อาหาร วัยรุ่นต้องการอาหารเเละพลังงานเพื่อใช้ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโต บทที่2 1.การเปลี่ยนเเปลงการเจริญเติบโตของวัยรุ่น เพศชาย                         เพศหญิง -จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอน17-18ปี   เริ่มมีประจำเดือน -เสียงทุ้มหรือเสียงห้าว-หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น -มีขนบริเวณอวัยวะเพศ -สะโพกผาย                 -เริ่มมีการเจริญเติบโต ของลูกอัณฑะ     -เสียงเเหลม -ไหล่กว้าง       -มีไข่สุก1ใบ ในรอบ28วัน   -มีกลิ่นตัว     -มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น 2.2การออกกำลังกาย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การอบอุ่นร่างกาย การออกกำลังกาย การผ่อนให้เย็นลง 2.3การพักผ่อน ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากความเครียด ความเหนื่อยล้า  3.อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 4.วิธีการดูเเลน้ำหนักตัว 5.วิธีการสร้างเสริมเเละปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

4 บทที่3 วิธีดำเนินงาน 1.กิจกรรมเก่งจังกินผักได้:20/11/ กิจกรรมกินเท่าไรใช้ให้หมด:21/11/ กิจกรรมการออกกำลังกาย:22/11/2555

5 บทที่4 ผลการดำเนินงาน ชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อดีต ปัจจุบัน
ด.ช.อิทธินันท์ สูง149ซม. น้ำหนัก39กก. สูง154ซม. น้ำหนัก42กก. ด.ญ.ณิชารีย์ สูง146ซม. น้ำหนัก37กก. สูง149ซม. น้ำหนัก38กก. ด.ญ.ลภัสรดา สูง156ซม. น้ำหนัก56กก. สูง159.5ซม. น้ำหนัก54.5กก. ด.ญ.อาทิตยา  สูง158ซม. น้ำหนัก49กก. สูง161ซม. น้ำหนัก49กก. ด.ช.ชินพัฒน์  สูง163ซม. น้ำหนัก45กก. สูง170ซม. น้ำหนัก50กก.

6 1.ด.ช.อิทธินันท์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น5ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น3กก.
บทที่5 สรุปผลการดำเนินงาน 1.ด.ช.อิทธินันท์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น5ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น3กก. 2.ด.ญ.ณิชารีย์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น3ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น1กก. 3.ด.ญ.ลภัสรดา ส่วนสูงเพิ่มขึ้น3.5ซม. น้ำหนักลดลง 1.5กก. 4.ด.ญ.อาทิตยา ส่วนสูงเพิ่มขึ้น3ซม. น้ำหนักเท่าเดิม 5.ด.ช.ชินพัฒน์ ส่วนสูงเพิ่มขึ้น7ซม. น้ำหนักเพิ่มขึ้น5กก.

7 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โครงงานสุขภาพ กลุ่ม C.A.L.I.N สมาชิก:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google