งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
การประชุมประจำปี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน 22 มิถุนายน 2546

2 Nanoelectronics in Thailand
ผู้ร่วมอภิปราย ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ สวทช. ดร. ทรงพล กาญจนชูชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ธนากร โอสถจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค ดร. ภาวัน สยามชัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ เนคเทค

3

4 QD molecule fabrication process
Chulalongkorn University – Germany Collaboration

5 Molecular beam epitaxial machine at Chulalongkorn University

6 2 8 2


ดาวน์โหลด ppt NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google