งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ไทย การประชุมประจำปี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ไทย การประชุมประจำปี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ไทย การประชุมประจำปี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ ยั่งยืน 22 มิถุนายน 2546

2 Nanoelectronics in Thailand ผู้ร่วมอภิปราย ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์สวทช. ดร. ทรงพล กาญจนชูชัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดร. ธนากร โอสถจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คร. อนุรัตน์ วิศิษฏสรอรรถ เนคเทค ดร. ภาวัน สยามชัย ศูนย์เทคโนโลยีไม โครอิเล็กทรอนิกส์ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ เนคเทค

3

4 QD molecule fabrication process Chulalongkorn University – Germany Collaboration

5 Molecular beam epitaxial machine at Chulalongkorn University

6 2 2 8


ดาวน์โหลด ppt NANOELECTRONICS IN THAILAND นาโนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ไทย การประชุมประจำปี สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันที่ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google