งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและการพัฒนา Cyber Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและการพัฒนา Cyber Education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและการพัฒนา Cyber Education
ผศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู้อำนวยการ Uninet และ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Agenda โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยสำหรับ Cyber Education
Trend of Thai Education Trend of Technologies Trend of Cyber Education

3 โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย สำหรับ Cyber Education

4

5

6

7 ปี 2548

8

9 รูปภาพที่ 1.16 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ
ที่มา: Thailand ICT Indicator 2005 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

10 Trend of Thai Education

11 Thailand will gain higher schooling proportions of population

12 Thai Life Style

13 Trend of Technologies

14

15

16 Technology Convergence

17 Trend of Cyber Education

18

19

20

21

22

23

24 ขอบคุณมากครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและการพัฒนา Cyber Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google