งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

2 กระบวนการในการส่งข้อมูล
NHIS Portal - หลักการทำงาน - การสร้างบัญชีรายชื่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด 1 ระบบยืนยันตัวตน 3 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ระบบยืนยันตัวตน

3 หัวข้อการนำเสนอ วิธีการส่งข้อมูล ปัญหาการส่งข้อมูลและแนวทางแก้ไข
ทดลองการส่งข้อมูล

4 การเข้าสู่การส่งข้อมูล
สามารถเข้าสู่การส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. จากหน้าบันทึกข้อมูลลงฐาน 2. จากเมนูจัดส่งข้อมูล

5 การล็อกอิน

6 โปรแกรมมีปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายในกระบวนการยืนยันตัวตน
ปัญหาการล็อกอิน 541 โปรแกรมมีปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายในกระบวนการยืนยันตัวตน

7 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 541
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ VPN เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ในการยืนยันตัวตนขัดข้อง

8 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 541
ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ VPN ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ MC2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายของแต่ละจังหวัด

9 มีปัญหาข้อมูลชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน
ปัญหาการล็อกอิน 542 มีปัญหาข้อมูลชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน

10 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 542
กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านผิดพลาด ไม่มีชื่อผู้ใช้อยู่ในระบบฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่านในระบบฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้ผิดพลาด

11 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 542
ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

12 มีปัญหาสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูล
ปัญหาการล็อกอิน 543 มีปัญหาสิทธิ์การเป็นเจ้าของข้อมูล

13 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 543
ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอินไม่ได้เป็นของหน่วยบริการที่ตั้งไว้ในโปรแกรม MC2 ตั้งค่ารหัสหน่วยบริการเป็น 00000 ชื่อผู้ใช้งานเป็นของหน่วยบริการรหัส 99999

14 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 543
ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

15 มีปัญหาสิทธิ์ในการส่งข้อมูล
ปัญหาการล็อกอิน 544 มีปัญหาสิทธิ์ในการส่งข้อมูล

16 สาเหตุปัญหาการล็อกอิน 544
ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ล็อกอินไม่มีสิทธิ์ในการส่งข้อมูล

17 การแก้ปัญหาการล็อกอิน 544
ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้ของแต่ละจังหวัด

18 รายชื่อหน่วยบริการที่สามารถรับข้อมูลได้
การส่งไฟล์ ข้อมูลผู้ส่ง สำหรับการนำเสนอนี้ จะขอนำเสนอ 5 components ขอเริ่มที่ AAS รายชื่อหน่วยบริการที่สามารถรับข้อมูลได้

19 ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
การส่งไฟล์ สามารถส่งข้อมูลได้ ไม่สามารถส่งข้อมูลได้

20 ปัญหาการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ Service Error
โปรแกรมมีปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายในกระบวนการส่งข้อมูล

21 สาเหตุการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ Service Error
ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ VPN โปรแกรม Anti Virus บล็อกการส่งไฟล์ เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลขัดข้อง ขนาดข้อมูลที่ส่งมีขนาดใหญ่เกินไป

22 การแก้ปัญหาการส่งไฟล์สำเร็จ Service Error
ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและทำการเชื่อมต่อ VPN ปรับโปรแกรม Anti Virus ให้สามารถทำการส่งไฟล์ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ สสจ. ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายของแต่ละจังหวัด เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดข้อมูลที่ส่ง จากตัวแปลชื่อ BLOCK_SIZE ที่ไฟล์ MC2s/conf/dsm.properties ขนาดเป็น KB

23 ปัญหาการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ DB Not Verify
ความไม่สอดคล้องของฐานข้อมูล StdMaster

24 สาเหตุการส่งไฟล์ไม่สำเร็จ DB Not Verify
ฐานข้อมูล StdMaster ของสถานพยาบาล ไม่สอดคล้องกับ สสจ.

25 การแก้ปัญหาการส่งไฟล์สำเร็จ
DB Not Verify ทำการอัพเดทเครื่องมือ MC2

26 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การส่งข้อมูลด้วย เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google