งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-POINT OF PROJECT -LOCATION DETAIL -PROGRAMING OF INTERIOR -CONCEPT DESIGN -MOOD AND TONE -ZONING AND FURNITURE LAYOUT PLAN -ELECTRICAL AND CEILING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-POINT OF PROJECT -LOCATION DETAIL -PROGRAMING OF INTERIOR -CONCEPT DESIGN -MOOD AND TONE -ZONING AND FURNITURE LAYOUT PLAN -ELECTRICAL AND CEILING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 -POINT OF PROJECT -LOCATION DETAIL -PROGRAMING OF INTERIOR -CONCEPT DESIGN -MOOD AND TONE -ZONING AND FURNITURE LAYOUT PLAN -ELECTRICAL AND CEILING PLAN -PERSPECTIVE PRESENTATION EXIRIOR -PERSPECTIVE PRESENTATION INTERIOR

5 POINT OF PROJECT วัตถุประสงค์โครงการ - การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ตอบสนองความต้องการในทุกๆด้านของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง แก้ปัญหาและความท้าทายในโจทย์ที่ได้รับ ประเด็นปัญหาที่ท้าทายการออกแบบ - การออกแบบพื้นที่ทุกฟังก์ชั่นให้มีการจัดการที่ดี ออกแบบพื้นที่ให้เชื้อเชิญในการใช้บริการ ทำอย่างไรให้สามารถจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ ทำอย่างไรจะปรับปรุงอาคารพาณิชย์ให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับสถานที่ แนวทางการแก้ไข - จัดการพื้นที่ให้มีการใช้งานอย่างสมบูรณ์ เน้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ครบทุกการใช้สอย - ออกแบบกลยุทธ์วิธีการในการเชิญชวนลูกค้า โดยการนำจุดเด่นของสถานที่มาเป็นจุดขาย จัดพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ วิเคราะห์พิจารณาพื้นที่ทับซ้อน ให้มีประโยชน์ ปรับปรุงรูปแบบอาคารพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นสอดคล้องต่อสถานที่ที่เลือก

6 KO PHANGAN HAAD RIN NOK FULL MOON PARTY

7 LOCATION เกาะพงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสามเกาะท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านความงามของธรรมชาติ เกาะพงัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 100 กม. มีเนื้อที่ ประมาณ 120,625 ไร่ หรือ 168 ตาราง กม สำหรับกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของเกาะพงันที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้จัก และใฝ่ฝันที่จะต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต คือ งานฟูลมูนปาร์ตี้ ที่จัดทุกวันพระจันทร์เต็มดวงที่ หาดริ้น ชายหาดที่ได้ชื่อว่าเห็นดวงจันทร์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง LOCATION DETAIL Size ที่ต้องการตั้งอยู่บนหาดริ้นนอกซึ่งเป็นหาดที่สวยงาม และในบริเวณหาดริ้นนอกนี้ยังไม่มีร้านค้า ที่อำนวยความสะดวกมากนั้น เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณหากริ้นในซึ่งอยู่อีกฟากของหาด จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสถานที่พัก ที่ใช้พื้นที่แนวตั้งให้เป็นประโยชน์ในการดึงนักท่องเที่ยวให้ได้ใช้พื้นที่ความสูงเป็นประโยชน์ในการสังสรรค์ชมพระจันทน์

8 BUILDING LAW - อาคารติดทะเลต้องเว้นระยะ12เมตร ตามกฎกระทรวง55
ระยะ เมตร สามารถสร้างบังกะโลได้ แต่ต้องมีพื้นที่แต่ละหลังไม่เกิน 40 ตารางเมตร และมีความ สูงไม่เกิน 6 เมตร - ระยะ 50 – 200 เมตร สามารถสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตรได้ ระยะ 201 เมตร ขึ้นไป จะใช้กฎหมายควบคุมอาคารทั่วไป พื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ ดัดแปลงขนาด 16x15 เมตร อยู่ห่างจากบริเวณชายหาด 201 เมตร อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

9 CONCEPT INSPIRATION MOON WALK คือสถานที่ที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเห็นพระจันทน์เต็มดวงได้สวยที่สุด แห่งหนึ่งของโลก จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถมีความสุขไปกับค่ำคืน อันสนุกและสวยงามบนพื้นที่ที่สามารถ share กันได้ และยังสามารถสร้างมิตรภาพใหม่ๆ ได้เพียงข้ามคืน เปรียบเหมือนทางเดินไปสู่ความสนุกความสวยงาม ทางเดินที่จะนำพาไปสู่คำคืนแห่งดวงจันทร์ CONCEPT DESIGN แนวคิดในการออกแบบพื้นที่คือ ดารแก้ปัญหาพื้นที่แนวตั้งที่ของตึกแถวที่มีอยุ่เดิมที่ขาดความน่าสนใจ ให้มีประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดในทุกๆตารางนิ้ว โดยเน้นการออกแบบที่นำหลักความคิดของ พื้นที่ private semprivate และ public เพื่อช่วยในการประหยัดพื้นที่และสร้างประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องการเน้นรูปแบบการ ดีไซน์ตกแต่งที่ทำให้พื้นที่มีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุที่มาจากธรรมชาติและการตกแต่งที่สามารถดึงดูดผู้คนที่มาท่องเที่ยว ให้มาใช้บริการให้ได้มากที่สุด

10 ZONING FL 1. PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE FRONT LOBBY WAITING AREA
WIFI SURVICE SHOP LAUNDRY&RESTROOM RESTROOM PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE

11

12

13

14 ZONING FL 2. PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE -PUBLIC LIVING ROOM
-COFFEE&MINI RESTAURANT -TOILETS -RELAXING OUTDOOR PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE

15

16

17

18 ZONING FL 3. PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE ROOM 1-4 TOILET(SEMI)
RELAXING OUTDOOR PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE

19

20

21

22 ZONING FL 4. PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE SPA (SEMI) TOILET MINIBAR
SPA(OUTDOOR) PARTY BAR AT NIGHT STORAGE PUBLIC SEMI PRIVATE PRIVATE

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt -POINT OF PROJECT -LOCATION DETAIL -PROGRAMING OF INTERIOR -CONCEPT DESIGN -MOOD AND TONE -ZONING AND FURNITURE LAYOUT PLAN -ELECTRICAL AND CEILING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google