งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นายพิสิษฐ สามารถ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 5 2. นายธนกร อักษรดิษฐ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 9 3. นายธนัท นัยอนันต์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10 4. นายฤทธิชล อัครปัญญาธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นายพิสิษฐ สามารถ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 5 2. นายธนกร อักษรดิษฐ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 9 3. นายธนัท นัยอนันต์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10 4. นายฤทธิชล อัครปัญญาธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายพิสิษฐ สามารถ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 5 2. นายธนกร อักษรดิษฐ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 9 3. นายธนัท นัยอนันต์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10 4. นายฤทธิชล อัครปัญญาธร ชั้น ม.5/5 เลขที่ 14 5. นายสุขวิช ทับนิล ชั้น ม.5/5 เลขที่ 15 6. นายธนยศ กาญจนะ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 27 7. นายอิทธิพันธ์ เหล็กพูล ชั้น ม.5/5 เลขที่ 29 8. นายชวัชร์พล รุจีพาชัยเจริญ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 30 9. นายศุภณัฐ อรรถบูรณ์วงศ์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 32 10. นายศุภณัฐ มะเซิง ชั้น ม.5/5 เลขที่ 33

2 ภาษาถิ่นเหนือ เสนอ ครูนิตยา เอี่ยมแดง

3 ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่น เหนือ หรือ คำเมือง หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการ ว่า ภาษาถิ่นพายัพ เป็น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน ภาคเหนือตอนบน หรือ ภาษาในอาณาจักร ล้านนาเดิม ใช้กันมาก ในเชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่ องสอน ลำพูน ลำปาง พ ะเยา และยังมีการพูด และการผสมภาษากันใน บางพื้นที่ของ จังหวัด ตาก สุโขทัย และ เพชรบูรณ์อีกด้วย

4 นอกจากนี้ คำเมืองเป็นภาษาของ คนไทยวน ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หรืออาณาจักรล้านนา และ อาณาจักร โยนกในอดีต ปัจจุบันกลุ่มคนไท - ยวน ได้กระจัดกระจายและมีถิ่นที่อยู่ใน จังหวัดสระบุรีอีกด้วย

5 ตัวอย่างคำศัพท์ คำศัพท์คำแปล บะโอส้มโอ บะผางมะปราง แอ่วเที่ยว ฮักรัก ป้อชายผู้ชาย หมู่เฮาพวกเรา ฮู้รู้ ผ้าต๊วบผ้าห่ม

6 ตัวอย่างบทสนทนา A : สะวัดดีเจ้า เฮาซื่อเอ เป๋นคนเมือง ( สวัสดี ฉันชื่อเอ เป็นคนเหนือ ) B : สะวัดดี เฮาชื่อบี เป๋นคนเมือง เหมืองกัน ( สวัสดี ฉันชื่อบี เป็นคนเหนือเหมือนกัน ) A : จริงบ่ ตั๋วเฮียนตี้ใดกา ( จริงหรอ เธอเรียนที่ ไหนหล่ะ ) B : เฮาเฮียนตี้โรงเรียนเชียงใหม่ ( ฉันเรียนที่ รร เชียงใหม่ ) A : โรงเรียน เป๋นจะไดผ่อง ( โรงเรียนเป็นไง มั่ง ) B : ก้อเฮียนไปเฮื่อยๆ ( ก็เรียนไปเรื่อยๆ ) A : อ้อ ป๊ะกั๋นใหม่เน้อ ( โอเค ไว้เจอกันใหม่นะ ) B : บาย

7 ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ อือ...... จ๋า จา บะหล้าหลับสองต๋า อี่ ป้อไปนานอกบ้าน ไปเก็บบะซ่านใส่โป ไปเก็บบะซานในโป๊ ไปเก็บลูกนกใส่ สาน อือ ตั๋วนึ่งไว้ซ่ากินงาย ตั๋วนึ่งไว้ ขายแลกข้าว ตั๋วนึ่งไว้ปั๋นเจ้า ปั๋นเจ้า ป้อนข้าวแล้วค่อยลาไป หลับไปอือ อือ อื่อ จา จา อื่อ จา จา จา จ๋า จา จ๋า จา อื่อ อื้ม อื่อ อื่อ อื๊ม อืม อื่อ จา จา อื่อ จา จา อือ อือ อือ อือ เพลงอื่นละอ่อน

8 คำศัพท์ ป้อ แปลว่า พ่อ บะซ่าน แปลว่า มะซ่าน ( ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ) โป แปลว่า ตะกร้า สาน แปลว่า ภาชนะเก็บของที่ผลิตจากการ สาน ตั๋วนึ่ง แปลว่า ตัวหนึ่ง

9 วิเคราะห์คุณค่าของเพลง ด้านภาษา เน้นการเอื้อนคำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของเพลงไทยซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นการร้อง เพลงแบบช้าๆ เพื่อให้เด็กเกิดความง่วงนอน ด้านวัฒนธรรม เป็นการแสดงถึง การ ดำรงชีวิตของคนภาคเหนือ คือ ต้องออกไป เก็บของป่ามาขายแลกข้าว หรือ เก็บไว้กินเอง และแสดงถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูก โดย การทำมาหากิน ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูก


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นายพิสิษฐ สามารถ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 5 2. นายธนกร อักษรดิษฐ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 9 3. นายธนัท นัยอนันต์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10 4. นายฤทธิชล อัครปัญญาธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google