งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสกัดจากมังคุด สารสกัดจีเอ็ม -1 (GM-1) สารสกัดแทนนิน (Tannin) สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสกัดจากมังคุด สารสกัดจีเอ็ม -1 (GM-1) สารสกัดแทนนิน (Tannin) สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสกัดจากมังคุด สารสกัดจีเอ็ม -1 (GM-1) สารสกัดแทนนิน (Tannin) สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) 1

2 สารสกัดบริสุทธิ์จีเอ็ม -1(GM-1) สารสกัดบริสุทธิ์จีเอ็ม -1 ในมังคุด มี ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้เทียบเท่ายา ปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ฟื้นฟูข้อเสื่อมข้อ อักเสบ ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูล อิสระ และฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ใน หลอดทดลอง ครีม GM1 ประกอบด้วยสารสกัดจาก มังคุด มีคุณสมบัติใช้ในการรักษาแผล แผลติดเชื้ออักเสบ และแผลในผู้ป่วย เบาหวาน 2

3 สารสกัดบริสุทธิ์จีเอ็ม -1(GM-1) ผลวิจัยพบฤทธิ์ฟื้นฟูข้อเสื่อมข้ออักเสบใน สัตว์ทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การ วิจัยส่วนใหญ่ดำเนินถึงขั้นตอนการศึกษา ในสัตว์ทดลองเท่านั้น ไม่สามารถไปถึง ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งกระทำใน อาสาสมัคร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง มีข่าวดีว่าในอนาคตอันใกล้ ที่คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ภ ญ. อำไพ ปั่นทอง กำลังจะมีโครงการ ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจีเอ็ม -1 ใน มังคุด ในอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้ป่วยโรค ข้อ 200 คน 3

4 แทนนิน (Tannin) แทนนิน คือ สารที่มีรสฝาด ซึ่งมีมากใน เปลือกมังคุด ทำให้เกิดอาการท้องผูก ตำรา ยาไทยระบุสารรสฝาด มีฤทธิ์ฝาดสมาน จึง ใช้รักษาอาการท้องเสีย และรักษาแผล พุพองต่างๆโดยแทนนินมีฤทธิ์ตกตะกอน โปรตีน และส่วนใหญ่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค แทนนินมีอยู่สองแบบ คือ 4

5 แทนนิน (Tannin) แบบหนึ่งสามารถถูกแยกออกเป็นโมเลกุล เล็กๆได้เรียก ไฮโรไลซ์ แทนนิน ให้เป็น กอลลิก เอซิก (gallic acid) เป็นสารที่มีสี ในเปลือกมังคุด แบบที่สองเรียกคอนเดนส์ แทนนิน (condensed tannin) หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin) สารโปรแอนโทรไซ ยานินที่ไม่มีสี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูง มาก 5

6 สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) ได้แก่ แมงโกสติน (Mangostin) แมงโกสตีนอล (Mangostenol) 1- ไอโซแมงโกสตีน (1- isomangostin) แมงโกสตีนไตรอะซิเตรท (mangostintriacetate) 6

7 สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) Mangostin จากผลมังคุดมีผลรักษาแผลใน หนูขาวได้ Mangostin และอนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ 2 ชนิด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบของข้อ โดยไป ยับยั้งขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการอักเสบใน เนื้อเยื่อขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ กลไกการยับยั้งการสลายของ hyaluronic acid โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลจาก ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 7

8 สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) ยางจากมังคุดประกอบด้วย xanthones > 75% มีฤทธิ์ลดการอักเสบ สาร Mangostin, 1- isomangostin และ mangostintriacetate จาก มังคุด เมื่อกรอกปากหรือฉีดเข้าช่องท้องหนูขาว มีผลระงับการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูซึ่งใช้ carrageenin ทำให้อักเสบ 8

9 สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) สารผสมของ mangostin และอนุพันธ์ สามารถยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง คือ Staphylococcus aureus ทั้งสายพันธุ์ปกติ และสาย พันธุ์ที่ดื้อต่อ penicillin และพบว่า isomangostin มี ฤทธิ์น้อยที่สุด สำหรับสาร mangostin มีฤทธิ์ต่อต้าน เชื้อ Staphylococcus aureus ปกติ และ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อ penicillin โดยค่า MIC 7.8 มก./ มล. ส่วนสาร Gartanin, g- mangostin, 1-isomangostin และ 3-isomangostin ต้องใช้ความเข้มข้นสูงกว่า สารผสมของ mangostin, mangostin จากเปลือกผล และ a-mangostin จาก เปลือกต้น มีฤทธิ์ยับยั้ง MRSA และ Enterococci ที่ดื้อ ต่อ vancomycin (VRE) 9

10 การศึกษาอื่นๆ 1 การทดสอบความเป็นพิษ เมื่อให้หนูถีบจักรกินสารสกัดจากมังคุด พบว่าความ เข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่งเท่ากับ 9.37 ก./ กก. สารสกัดมังคุดที่ความเข้มข้นสูงสุด 20 ก./ กก. ไม่ทำให้หนูถีบจักรตายภายในเวลา 3 วัน เมื่อศึกษาพิษ เรื้อรังของสารสกัดที่ความเข้มข้น 2, 4 และ 8 ก./ กก./ วัน มีผลทำให้หนูตาย 14.29, 16.67 และ 42.86% ตามลำดับ และน้ำหนักไตเพิ่มขึ้น 2 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ สารสกัดด้วยเมทานอล 50% ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ต่อ เชื้อ Salmonella typhimurium TA98 และ TA100 10

11 การศึกษาอื่นๆ 3 พิษต่อตับ ฉีดสาร mangostin ในมังคุดเข้าหนูในขนาด 200 มิลลิกรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สารนี้จะไปลดปริมาณ เอนไซม์ glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) และ glutamic pyruvic transaminase (SGPT) หลังการฉีดสาร 12 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบ กับ paracetamol โดยป้อนอาหารที่มีสาร mangostin แก่หนูในขนาด 1.5 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า paracetamol เพิ่ม SGOT และ SGPT มากกว่า mangostin โปรตีนในตับของหนูที่ทดสอบด้วย paracetamol ลดลง ในขณะที่หนูที่ทดสอบด้วย mangostin ค่าไม่เปลี่ยนแปลง 11

12 ที่มา : หน่วยบริการฐานข้อมูล สมุนไพร ณ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 12


ดาวน์โหลด ppt สารสกัดจากมังคุด สารสกัดจีเอ็ม -1 (GM-1) สารสกัดแทนนิน (Tannin) สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google