งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน ) ทำรายงานและนำเสนอ ( กลุ่มละ 5-10 นาที ) – รายละเอียดของ Data Mining Tool ที่เลือกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน ) ทำรายงานและนำเสนอ ( กลุ่มละ 5-10 นาที ) – รายละเอียดของ Data Mining Tool ที่เลือกมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน ) ทำรายงานและนำเสนอ ( กลุ่มละ 5-10 นาที ) – รายละเอียดของ Data Mining Tool ที่เลือกมา –Data Mining Tool ที่เลือกมาทำงานประเภทไหนได้บ้าง เช่น Classification, Association, Clustering ฯลฯ –Input และ Output ของโปรแกรมเป็นอย่างไร – หน้าจอการทำงานของโปรแกรม ส่งรายงานวันที่ 15 พ. ย. 2546 ก่อน 12.00 น. (10 คะแนน ) นำเสนอโครงงานวันที่ 15 พ. ย. 2546 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. (10 คะแนน )

2 Data Mining Tools Clementine IBM Intelligent Miner Magnus Opus CBA See5 DBMiner SQL Server 2000 Oracle 9i SAS Enterprise Miner Weka Knowledge Studio Alice d ’ Isoft CART MARS Cubist TreeNet XpertruleMiner GhostMiner

3 โครงงาน ( อ. ศุภกฤษฏิ์ ) นำเสนอวันที่ 29 พ. ย. 2546 เวลา 13.00 น.

4 โครงงาน ( อ. สถิตย์โชค ) ฐานข้อมูลธุรกิจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (17%) องค์การธุรกิจประกอบด้วยหน่วยทางธุรกิจย่อยๆ ไม่ ว่าจะเป็นการตลาด การจัดการ การเงิน ฯลฯ ให้ นักศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์การ ธุรกิจ โดยเลือกมาเพียงส่วนเดียวของหน่วยธุรกิจ หรือมากกว่าก็ได้ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มๆ ละ 10 คนเป็นอย่างมาก แล้ว ติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหรือบริษัท เพื่อ ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแอพพลิเคชั่นที่ ใช้ฐานข้อมูลนั้นๆ หลักจากพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว มี ข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งคือจะต้องมีการนำเว็บ เซอร์วิส, คลังข้อมูล หรือการขุดค้นข้อมูล อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประยุกต์ใช้กับระบบด้วย

5 โครงงาน ( อ. สถิตย์โชค ) กำหนดส่งรายงาน ก่อนเริ่มทำการนำเสนอในวันที่ 6 ธ. ค. 2546 และนำเสนอในวันที่ 6 ธ. ค. 46 กลุ่มละ 20 นาที สิ่งที่จะต้องส่งในรายงานของโครงงานฉบับ สมบูรณ์ การออกแบบ ( คะแนน 50%) – ภายในรายงาน : การออกแบบฐานข้อมูล Conceptual Design – ER Diagram Logical Design – Data Dictionary Enterprise Rules – อธิบายกระบวนการทำงานของ ระบบ

6 โครงงาน ( อ. สถิตย์โชค ) – ภายในรายงาน : การออกแบบระบบ โฟลชาร์ตภาพรวมของระบบ และโฟลชาร์ตย่อยๆ ที่ สำคัญของงานแต่ละงาน การพัฒนาระบบ สำหรับโครงงานส่วนที่ 2 นี้ ( คะแนน 50%) – ภายในรายงาน หน้าจอแต่ละหน้าของระบบ พร้อมทั้งการอธิบายการ ทำงานอย่างคร่าวๆ ( คู่มือผู้ใช้ฉบับย่อ ) ขั้นตอนการติดตั้งระบบจาก CD-ROM โดยละเอียด ( คู่มือผู้ดูแลระบบ )

7 โครงงาน ( อ. สถิตย์โชค ) – ภายใน CD-ROM ระบบที่ได้พัฒนาเสร็จแล้วและสามารถติดตั้ง และ นำไปใช้งานได้ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/socialtech/courses /204406/204406.htm


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน ) ทำรายงานและนำเสนอ ( กลุ่มละ 5-10 นาที ) – รายละเอียดของ Data Mining Tool ที่เลือกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google